Na tento trend obec v uplynulém období navázala výstavbou architektonicky nevšedně pojaté sportovní haly, která vyrostla v blízkosti zdejší základní školy. Sportovní hala má tvar elipsoidu a povrch její fasády tvoří hliníkové šindele ­Prefa v přírodním provedení.

Výtvarný návrh haly vznikl v architektonickém ateliéru Sporadical, konkrétně z pera Ing. Arch. Jakuba Našince. Ten také realizaci projektu koordinoval. Při našem setkání přímo na stavbě nám arch. Našinec více přiblížil širší souvislosti vzniku návrhu, když řekl: „K současné podobě haly nás přivedlo hned několik důvodů. V prvé řadě jsme jí chtěli říci, že hala není pokračováním školy, ale že patří celé obci. Věděli jsme také, že Dolní Břežany jsou obec úspěšná a hala by ji svým vzhledem měla do jisté míry i reprezentovat. Druhým důvodem bylo, že elipsovitý tvar nám dovolil reagovat na prostředí, které ji obklopuje a které známe a zároveň nám umožnil reagovat i na prostředí, které teprve vznikne. Třetí důvod je, že hala díky svému tvaru vypadá menší, než ve skutečnosti je. Není vidět hrana atiky, není vidět hrana fasády a povrch haly zrcadlí okolí. Vnitřní dispozice přitom skýtá velkorysý prostor, vysvětluje souvislosti tvorby návrhu haly arch. Našinec.“

Zajímalo nás také, jak je s ohledem na tvar haly řešena skladba jejího obvodového pláště. K tomu Ing. Arch. Našinec poznamenává: „Povrch pláště haly tvoří hliníkový šindel Prefa. Je to materiál, který se nám od počátku líbil, protože je dostatečně malý a dal se z něj vytvořit oblý povrch tvořící fasádu objektu. Zaujalo nás na něm také to, že ač se jedná o průmyslový výrobek, tak v detailech je zpracováván ručně. Z našeho pohledu je pak jen dobře, když je u stavebního díla vidět vysoký podíl lidské práce“, popisuje původní záměry arch. Našinec.


Zástupce společnosti Prefa Aluminiumprodukte, pana Aleše Slivky jsme se zeptali, kdy se o realizaci akce dozvěděli a jaké byly požadavky architekta. Ten k naší otázce říká: „Byli jsme osloveni panem architektem přibližně dva roky před vlastní realizací haly. Požadavkem bylo vytipovat z naší strany materiál, který bude mít kovový povrch a umožní opláštění objektu s ohledem na jeho tvar“.

Ptáme se dále, jaký konkrétní produkt z nabídky společnosti Prefa Aluminiumprodukte byl pro realizaci obvodového pláště použit. K tomu pan Aleš Slivka dodává: „Pro tuto realizaci byl panem arch. Našincem vybrán náš produkt s obchodním názvem „Falcovaný šindel“. Jedná se ve své podstatě o skládanou hliníkovou krytinu o rozměru 240 x 420 mm v přírodním provedení tvaru kosodélníku“.

Nemohli jsme se pana Slivky nezeptat, v čem spočívala složitost a náročnost realizace? Ten záhy vysvětluje: „Nejnáročnější při realizaci opláštění byla samozřejmě nutnost respektovat tvar objektu. Složitost spočívala především v proměnné délce obvodu haly, kdy si každá řada šindelů vyžádala jejich jiný počet. Systém se standardně klade s třetinovým přesazením a při provádění bylo tudíž nutné přesně měřit, aby šindel opticky vypadal tak, jak vypadat má, a aby jednotlivé spoje na sebe navazovaly. To bylo z mého pohledu pro nás opravdu to nejnáročnější“.

Vyzvídáme také, jaké výhody bude mít takto řešená fasáda pro investora. Argumenty pana Slivky jsou skutečně pádné, když říká: „Na prvním místě bych určitě rád zmínil extrémní životnost hliníku, která je 100 let a více. Navíc se jedná o naprosto bezúdržbový materiál. Díky tomu, že je obvodový plášť haly navržen s provětrávanou mezerou, interiér v ní se nepřehřívá a je zde příjemné klima,“ popisuje přínosy zvoleného řešení pan Slivka.

Na závěr našeho setkání se ptáme pana architekta Jakuba Našince, zdali výsledná podoba díla splnila jeho očekávání. Ten odpovídá s úsměvem a bez váhání: „My jsme spokojeni velmi a podle reakcí všech zúčastněných jsou spokojení i oni. Takže doufáme, že spokojenost vládne na všech stranách“, uzavírá naše setkání architekt Jakub Našinec.

Pomaličku vstáváme a opouštíme prostor tělocvičny. Zdejší palubovku za radostného frenetického křiku a pobíhání zaplňuje další školní třída. Míče i děti lítají sem a tam. Vše je v pohybu. Zkrátka tak, jak tomu má ve správné sportovní hale být.

PREFA Aluminiumprodukte s. r. o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 234 496 501
e-mail: office.cz@prefa.com
www.prefa.com