Firma se zabývá řešením geotechnických problémů a její služby jsou využívány napříč obory, jako jsou dopravní a vodohospodářské stavby, průmyslové, komerční a bytové konstrukce a projekty zabývající se ochranou životního prostředí. V letošním roce slaví již 25. výročí svého založení. Navštívili jsme proto ředitele společnosti, Ing. Petra Svobodu, Ph. D., a požádali jej o tento rozhovor.

Ing. Petr Svoboda Ph.D.


Pane řediteli, co byste našim čtenářům řekl o historii společnosti?


KELLER – speciální zakládání, spol. s r. o. vznikla již v roce 1991, ještě za doby Československa. Tehdy byla pobočka této společnosti založena v Bratislavě a pak, po rozpadu Československa, bylo v roce 1993 založeno i české zastoupení v Praze. V roce 2001 jsme pak otevřeli kancelář i v Brně, kde nyní sedíme. Významným milníkem pro společnost byl rok 2012, kdy došlo po zakoupení firmy ­BORETA k její fúzi do KELLER CZ. KELLER nabízel na český trh technologie, které zde neměl téměř nikdo jiný a BORETA naopak klasické technologie, běžné pro stavby v ČR. Spojením těchto dvou společností vznikla silná firma s komplexní nabídkou prací speciálního zakládání. Některé technologie, které nenabízí naše slovenská sestra, provádíme také tam a v případě potřeby posíláme naše odborníky také do jiných zemí Evropy. Naopak lze říci, že pokud máme nedostatek personálu, přicházejí odborníci z jiných zemí také k nám.

Co byste řekl o KELLER Group z globálního hlediska?

Tento koncern je v oblasti speciálního zakládání největší svého druhu na světě co do velikostí obratů i počtu zaměstnanců. Firma staví na 5 kontinentech a je rozdělena do 3 divizí – americké, pacifické a evropsko-africko-asijské. Každá z těchto divizí se dělí na více dalších skupin a my, jako Keller CZ, patříme do tzv. jihovýchodní části, která je řízena z Vídně. Vrcholné sídlo je pak v Londýně. Koncern má za sebou celosvětově nepřeberné množství velkých a specifických staveb a naší obrovskou výhodou je, že pro naši práci můžeme čerpat ze zkušeností všech jejích zaměstnanců po celém světě.

obr. 2

Jak se vyvíjely počty zaměstnanců a obraty KELLER CZ?

Do roku 2000 bylo ve firmě do 15 zaměstnanců a až do fúze nás nebylo nikdy více než 40. Po fúzi se náš počet zdvojnásobil, ale krize jej srazila až na počet 60. Od roku 2014 nastal stavební ­boom, krize skončila a v současnosti disponujeme asi 90 zaměstnanci. Obraty kopírují křivku trhu a ekonomickou situaci. V roce 2004 jsme zaznamenali nejlepší obrat od svého založení, který byl 180 miliónů korun. Znovu jsme se na tento obrat dostali ještě v roce 2010 a pak nás krize naplno zasáhla v letech 2011 a 2012. Od roku 2014 se pohybujeme v rozmezí 300-380 miliónů korun ročně a tento obrat je nyní stabilní. Řekl bych, že od května 2014 jsem se přestal bát o práci pro lidi a získal pocit, že nebudeme muset propouštět, což je pro mě hodně důležité. Teď je ale situace trochu jiná, protože bychom spíše další lidi potřebovali a je nesmírně těžké je najít.

Co byste nám řekl obecně o speciálním zakládání?

Jsme pyšní na to, co děláme, protože si myslíme, že je to jedna z nejdůležitějších prací na stavbě. Pokud se stane nějaká chyba v interiéru budov, tak je to sice nepříjemné, ale dá se to odstranit. Pokud uděláme my chybu v základech, tak následná sanace stojí několikanásobně více než původní práce. Bereme proto tuto práci s pokorou a jsme na ni hrdi.

obr. 3

Jaké technologie nabízí KELLER CZ?

