Vysoká míra zapamatovatelnosti na konkurenčním trhu a kombinace slova a obrázku – to jsou hlavní důvody pro změnu. Koncern Zeppelin se rozhodl doplnit své slovní logo o vizuální symbol. Ten je vytvořen ze dvou tvarově zajímavých prvků vymezujících mezi sebou zřetelně písmeno „Z“ jako Zeppelin. Odráží tak propojení a jednotu koncernu. Nová koncernová barva modrá indigo dále dodává výrazný akcent, který nás odlišuje od konkurentů. Představuje stabilitu koncernu Zeppelin a vyjadřuje technologickou sílu značky, která se odnepaměti pyšní pokrokovostí a dynamikou.

Orientace na budoucnost a tradice mají v koncernu Zeppelin stejný význam. Při novém pojetí prezentace na trhu proto kladl koncern Zeppelin velký důraz na kořeny společnosti. Nápis Zeppelin, který společnost provází již od 70. let minulého století, a koncernový slogan „We Create Solutions“, zůstávají jako důležitá součást identity koncernu beze změn. Tyto silné stránky nyní nově vizuálně interpretuje nový jednotný vizuální styl koncernu Zeppelin, který se více než kdy dříve bude propisovat do materiálů společnosti skrze vizuální styl a jednotné grafické zpracování.

„Inovováním naší prezentace dáváme najevo vývoj naší společnosti. Kromě toho vyjadřujeme společné silné stránky, které nás spojují, a ještě výrazněji prezentujeme naši značku navenek,“ vysvětluje jednatel a generální ředitel koncernu, Peter Gerstmann.

Nový jednotný vizuální styl vzniká výhradně pro samotný koncern Zeppelin. Výrazný vizuální styl sítě dealerských poboček společnosti Caterpillar zůstává zachován. Dlouholetá strategická spolupráce Zeppelinu jako partnera společnosti Caterpillar se odráží v zachování etablovaných dealerských log.