Inovovaný tvarovací stroj E9 spolu s inovovaným strojem MODIFIER E9 na vytváření prostupů, vyjmutí a vrtání otvorů byly prezentovány na stánku firmy.

Tvarovací stroj se vyznačuje následujícími přednostmi. Stroj umožňuje výrobu užších stropů než je šířka dráhy 1 200 mm. Je možné zvolit výrobu šesti různých šířek, na základě kterých odpadá potřeba užší panely podélně řezat.
To je jen jeden z ukazatelů, které charakterizují nový tvarovací stroj. Další, velmi důležité technické řešení je separátní náhon středových a krajních šneků, z toho vyplývající i vyšší tvarovací rychlost až 2,7 m/min při zachování prvotřídní kvality tvarovaných stropů. To znamená, že inovovaný tvarovací stroj dosahuje rychlosti tvarování až o 70 % vyšší než předchozí generaci. Toto řešení umožňuje optimalizovat opotřebení krajních a středových šneků.

Zvýšená tvarovací rychlost umožňuje zvýšit kapacitu linky a tím zkrátit čas návratnosti investice.

Nový tvarovací stroj E9 přišel i s řízením recyklace betonu. Při použití stroje MODIFIER E9, který se pohybuje hned za tvarovacím strojem, je možné vyhrabaný beton vrátit do tvarovacího stroje. Recyklační zařízení je vybaveno dopravním pásem, který dopravuje recyklovaný beton do tvarovacího stroje tak, že je zajištěno optimální smíchání čerstvé a recyklované betonové směsi.

 

Tak jako předchozí generace tvarovacích strojů, i nový E9 je vybaven automatickou kontrolou zhutnění. V této generaci je stroj schopen měřit kvalitu betonové směsi, tlak v betonové směsi a tím automaticky nastavovat optimální proces tvarování. Díky této nové inteligenci tvarovací stroj E9 odstranil obvyklý problém nežádoucí vibrace horní plochy stropu.
Stroj je vybaven hlášením výšky hladiny betonové směsi v zásobníku stroje, což zvyšuje bezpečnost práce obsluhy, protože tato nemusí fyzicky šplhat na stroj, aby zjistila stav betonu v zásobníku.

Jsme přesvědčeni, že nejnovější řada tvarovacích strojů E9, jakož i strojů pro zajištění otvorů a prostupů v předpjatém panelu MODIFIER E9, bude ještě lépe sloužit našim zákazníkům a zajistí vyšší efektivitu výroby předpjatých stropů.

 

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411
mobil: 602 230 883
e-mail: jami@jamipraha.cz
www.jamipraha.cz