V České republice nabízíme v podstatě veškeré technologie speciálního zakládání. Dělíme je do 6 technologických skupin, které dál rozvíjíme. První z nich je vibrační zhutňování, čili hloubkové zlepšování zemin především pomocí štěrkových pilířů (obr. 3). Dále pak technologie tryskové injektáže, která se používá pro vylepšení podloží stávajících objektů, zajištění stavebních jam nebo těsnicí konstrukce. Třetí technologie už trochu sklouzává do klasických technologií, které se používají v ČR, čili mikropiloty a určité metody injektáží, které souvisí s maloprůměrovým vrtáním. Příkladem by mohlo být třeba podchytávání stávajících objektů, zajišťování stavebních jam v méně přístupných prostorech apod. Čtvrtou skupinou jsou velkoprůměrové vrtané piloty (obr. 5), což je nejběžnější produkt v ČR, který tady má ale také největší konkurenci. Dříve KELLER vůbec nepovažoval za nutné mít tuto technologii ve svém portfóliu, protože měl dojem, že když to umí každý, tak proč bychom to měli dělat i my? Pravdou ale je, že díky geologickým poměrům v ČR a díky zvyklostem na tuto technologii u nás, bylo nutné ji mít. Další technologií jsou štětovnicové stěny a z Rakouska máme ještě jednu technologii, která je tady poměrně neznámá, a to jsou duktilní piloty (obr. 4). Těchto 6 technologických skupin pokrývá celou naši činnost, jejich rozdělení je samozřejmě ještě trochu složitější a dalo by se o něm mluvit hodně dlouho. Na našem webu www.kellergrundbau.cz máme ale velice podrobné rozdělení všech technologií takřka formou učebnice, takže se o nich kdokoliv může dozvědět více.


obr. 4

Které technologie jsou nejvyužívanější?

Nejvíce práce odvedeme v klasické technologii vrtaných pilot, protože je v ČR nejrozšířenější a je využívána ve většině projektů. Činí takřka polovinu našeho obratu. Pak přichází na řadu trysková injektáž s objemem do 30 %. V této technologii je konkurence podstatně menší a v určitých procesech je nenahraditelná. Vibrační zhutňování je využíváno pro dopravní stavby nebo větší logistická centra, kde má smysl investovat větší peníze. Podmínkou pro toto využití je ale špatné podloží, na kterém je nutné stavět. Objem těchto prací se mění z roku na rok, někdy se dostáváme až na 20 %, ale může to být i jen 5 %. Mikropilotážní technologie jsou pro naše podnikání podpůrné a pohybujeme se v nich stabilně kolem 10 %. Do 15-20 % tvoří štětovnice, což je ryze československé specifikum, které KELLER v Evropě jinak vůbec nedělá. V duktilních pilotách máme zatím zanedbatelné množství práce a je to spíše hudba budoucnosti. Snažíme se o její prosazení, aby se dostala k projektantům staveb a začali ji více využívat. Tato technologie je velmi efektivní a velmi rychlá a ve spoustě případů jedinečná. Za ta léta, co se pohybujeme na českém trhu, jsme si již ale zvykli, že mnohdy přicházíme s novinkami, které doslova vnucujeme, než trh pochopí, že se to opravdu vyplatí. Ve spoustě případů se u nás projektují zbytečně drahé vrtané piloty, které by šlo nahradit vhodnějšími a levnějšími technologiemi.

Na které referenční stavby byste chtěl upozornit, kde byly prvně použity nové, vámi dodané technologie?

