Jen v roce 2009 zde prošly celkovou rekonstrukcí expozice slonů, pavilón hrochů, v severní části zoo vyrostla rozhledna a na jaře letošního roku byl uveden do provozu i supermoderní pavilon lachtanů. Ke zdárnému průběhu této akce výraznou měrou přispěly společnosti Konstruktiva Branko a.s., která stavbu realizovala a firma Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. - dodavatel systémového bednění.

Důvod, který vedl k výstavbě nové expozice lachtanů v pražské zoo, byl zcela prozaický. Starý pavilon již dosluhoval, a proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě pavilonu nového.

Ideovým záměrem nového areálu bylo vytvořit skalnatý záliv se scenérií pobřeží jižní části afrického kontinentu, která je domovem tohoto druhu lachtanů. Stavba je situována ve stejné lokalitě a na stejném místě jako původní expozice, avšak svým rozsahem a velikostí jednotlivých objektů je téměř dvojnásobná. Pavilon i expoziční ban jsou tvarově poměrně členité, místy podsklepené s jedním nadzemním podlažím, doplněné různými banky, průplavy, lávkami, schodišti, vodopády a skákadlem pro lachtany. Venkovní ban má rozlohu 314 m2 a je tedy přibližně dvakrát větší než byl stávající. Pláže a některé skály jsou pro větší pohodlí jeho obyvatel elektricky vyhřívané. Vlastní ubikace - boxy lachtanů a část provozního a technického zázemí jsou situovány v západní části areálu. V jižní části se nachází technické zázemí s úpravou vody z expozičního banu.

Návštěvníkům je umožněno procházet areálem několika cestami. Nejpohodlnější je průchod po vrstevnici kolem výběhu. Druhou možností je "dobrodružná" stezka po pěšině mezi skalkami nad banem. Třetí cesta okolo banu se postupně zanořuje pod hladinu a díky klesajícímu terénu vejde zcela přirozeně do expoziční jeskyně, ze které je pohled pod vodu jako v akváriu. A jako poslední možnost je zde ještě sezení na jedné z venkovních tribun s možností sledování krmení zvířat či jejich cvičení.

Použité systémy bednění
Vlastní provádění monolitických konstrukcí bylo realizováno několika bednicími systémy ze sortimentu firmy Česká Doka. Pro bednění rovných stěn úpravny vody a ubikací lachtanů bylo použito ruční bednění FRAMI výšky 270 cm a 150 cm, jehož výhodou je možnost realizace stěn do výšky až 4,5 m i bez pomoci jeřábu. Pro bednění stropů byl použit osvědčený systém stropního bednění DOKAFLEX 20. Jeho nedílnou součástí jsou i dřevěné bednicí nosníky H20 TOP se zabudovanými plastovými tlumiči nárazů na obou koncích, které významně snižují možnost poškození nosníku a tím i šetří dodatečné náklady za poškozené a zničené bednění na konci stavby. Na venkovní ban ve tvaru ledviny byly použity dva stěnové bednicí systémy. Pro východní okraj banu s kombinací betonových kruhových stěn a skel pro pozorování lachtanů pod hladinou bylo opět použito ruční bednění FRAMI. Pro dosažení požadovaných půdorysných křivek konstrukce byly rovné rámové prvky FRAMI tentokrát doplněny ještě o obloukové plechy ­FRAMI, čímž tato kombinace (ještě spolu s bedněním FRAMAX) jako jediná na trhu rámového bednění umožňuje realizovat i stěny kruhového tvaru.

Pro zbývající části banu bylo použito kruhové bednění H20. Menší problém u vnější kruhové stěny banu představoval přelivný žlab, který nedovoloval použít stejné panely kruhového bednění z obou stran. Toto bylo nakonec vyřešeno kruhovým bedněním H20 výšky 120 cm a 70 cm z vnitřní strany banu a dřevěnými ramenáty zasunutými do kruhového bednění výšky 120 cm ze strany přelivového žlabu. Ve finále pak byly pro vytvoření iluze skalnatého pobřeží k velké části monolitických konstrukcí přikotveny tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu a na ně pak nanášeny vrstvy reliéfních betonů dle výtvarných návrhů architekta tak, aby evokovaly přírodní prostředí lachtanů.

Z uveřejněných fotografií je zřejmé, že nová expozice lachtanů se ihned po svém otevření stala nejen přirozeným tahákem pro tisíce návštěvníků pražské zoo, ale co je zejména potěšitelné, za svůj nový pavilon ihned přijali i samotní lachtani.
Jak nám řekl s potřebnou troškou nadsázky manažer projektu systémového bednění DOKA pro tuto akci, pan Štefan Jajko, po jejím zdárném dokončení: "Dnes by bednění DOKA doporučilo pět ze čtyř lachtanů". I my se domníváme, že lépe vyjádřit úspěch celé akce nelze.

S využitím materiálů
společnosti Česká Doka

Ivo Románek


Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.
Za Avií 868, 196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: 284 001 311, fax: 284 001 312
e-mail: Ceska@doka.com

pobočka Brno:
ul. Kšírova 265, 619 00 Brno - Horní Heršpice
tel.: 543 424 711, fax: 543 424 712
e-mail: Brno@doka.com

pobočka Ostrava:
ul. Palackého 1144/80, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 595 134 611, fax: 595 134 612
e-mail: Ostrava@doka.com