Tyto autojeřáby zapůjčuje včetně zkušené posádky, která zákazníkovi dokáže najít a nabídnout to nejhospodárnější řešení manipulace s břemeny různých druhů, typů a hmotností. Za dobu své existence si již vydobyla svou stálou pozici na trhu. Navštívili jsme proto jejího jednatele, pana Radka Malinu, a požádali ho krátký rozhovor, který vám předkládáme.

Pane Malino, mohl byste, prosím, říct našim čtenářům něco o vývoji společnosti od jejího začátku až po dnešek?

Společnost vznikla v roce 1995, kdy jsme si s tehdejším společníkem vzali první autojeřáb na leasing a začali s ním zkoušet podnikat. Po roce jsme se rozešli a jednatelem společnosti jsem zůstal již jen já sám. Podnikání se dařilo, a tak jsem během tří let pořídil do společnosti další autojeřáby o nosnosti 20 t a 28 t. Vše to byly starší stroje na leasing nebo pronájem a využívali jsme je na velkých investičních akcích jako bylo odsíření koksárenských baterií nebo vybudování minihutě na tehdejší Nové huti v Ostravě. Na těchto akcích jsme se hodně naučili a vstoupili i do povědomí veřejnosti. Práce jsme měli opravdu dost a kdybychom měli jeřáb větších nosností, bylo by jí ještě mnohem více. V roce 1999 jsem proto začal intenzivně přemýšlet o pořízení tohoto většího a mnohem náročnějšího stroje. Samozřejmě jsem měl ale obavy, zda budu schopen takovýto stroj finančně utáhnout.

Spojil jsem se tehdy se zástupcem LIEBHERRu a sondoval možnosti. Nakonec jsem od této firmy dostal exkluzivní nabídku, zapůjčení staršího stroje před GO z Rakouska na 5 měsíců, za velice přijatelných podmínek. Ukázalo se, že stroj si na sebe velice dobře vydělá, takže již po 3 měsících jsem jel do Berlína pro jiný, 10 let starý stroj po GO. A hned dalším rokem přibyly autojeřáby o nosnosti 70 t a 90 t. V roce 2002 přišla krize, takže jsem byl nucen jeden z těchto velkých jeřábů vrátit, ale to prostě tak nějak patří k tomuto podnikání. Přečkali jsme nelehkou dobu a od roku 2004 již zase stabilně stoupáme jak v tržbách, tak i v pořizování strojů, tentokráte již ale nových. Postupně jsme přešli k firmě DEMAG, a to hlavně z důvodu servisu, který máme ve Frýdku-Místku, což je podstatně blíž než LIEBHERR v Přerově nebo v Mělníku. Pro mě osobně bylo také velice důležité, že DEMAG tehdy nabízel řadu City, což jsou stroje krátké, nízké, jednokabinové s ramenem dolů, které jsou ideálně použitelné do měst nebo hal a jsou velice výkonné. Spousta lidí jim tehdy moc nevěřila, ale mně se líbily a zakoupil jsem tehdy nový DEMAG AC40-1 ­City a o rok později DEMAG AC 120-1. Ani tyto stroje však nestačily vykrýt celkovou poptávku, a tak do našeho strojového parku přibyl ještě DEMAG AC 55 ­City­ a letos v březnu 250-tunová, vlajková loď firmy, ­DEMAG AC 250-1.

Kolik strojů teď máte k dispozici a jaké nosnosti můžete svým zákazníkům nabídnout?

V současnosti máme 10 autojeřábů a pokrýváme nosnosti od 20-250 tun. Začínáme nejnižší řadou 20 tun, a to strojem ČKD AD 20T a ČKD AD28. Pak máme řadu DEMAG AC 35L, se systémovou délkou výložníku 37 m, což je velmi kompaktní, dvounápravový jeřáb, výkonný, rychlý. Dále nabízíme DEMAG AC 40-1 City a DEMAG AC 55 City. Od LIEBHERRU máme LIEBHERR LTM 1070/1 a LIEBHERR LTM 1090/2. V nejtěžší třídě pak nabízíme DEMAG AC 120/1 a DEMAG AC 250/1. Posledně jmenovaný stroj jsme ale schopni nabídnout nejen pro nosnost 250 tun, ale i v různých snížených sestavách, např. pro nosnost 200, 180 nebo 160 tun, s čímž samozřejmě souvisí i podstatné snížení ceny jeho pronájmu.

