Výtěžek z této sportovní akce poputuje na zajištění rané péče pro 110 rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním ve Zlínském kraji. „Jsme si vědomi, kolik úsilí potřebuje vynaložit rodina s dětmi se zdravotním znevýhodněním. EDUCO v tomto úsilí takové rodiny podporuje. Slovo handicap se stalo tím, co propojilo znevýhodnění s golfem. Handicap je pojmem, který figuruje jak ve Středisku rané péče, tak v golfové terminologii.  Hráči mají šanci snížit svůj handicap skvělou hrou, svou účastí a dobrovolným startovným zajistit podporu služeb neziskové organizace EDUCO. Vybranou částku použijeme na zajištění naší služby,“ sdělila ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín Dagmar Machová.

Benefiční dražbu podpořila i známá golfistka Klára Spilková

Díky podpoře firemních partnerů Střediska rané péče EDUCO Zlín se mohou účastníci turnaje těšit na hodnotné a atraktivní ceny. Součástí akce bude i benefiční dražba, jejíž výtěžek také poputuje na podporu rodin, které neměly to štěstí, aby se jim narodilo zdravé dítě.  Do této dražby neváhala přispět i známá česká golfistka Klára Spilková. „Těší mě, že jsem mohla aspoň trošku přispět na dobou věc. Do benefiční dražby jsem věnovala své markovátko a šusťákovou bundu z turnaje,“ prozradila Spilková.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením (od narození do 7 let věku dítěte) již 14 let.  Jedná se o bezplatnou terénní sociální službu. EDUCO poskytuje v současné době odbornou podporu 110 rodinám ve Zlínském kraji. Svou pozornost věnuje dětem s autismem, s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, nebo předčasně narozeným dětem.