Následně, i vzhledem k potenciálu pražského trhu, byla ve společnosti Horstav spol. s r. o. v roce 2017 vytvořena divize Praha, která ihned započala s realizací významného infrastrukturního projektu „Malá Řepora“ v pražských Stodůlkách, s hodnotou přes 100 milionů Kč.

Současně s tím a s přípravou dalších projektů bylo zahájeno budování projektového týmu, který položil základ pro další rozvoj pražské divize. Na konci listopadu 2017 došlo rozhodnutím majitele společnosti k přejmenování společnosti Horstav spol. s r. o. na Ridera DIS s. r. o., čímž byla společnost definitivně včleněna do skupiny společností RIDERA.

Od začátku roku 2018 došlo k významnějšímu přesunutí aktivit společnosti z olomouckého a moravskoslezského kraje na pražskou divizi a současně s tím byly posíleny pražské projektové týmy.

V roce 2018 zahájila společnost Ridera DIS s. r. o. další projekty, z nichž tři jsou realizovány pro mateřskou společnost Ridera Stavební a. s. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí a komunikací v rámci další výstavby rodinných domů v lokalitě Malá Řepora, obdobné práce pro projekt Berounská brána realizovaný významným developerem Crestyl Real Estate s. r. o. a dále výstavba infrastruktury a komunikací pro rodinné domy v Roztokách u Prahy. Pro ostatní objednatele realizuje společnost Ridera DIS s. r. o. například výstavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Drahelčice.


Společnost Ridera DIS s. r. o. se zabývá také demolicemi staveb a likvidací odpadů z této činnosti. V rámci toho již byly realizovány například demolice dvou obytných panelových domů pro Passer Invest v lokalitě pražské Michle. Pro tyto činnosti může Ridera DIS s. r. o. využívat i znalostí a zkušeností dalšího člena skupiny Ridera – Ridery Bohemia a. s., která má obdobný program v rámci svých hlavních aktivit v Moravskoslezském kraji. Recipročně pak společnost Ridera DIS využila svých zkušeností při demoličních pracích při odstranění stavby ­stadionu ­Bazaly.

V současné době, vzhledem k úspěšnému vstupu společnosti na český trh, bylo rozhodnuto o posílení vlastních výrobních kapacit pro potřeby demoličních a zemních prací a tím, spolu s posilováním výrobního týmu o další zkušené odborníky, byl dán předpoklad pro úspěšnou realizaci dalších projektů nejen v Praze a okolí, jak v oblasti soukromých investic, tak i v rámci veřejných zakázek, kde se bude společnost Ridera DIS s. r. o. nadále aktivně angažovat.

Jsme přesvědčeni, že nabízíme kvalitu za přiměřenou cenu, a spolu s naší mateřskou společností ­Ridera Stavební a. s. tak můžeme realizovat kompletní dodávky téměř všech typů stavebních projektů na klíč. Věříme, že trh má pro tuto naší nabídku minimálně v následujících letech více než dostatečný potenciál.

Ing. Viktor Smetana
Jednatel Ridera DIS s. r. o.

Ridera DIS s. r. o.
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava – Poruba
e-mail: info@ridera-dis.cz
www.ridera-dis.cz