Zmínil jste se o DEMAGu AC 35L. Mohl byste trochu konkrétněji popsat i některé další vaše autojeřáby?

Za bližší popis stojí jistě DEMAG AC 55 City, který je v České republice jediný. Je to kompaktní stroj o třech nápravách, délce 9,20 m a výšce 3,40 m. Systémovou délku ramena má 40 m s možností využití špičkového výložníku, tzv. krákorce. Je to obrovsky variabilní stroj, který zabírá velice málo místa a je výborně použitelný v halách, na sídlištích a všude tam, kde není příliš mnoho prostoru pro práci. Momentálně se v DEMAGu nevyrábí, takže je o to cennější. Dále se nelze nezmínit o našem nejvýkonnějším stroji, DEMAG AC 250, se systémovou základní délkou výložníku 80 m. Je velice výhodný pro montáže věžových jeřábů nebo pro přenášení hmotností na velké vzdálenosti, kde starší typy jeřábů musejí používat sklopný krákorec, nebo-li tzv. VIPU. Odborníci dobře vědí, že tato VIPA se běžně montuje i celý den. My jsme naproti tomu schopni po příjezdu na místo již za 1,5 hod připravit jeřáb na práci, včetně zabudování protizátěže. Je zřejmé, že svou rychlostí jsme také mnohem levnější než konkurence. Jeřáb přitom zabere relativně málo prostoru a vyteleskopuje 80 m. Za pomocí krákorce jsme schopni se dostat až do výšky 100 m. Přitom tento krákorec je hydraulicky sklopný a ovladatelný z kabiny jeřábníka. Má v sobě zabudovaný HATZ motor, takže nevede žádné kabelové vedení podél ramena, startuje se pouze přes elektriku a lze ho sklopit od 0-40°. Tento autojeřáb je teď hodně vytížený, neboť je v České republice také jediný.

Jaká je působnost společnosti?

Momentálně Moravskoslezský kraj a hlavně Ostrava a okolí. Kdysi jsme měli pobočku i v Praze a v Hradci Králové. Konjunktura na Ostravsku byla ale natolik vysoká, že její vykrytí vyžadovalo všechny naše stroje. Občas samozřejmě vyjíždíme také do jiných krajů České republiky, na Slovensko i do Polska, ale většinu práce zastaneme na severní Moravě.

Podle nákupu vašich nových strojů lze soudit, že se vám ­finančně­ daří....

Obraty společnosti se pravidelně zvyšovaly až do letošního roku s tím, jak rostla česká ekonomika. Letos šly tržby dolů a určitý propad nás, stejně jako všechny ostatní firmy s podobným zaměřením, nemine. Krize ale přicházejí a zase odcházejí, takže přežijeme i tuto. Snažíme se jen o to více bojovat o každého zákazníka a každou novou zakázku. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout. Máme nové a moderní stroje, které jsou málo poruchové a jsou tak zárukou, že zákazníkům nevznikají žádné prostoje a škody. Všechny autojeřáby jsou velice dobře vybaveny vázacími prostředky i dalšími pomůckami jako jsou rozpěrné tyče, pracovní a montážní koše, rozpěrné desky, podpůrné desky atd. Obsluha strojů má vysokou odbornost, zná svou práci a je schopna zákazníkům nabídnout to nejlepší a nejlevnější řešení jejich problémů. Promptně je také schopna vyřešit všechny nečekané události, které při nasazení takovýchto strojů mohou nastat. Využíváme také podpůrné počítačové programy, do kterých si lze jednotlivé stavby včetně použitého jeřábu zakreslit, abychom si mohli být 100% jisti, že se tam jeřáb vejde a bude moci účinně pracovat.

Na kterých zajímavých stavbách jste se v minulosti podíleli a co chystáte nyní?

