Naštěstí rozvoj technologií nezaspal ani v tomto odvětví, a proto jsme požádali o rozhovor jednatele společnosti FREKOMOS s. r. o., Ing. Dušana Cimalu, který nás seznámil s novými stroji a technologiemi, které zvyšují produktivitu, efektivitu a jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

„Technologie naší společnosti přispívají ke snižování objemů odpadů a omezení čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů. Našim zákazníkům chceme poskytovat služby, u nichž garantujeme kvalitu, nabídnout jim přiměřenou cenu a práci provést v požadovaném termínu. Rád bych zdůraznil, že naše stavby a technologie jsou bezpečné i pro okolní prostředí, ve kterém zanechávají jen minimální ekologickou stopu,“ říká v úvodu našeho rozhovoru jednatel společnosti Ing. Dušan Cimala.

Kdy byla založena vaše společnost a jaká je její hlavní činnost?

Společnost FREKOMOS s. r. o. byla založena v roce 1994 ve Valašském Meziříčí. Od roku 2012 má svou dceřinou společnost FREKOMOS SK, s. r. o. na území Slovenské republiky. Činnost naší firmy je postavena na pilířích pěti stavebních technologií:
- Frézování asfaltového a cementobetonového krytu vozovek.
- Recyklace asfaltových vrstev vozovek za horka na místě ­REMIX dle TP 209 MDČR.
- Recyklace podkladních vrstev vozovek za studena na místě dle TP 208 MDČR.
- Úprava zemin hydraulickými pojivy.
- Údržba odvodnění pozemních komunikací.

Příkopové rýpadlo Mulag


V jakých lokalitách působíte a na které se zaměřujete nejvíce?


Vzhledem k lokaci sídla naší společnosti naše aktivity vykonáváme a rozvíjíme prioritně v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Obecně se však pohybujeme po celé České a Slovenské republice, ale zároveň i v zemích EU.

Mohl byste nám představit aktuální novinky ve vašem produktovém portfoliu?

Mezi naše novinky patří například spárový remixer RX 600, který je schopen technologií recyklace za horka na místě opravit otevřené pracovní spáry, které jsou častým jevem na našich silnicích. Tímto typem opravy jsme schopni sanovat poruchy, které již nelze realizovat běžnou zálivkou. Opravou touto technologií vzniká dokonalé bezespárové spojení obou sousedních pásů obrusné vrstvy vozovky bez potřeby aplikace spojovacího postřiku nebo pružné zálivky. Zamezíme tak průniku vody a nečistot do spodních vrstev vozovky a následnému vzniku rozsáhlých poruch. Při samotné recyklaci je využito 100 % původního materiálu vozovky a nevzniká žádný odpad.
Další novinkou v našem portfoliu jsou krajnicové frézy Dücker BF 800, SBF 900. Frézy jsou nasazovány při strhávání nezpevněné krajnice. Jsou efektivnější alternativou ke strojům, které se běžně používají pro tyto práce.

Pro jaké účely se používají krajnicové frézy Dücker a jaké jsou jejich hlavní přednosti?

Krajnicové frézy Dücker se používají k odstranění nánosu na nezpevněné krajnici, za účelem plynulého odtoku srážkové vody z povrchu vozovky. Díky parametrům a efektivnosti krajnicové frézy není třeba při prováděných pracích větších dopravních omezení. Práce je možno realizovat na všech typech komunikací, v členité městské zástavbě i pod silničními svodidly. Šířka záběru frézy je 800 mm, přičemž tento záběr je možné pomocí šnekového podavače rozšířit o dalších 1500 mm. Celkový pracovní záběr tedy může být až 2300 mm.
Vrstva nánosu na krajnici je seřezávána pomocí rotačního zařízení. Tloušťka nánosu je prakticky neomezená, má vliv pouze na pracovní rychlost stroje. Vytěžená zemina je pomocí pásového dopravníku nakládána na dopravní prostředek, který tuto následně odváží na skládku. Nevzniká tak žádné další znečištění okolních ploch (nepřípustné dle TP 116 Ministerstva dopravy ČR – o použití ovoce, trávy a zemin ze silničních pozemků), jako tomu může být u jiných technologií. Na závěsu za strojem je umístěn hydraulický zametací kartáč, který z vozovky odstraní případné drobné nečistoty. Denní výkon krajnicové frézy může dosahovat až 6 000 běžných metrů, což už při minimální pracovní šířce 800 mm činí úctyhodných 4 800 m2.

Dalším strojem pro údržbu odvodnění pozemních komunikací, kterým disponujete, je příkopové rýpadlo Mulag HS 2400. Mohl byste blíže specifikovat tento stroj?

Rýpadlo je nasazováno při strhávání nezpevněných krajnic, profilaci stávajících a hloubení nových příkopů. Optimální profilace příkopů a krajnic je dosaženo přizpůsobením pracovní lžíce požadovaného profilu, jejím následným tažením a seřezáním přebytečných nánosů. Kabina obsluhy se při práci vysouvá pomocí teleskopu přímo nad příkop nebo krajnici. Z tohoto místa je úkon stroje kontrolován nejlépe. Díky konstrukci rýpadla je možné vyhýbání se překážkám jako jsou stromy dopravní značení nebo ploty. Krajnicová lžíce s minimální výškou umožňuje seřezávat krajnice i pod silničními svodidly.
Rýpadlo MULAG HS 2400 nepoužívá žádné rotační nástroje, jen řezné plochy profilových lžic z vysoce kvalitní oceli. Vytěžená zemina je odkládána na vlastní korbu rýpadla, která je vysypávána v pravidelných intervalech na korbu přístavného nákladního vozidla a dále transportována na skládku. Odvoz vytěžené zeminy tak může probíhat permanentně bez čekacích přestávek. Denní výkon příkopového rýpadla Mulag HS 2400 je až 1 300 bm profilovaného příkopu za den a až 1 500 m2 seřezané nezpevněné krajnice za den.

Jaké realizace jste s těmito stroji již provedli a jaké vás čekají v nejbližší době?

Realizovaných zakázek je v dnešní době opravdu mnoho. Dovolil bych si proto uvést pouze ty zásadní, které jsme prováděli jako generální dodavatel přímo pro investory. Jedná se zejména o:
- Úpravu a zřízení krajnic v MSK – 2015.
- Odvodnění silničního tělesa v MSK – 2015.
- Odvodnění silničního tělesa v MSK 2016-2018.
- Hloubení silničních příkopů na silnici I. třídy ve Zlínském kraji – 2017.
- Hloubení silničních příkopů na vybraných silnicích I. třídy ve Zlínském kraji – 2018.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

FREKOMOS spol. s r. o.
Železničního vojska 1381
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 616 755
e-mail: frekomos@frekomos.cz
www.frekomos.cz