V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují své nejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice a soutěže Nejlepší SMART produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

1

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

• 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací

odborný garant: Zehnder

• 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
odborný garant: AIR Tritia

• 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
odborný garant: Cech kamnářů ČR

• 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů

• 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech
odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky

• 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)• 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlůodborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019

• 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu

odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

• 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.

• 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

• 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.

• 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.

• 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.

• 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.

• 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
odborný garant: TZB-info

• 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019

• 9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředíEmise z lokálních topenišť v našem regionuVyužití kogenerace pro rodinné domy a malé komunityTepelná čerpadla s novou generací chladiv
odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava

• 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesigno
dborný garant: Zehnder

• 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

• 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů

• 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
odborný garant: S-power Energies, s.r.o.

• 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019

• 9:15 – 11:15 Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy. Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát. Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám. Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.

odborný garant: Pro náš dům

• 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant: VŠB-TU Ostrava

• 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

• 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje. 

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zveAgentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma www.infotherma.cz