Velice zajímavé jsou pro nás dopravní stavby, a to především dálnice D47, kde jsme již odvedli a nadále odvádíme kus práce. Podíleli jsme se např. na výstavbě 360 m dlouhého dálničního mostu na tzv. severním spoji, který míjí křižovatku Plzeňská-Opavská. Montáž tohoto mostu trvala skoro tři čtvrtě roku, jelikož manipulace s břemeny na tomto úseku byly opravdu velice složité. Dnes lze naše stroje vidět na výstavbě dalšího mostu, na propojení ulic Slovenská-Místecká. Zajímavé zakázky míváme v halách těžkých provozů, kde hlavně jeřáby DEMAG AC 40-1 City a DEMAG AC 55 City mohou ukládat těžké dílce v prostorech, kde by jinak bylo nutné použít speciální hydraulické sloupové jeřáby. Dělali jsme pro BRANO v Hradci nad Moravicí, pro Hyundai v Nošovicích i pro mnoho dalších firem v průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové. Zajímavou zakázkou byla výstavba vodíkové stanice pro BC MCHZ, kde bylo nutno nejprve zajistit demontáž jednotlivých dílců v Hradci Králové, nakládku těchto dílců na těžkou dopravu a v Ostravě vše složit a smontovat v jeden celek.

Hlavně demontáž v Hradci Králové byla logisticky velice složitá, neboť hala byla malá, zařízení hodně objemné a bylo proto nutné vymyslet spoustu speciálních úvazků tak, abychom vše dostali z haly ven. Nedávno jsme také nakládali 84-tunové lodě o délce 35 m a šířce 7,5m ve štěrkovnách v Dolním Benešově. Ty se pak v průběhu noci převážely do Bohumína, kde jsme je opět skládali z těžké dopravy na jezero. V Bratislavě jsme nakládali tanky na vodu v pivovaru, který se rušil a tyto tanky se převážely do pivovaru Vyhne. Jen pro ilustraci, tanky byly vysoké 22 m a měly průměr 5,5 m. Velice zajímavou zakázkou byla výstavba ocelové lávky pro pěší v Hranicích na Moravě u obchodního domu Kaufland. Tady jsme museli použít náš největší stroj DEMAG AC 250, neboť bylo potřeba uložit jednotlivé dílce této lávky přes čtyřproudovou silnici i do jejich bočních ramen. No a co teď chystáme? V Bohumíně se budeme podílet na demolici mostu a další demolice nás čeká v Jablunkově.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Především se chceme zaměřit na další zkvalitňování naší práce, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout co nejkomplexnější služby. Za tímto účelem chceme nejen průběžně obměňovat a omlazovat náš strojní park, ale výhledově uvažujeme i o pořízení ještě většího autojeřábu než je DEMAG AC 250 a chtěli bychom se pustit i do jeřábů pásových. Rádi bychom si také zajistili svou vlastní těžkou autodopravu, kterou zatím nemáme a musíme ji poptávat. Mohli bychom si pak sami převážet své protiváhy na cestách, případně nabízet zákazníkům služby s těžkou dopravou spojené. Čeká nás také výstavba firemního sídla. Zatím jsme dlouhodobě v pronájmu, ale již máme pro tyto účely zakoupený pozemek na Šenovské ulici, kde bychom chtěli vybudovat sídlo včetně garáží a veškerého technického zázemí. Pokud vše vyjde, měli bychom se do dvou let stěhovat.

Chtěl byste na závěr našeho rozhovoru něco vzkázat svým partnerům?

Především bych chtěl poděkovat všem současným zákazníkům a vzkázat těm budoucím, aby se nás nebáli kontaktovat. Budeme se snažit všem vyjít maximálně vstříc a přizpůsobit se jejich potřebám a požadavkům. Dodací termíny nejsou problémem. Pokud máme volný stroj, vyrážíme v podstatě okamžitě, klidně i v noci nebo o víkendech... :-)

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač


Autojeřáby Malina
Lihovarská 2, 718 00 Ostrava
tel.: 603 427 700, 603 298 130
e-mail: malina@ajm.cz
http://www.ajm.cz