Pár revolučních staveb, na nichž byly naše technologie použity prvně a nyní se používají běžně, za sebou určitě máme. Byli jsme první, kdo v ČR zavedl tzv. Deep ­Soil ­Mixing (obr. 1), pomocí kterého jsme založili několik staveb, jako třeba polyfunkční dům TITANIUM v Brně, vytvořili protipovodňovou těsnicí clonu ve Ščučí u Ostravy nebo těsnění stavební jámy a založení objektu Kampusu v Hradci Králové. V daném momentě to přineslo obrovskou výhodu oproti něčemu, co bylo takřka nerealizovatelné a co bylo původně navrženo. V tryskové injektáži jsme začali dělat systém lamel, čemuž se dnes říká usměrněná injektáž. Je to prvek, který se používá k vytváření stěn, a utěsnili jsme tak třeba velký rozsah areálu ve Spolchemii v Ústí nad Labem nebo stavební jámy v Praze (obr. 2) nebo i v brněnských jílech. Tady si dovolím tvrdit, že jsme díky vývojové síle koncernu oproti naší konkurenci významně dál a můžeme nabídnout např. největší průměry pilířů tryskové injektáže v této technologii v ČR.
Naším velkým počinem bylo také prosazení sanací a rekonstrukcí násypů či podloží pod železničními tratěmi. Při opravě železničních tratí si dnes nikdo nedovolí uzavřít koridorovou dvojkolejnou trať. Je běžné, že jedna kolej zůstává průjezdná a druhá se opravuje. Jenže jak odtěžit polovinu násypu a udělat nový? Už téměř před 15 lety jsme to začali řešit hloubkovým zlepšením pomocí štěrkových pilířů. Není tak třeba nic odtěžovat a je to velice rychlé a efektivní. Z posledních staveb této technologie bych mohl jmenovat třeba násyp Červený potok mezi Prahou a Plzní, velký úsek trati mezi Zábřehem a Olomoucí nebo vylepšování podloží pod novými dálnicemi D1 na Ostravu, D8 nebo R55 apod.

obr. 5

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Koncernem jsme tlačeni do toho, abychom pracovali v západním stylu, kde se ještě stále nosí rychlost a bezpečnost. To je ale samozřejmě dražší přístup. V ČR se o tom hodně mluví, ale nakonec zvítězí nejlevnější nabídka. My nabízíme špičkové technologie, jsme rychlí a efektivní, se 100% zárukou kvality. Mnozí zákazníci již přišli na to, že se to vyplatí. Průměrně trvají naše stavby 2-3 týdny a realizujeme jich tak 180 za rok.

Jaké byly výsledky loňského roku, co ten letošní a co delší perspektiva?

Loňský rok dopadl dobře a v tom letošním se zdá, že bychom jej mohli ještě o trochu vylepšit. Jak už jsem ale řekl dříve – od roku 2014 jsem spokojen a kdyby to takto pokračovalo i dále, určitě se zlobit nebudu. Vidět daleko do budoucna v naší branži ale neumíme. Maximem jsou tak 2 měsíce dopředu. Vzhledem k tomu, jak se ale v současnosti stavební trh vyvíjí, si myslím, že by současný stav mohl ještě nějakou dobu vydržet.

Co byste řekl na závěr?

Máme silnou firmu, která chce působit na českém trhu jako špičkový, spolehlivý obchodní partner a dodavatel s vysokou odbornou kvalitou. Naše zákazníky chceme zaujmout moderními, technicky spolehlivými i ekonomicky výhodnými geotechnickými řešeními, při kterých můžeme využívat nejnovější poznatky oboru získané z celého světa. Myslím si, že geotechnika je nejrizikovější část stavebnictví a zasloužila by si větší zájem investorů i projektantů. Budeme se proto snažit dále prosazovat do jejich povědomí hloubkové zlepšování zemin pomocí štěrkových pilířů nebo injektáže, originální způsoby pažení stavebních jam nebo duktilní piloty. Další nové technologie teď nejsou na obzoru, ale vylepšování toho stávajícího je možné vždy. Pro mě osobně je pak zásadní, abychom měli dost práce a pracovali u nás jen spokojení zaměstnanci bez úrazů na stavbách.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač

KELLER - speciální zakládání, spol. s r. o.
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
+420 226 211 301, office.praha@kellergrundbau.cz
Vídeňská 120, 619 00 Brno
+420 547 424 381, office.brno@kellergrundbau.cz
K Cihelně 246, 763 02 Zlín
+ 420 577 103 700, office.zlin@kellergrundbau.cz
www.kellergrundbau.cz