„Došlo tím ke zkvalitnění poskytovaných služeb městské hromadné dopravy i ke zvýšení kvality života obyvatel ve městě Most a Litvínov,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. Daniel Dunovský. Podle jeho slov došlo ke zvýšení atraktivity obou měst pro návštěvníky a turisty. „Zajistili jsme tak lepší informovanost cestujících, poskytujeme informace o časech odjezdu a příjezdu, o zpožděních či výlukách. Těší nás také, že jsme přispěli ke zpřístupnění městské hromadné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu či orientace,“ řekl Dunovský.

„Celý projekt modernizace byl realizovaný ve dvou etapách, kdy první etapa byla realizována v roce 2015 a touto druhou etapou jsme na ni úspěšně navázali,“ uvedl zástupce zhotovitele společnosti AŽD Praha, s.r.o., Robert Janko.  „Vozidla MHD jsou nyní vybavena novým řídicím systémem, který komunikuje a monitoruje pohyb vozidel pomocí nové digitální radiové sítě. Na zastávkách pro cestující jsou pak nainstalovány nové označníky s informačními panely zobrazující aktuální odjezdy autobusů a monitorující aktuální situaci. Dodaný systém tak přispívá nejen k lepší organizaci a plánování dopravy, informovanosti cestující o aktuálních odjezdech jejich spojů ze zastávek, ale i ke zvýšení bezpečnosti řidičů vozidel MHD a cestujících na zastávkách,“ dodal Janko.

V rámci projektu bylo umístěno celkem 16 informačních panelů na zastávky Litvínov, Citadela, Litvínov, u dílen, Litvínov, Stadion, Litvínov, technické služby, Litvínov, poliklinika, Litvínov, obchodní dům, Most, ČSM, Most, Severografie, Most, Rudolická, Most, nemocnice, Most, Kahan. Došlo také k rozšíření optické páteřní sítě či dovybavení vozidlového systému MHD.