Společnost Pumpa, specialista na čerpadla a čerpací systémy, se na technologie a problematiku efektivního nakládání s vodou zaměřuje ve své expozici na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 (PVA Letňany; hala 3, stánek 30), která proběhne 21. – 23. května.

Tak, jak se snižují hladiny podzemních vod, jsou specializované vodařské firmy nuceny vrtat hlouběji a zaměřovat se na technologie dodávané do vrtů. Čerpací techniku je potřeba v čase obměňovat a staré systémy nahrazovat novými.

HES šetří energii i náklady

Společnost Pumpa na výstavě VOD-KA 2019 představí nejmodernější čerpací systém řízení od amerického výrobce Franklin Electric – Vysoce účinný systém (HES). Tento systém se vyplatí pro trvalé provozy a je řízen pomocí frekvenčního měniče na základě průtoku. „Čerpadlo je vybaveno synchronním elektromotorem s permanentním magnetem a uvedená konstrukce zajišťuje výraznou úsporu v nákladech na provoz oproti stávajícím asynchronním motorům,“ říká Ing. Jan Zedníček, ředitel divize Čistá a špinavá voda společnosti Pumpa.

Investice do HES se vrátila za 1,5 roku

Systém HES si objednaly Brněnské vodovody a kanalizace a.s. pro svůj vrt v obci Březové nad Svitavou, ze kterého zásobují město Brno. Primární výhodou jsou výrazné energetické úspory. Původní roční spotřeba elektrické energie na vrtu HV I. činila 320 244 kWh a jednotková spotřeba vycházela na 0,2459 kWh/m3. Po zavedení systému HES roční spotřeba klesla na 176 466 kWh a jednotková spotřeba činila 0,1355 kWh/m3. „Z naměřených hodnot vyplývá, že celková spotřeba elektrické energie na čerpání 1 m3 vody je se systémem Franklin Electric úspornější o 45 % oproti původní instalaci. Investici do systému si v Brně pochvalují, jelikož se finance vynaložené do pořízení HES vrátily za pouhých 1,5 roku,“ říká Zedníček.

Kromě energetických úspor systém HES přináší i další výhody využitelné pro vodárenské společnosti a obce napojené na větší vrty. „Díky nahrazení starších čerpadel novými – technologicky vyspělejšími modely – dochází k čerpání vody jenom tehdy a v takovém množství, které je potřebné. Frekvenční měniče umožňují čerpání komfortně regulovat,“ vysvětluje Zedníček a pokračuje: „HES má další nepopiratelnou výhodu v tom, že umí zabránit překročení vydatnosti zdroje. Tím jako uživatel předejdete poškození nejen čerpadla, ale také postupnému poškozování vrtu jako takového.“

 

Vyspělá technologie Subdrive pracuje hospodárně s vodou

Díky extenzivnímu využívání půdy a dalším faktorům se snižuje retenční schopnost půdy a hladina podzemní vody. Vodu ale bude nutné čerpat neustále, a tak se nabízí otázka, jak hospodárně k čerpání přistoupit a jaké technologie použít, abychom co nejvíce šetřili přírodu a naše peněženky. Do popředí se proto z důvodu udržitelnosti i nákladů dostává využívání inteligentních systémů řízení čerpadel počínaje frekvenčním měničem.

„Pro menší vrty a 4“ čerpadla slouží technologie Subdrive. Toto řešení je velmi sofistikované, protože nabízí široký rozsah hydraulického výkonu a lze jej využít na různé aplikace od většího rodinného domu až po vodárenství. Mimo jiné zajišťuje konstantní tlak, je energeticky velmi účinné, zajišťuje plynulý náběh a doběh čerpadla i jej chrání proti chodu na sucho,“ vypočítává výhody systému Subdrive Zedníček.

Technologii Subdrive lze komfortně řídit prostřednictvím aplikace Connect. Pomocí Connectu je možné kromě celkového stavu provozu monitorovat řadu klíčových ukazatelů včetně vstupního napětí nebo výstupního proudu motoru. „Connect také umožňuje nastavit parametry provozu typu rozsah výstupní frekvence nebo nastavení požadovaného tlaku i nabízí přístup k až 500 chybových protokolů a záznamů o změnách nastavení,“ uzavírá Zedníček.

Pokud budete mít zájem si výše zmiňované technologie prohlédnout zblízka, Jan Zedníček a jeho kolegyně či kolegové se vám budou rádi věnovat na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019. Ta se koná 21. – 23. května v areálu PVA Letňany a společnost Pumpa najdete na stánku 30 v hale 3. Více o mezinárodní výstavě VOD-KA 2019 a jejím programu najdete na stránkách www.vystava-vod-ka.cz.