Klasické stavebnictví je nemocné

Ve světě si stále více progresivních investorů pořizuje objekt k podnikání, k ubytování, pro služby nebo pro vzdělávání uplatněním modulární výstavby a to jak samotných objektů, tak modulárních flexibilních fasád. Tento způsob pořízení majetku získává stále větší oblibu i v našich krajích, protože reaguje na všechny nové podněty a rychle slouží svému účelu, čímž šetří další investice. Klasické stavebnictví je nemocné – už při podpisu smlouvy málokdo věří, že dílo bude dokončeno ve sjednaný termín a za sjednanou cenu. K tomu, aby se udělal prostor pro více práce a nedodržení termínů, slouží stostránkové smlouvy, které si mnohde protiřečí (dva právníci mají tři právní názory). I když dle zákona nesmí být lhůta splatnosti delší než 60 dnů, tak 90 dnů není výjimkou, nehledě na skutečný termín zaplacení. K tomu zádržné na několik let, kdy po uplynutí se musíte hlásit o své peníze, přispívá k nemravnému jednání v oboru stavebnictví. Stavební firmy už nemají ve svém portfoliu všechny profese, proto si najímají další firmy, které si podnajímají další živnostníky tak, že konečný pracovník není obeznámen se všemi souvisejícími náležitostmi. Anonymita je podhoubím pro vytrácení profesní cti s vlivem na konečnou kvalitu, kdy nakonec není odhalen ani viník, jako například při pádu mostu ve Studénce.

Za architektonický vzhled může architekt

Tyto nešvary si modulární výstavba nemůže dovolit, protože se jedná o zprůmyslnění celého procesu. Modulární výstavba a modulární architektura je způsob pořízení objektů průmyslovou metodou. Ve výrazu „Off site building“ je obsažen celý smysl této metody výroby staveb. Většina „stavebních“ činností se odbývá na jiném místě než na konečném pozemku. Celé velkoprostorové moduly se vyrábí průmyslově na výrobní lince, pod stálým dozorem kvality, dle prověřených výrobních postupů a za stálého prostředí neovlivněné počasím. I vlastní montáž na místě určení je rychlá, efektivní, neobtěžující okolí hlukem, nepořádkem a prachem. Velkoprostorové moduly vyjíždí z linky z 90 % hotové, včetně provedení finálních vnějších a vnitřních povrchů, osazených výplní otvorů, elektronistalace a zařizovacích předmětů. Na vlastním místě určení zbývá provést jen posledních 10 % finálních prací. Setkáváme se s názorem, že modulární výstavba není krásná. K tomu lze říci pouze jedno – tak jako cihla nemůže za to, jak budova vypadá, tak nemůže ani modul za to, jak celý projekt dopadl. Architektonický výraz budovy, ať už je cihelná nebo modulární, má v rukou pouze architekt.

Interiér modulární restaurace McDonald´s, Mladá Boleslav

Cirkulární ekonomika a životní prostředí

Modulární výstavba navíc odpovídá současným trendům tzv. cirkulární ekonomiky. Na jednu stranu lze pochopit, že se vyrábí výrobky s omezenou životností, bez možnosti repase, proto, aby se vyráběly a kupovaly stále nové a nové produkty a tím se udržovala rostoucí ekonomika. Na druhou stranu se ale spotřebovává stále více a více energií, vytváří se odpady a ničí se životní prostředí. Naproti tomu modulární výstavba umožňuje využívat modulární objekty po dožití na jednom místě, využít je na jiném místě – například modulární mateřské školy nebo dočasné pavilony světových výstav či moduly sloužící jako zázemí, restaurace nebo hotely na mezinárodních sportovních událostech jako jsou olympiády nebo mistrovství světa. Jednotlivé moduly lze repasovat a využít i jednotlivě, nemusí se celý objekt prostě bez dalšího užití nenávratně zdemolovat.

Modulární bytový dům, Paříž, Francie

Šaty dělají člověka a fasáda budovu

KOMA FAMILY je společenství sesterských firem KOMA ­MODULAR, KOMA RENT, ­KOMA SLOVAKIA, KOMA SPACE a KOMA FACADE, jejich posláním je pomáhat lidem, zjednodušit život  a obohatit svět. Celá skupina KOMA FAMILY je orientována z 80 % na export. V českých a slovenských zemích provádí KOMA osvětu tohoto systému Off site building, který je ve světě úspěšně aplikován. Modulární výstavba ale i v posledních deseti letech oslovuje české a slovenské progresivní investory, ať už se jedná o městské zastupitele nebo investory z podnikatelské sféry. Celý systém KOMA je sofistikovaný, promyšlený do posledního detailu včetně konečného opláštění. Šaty dělají člověka a opláštění budovu. Za tímto účelem provedla KOMA zatím poslední akvizici nákupem firmy DOSTING. Firma se pod novým názvem KOMA FACADE začlenila do rodiny firem KOMA, kterou obohatila o možnost přímého ovlivňování nových fasád s důrazem na modulárnost. KOMA ­FACADE pokračuje ve svých původních aktivitách jako specialista na realizaci LOP, hliníkových výplní otvorů, prosklených fasád a speciálních světlíků. Navíc v rámci skupiny KOMA FACADE rozšířila provádění fasád profesionálně i na modulární objekty. Sourozenecký vztah v rodině KOMA mezi KOMA MODULAR a KOMA FACADE přinesla už své ovoce v podobě dodání solidárního hotelu do Paříže nebo oblečení původního modulárního českého milánského EXPO pavilonu, který nyní slouží jako sídlo firmy KOMA MODULAR.

NEBOJTE SE MODULÁRNÍCH STAVEB A ZAŘAĎTE SE PO BOK PROGRESIVNÍCH INVESTORŮ.

www.koma-family.cz