Tento sortiment navazuje na aktivity Modřanské potrubní a.s., která je největším tuzemským výrobcem spojovacího potrubí pro energetiku a jediným českým výrobcem potrubí primárního okruhu jaderných elektráren. Za téměř 60 let své působnosti společnost realizovala kompletní dodávky spojovacího potrubí pro více než 300 elektrárenských bloků ve 30 státech čtyř kontinentů. Ve spolupráci s mateřskou organizaa dalšími smluvními partnery jsme schopni řešit problematiku výpočtů potrubních tras s návrhem použití kompenzátorů.

Základní dodavatelský program

Kompenzátory
Ve výrobním programu firmy MPSJ spol. s r. o. jsou pryžové kompenzátory řady PK, vyráběné v rozmezí DN 40 - 350. Moderní konstrukce kompenzátorů a různá provedení pryžových vložek umožňují jejich použití pro širokou škálu médií, včetně chemického a potravinářského průmyslu (s povolením Hlavního hygienika ČR). Tyto kompenzátory mají velmi kvalitní kompenzační schopnosti a výborné vlastnosti při tlumení hlučnosti a vibrací v potrubních systémech, vyznačují se vysokou spolehlivostí a velmi dlouhou životností.

Z kompenzátorů řady PK vycházejí kompenzátory PK/P, vyráběné v rozměrech DN 40-150, které jsou konstrukčně upraveny pro méně náročný provoz.

Dalším osvědčeným výrobkem jsou kompenzátory řady PN 717 a PND 717, v rozměrech DN 80 - 3000, s dlouhodobou životností, používané již delší dobu v řadě průmyslových odvětví, mimo jiné i v energetice, teplárenství, vodárenství atd.

Kromě vlastního výrobního programu dodává společnost MPSJ spol. s r.o. široký sortiment kompenzátorů od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců, a to např.:
- Pryžové kompenzátory závitového provedenío jmenovitých průměrech DN 20 až DN 80 (3/4" až 3") pro tlak max. 16 baa teplotu média do 100 °C.
- Vlnovcové ocelové kompenzátoryjsou dodávány o jmenovitém průměru 15 až 5500 mm pro jmenovité tlaky 0,1 až 6 MPa. Mají široké použití v mnoha oborech, např. v petrochemických zařízeních, topných a ventilačních systémech, v jaderné i klasické energetice, na lodích, v leteckých palivových a klimatizačních systémech, ve strojírenství atd. Jsou vyráběny v mnoha různých provedeních v závislosti na způsobu použití.

Potrubní uložení
Uložením potrubí rozumíme konstrukci mezi potrubím a stavební částí, která zajišťuje omezení pohybu potrubí v jednom nebo více směrech. Používá se pro pevné i pružné uložení, zavěšení a ukotvení potrubních systémů v exteriérech i interiérech pro různá dopravovaná média o teplotě do 650 °C. Konstrukčně se skládá zpravidla z těchto základních dílů:
- potrubní objímkyk zachycení váhy a přenosu sil z potrubí na stavební konstrukci, současně umožňují volnou dilataci potrubí,
- kluzné podpěrypro zachytávání svislé síly umožňují i pohyb potrubí po vodorovné kluzné podložce,
- pružinové závěsy a podpěry pro pružné uložení potrubí,
- kotevní stojanyslouží pro potrubí jako pevné body, které přenášejí síly od svislého zatížení i od vodorovného zatížení,
- třmeny,
- patky kluzné s vysokou únosností v ose potrubí,
- stropní uchycenípro uchycení táhel závěsů na nosnou konstrukci,
- spojovací části, např. táhla, napínače, spojovací matice, vidlice s čepy, oka a další.

Zakázková strojírenská výroba
Na základě požadavků zákazníka v souladu s technickými možnostmi výroby jsme schopni dodat různé svařované či montované ocelové konstrukce (nosné konstrukce hal, výstavních ploch) a jiné zámečnické, svářečské i obráběcí práce.˝


MPSJ spol. s r.o.
Komořanská 326/63 ,143 14 Praha 4
tel.: 235 311 240 ,235 311 243
fax: 235 311 244
e-mail: info@mpsj.cz
http://www.mpsj.cz