Celková koncepce mobilních stavebních jeřábů Liebherr je důsledně zaměřená na užitek v praxi. Oba aktuální modely této typové řady, MK 88MK 140 jsou za provozu hospodárné a bezpečné. Maximální nosnost nového jeřábu MK 140 je 8 000 kg. Současně je pětinápravový jeřáb s celkovou délkou necelých 16 m velmi kompaktní, což je obzvlášť velkou výhodou při nasazení v centrech měst.

Variabilní výložník a jednostranné podepření umožňují vyšší flexibilitu

Nová koncepce výložníku VarioJib umožňuje během provozu jeřábu Liebherr MK 140 dva režimy: standardní provoz s kočkou (režim s kočkou) a provoz s přestavitelným výložníkem (režim sklápění). Při maximálním vyložení na vzdálenost 58,5 m v režimu s kočkou činí nosnost na konci výložníku 1 900 kg.
Režim sklápění umožňuje plynulé nastavení zatíženého výložníku v rozsahu 20° až +70°. Tímto způsobem dosahovaná výška háku až 94 m dokládá vysokou flexibilitu jeřábu Liebherr MK 140 při nasazení na stavbách, která je v této třídě jedinečná.
K výložníku mobilního stavebního jeřábu Liebherr MK 140 jsou k dispozici různá prodloužení. S prvním přídavným výložníkem dosahuje jeřáb MK 140 v režimu sklápění vyložení 62,5 m. Tento přídavný výložník může zůstat na jeřábu jak při přepravě po pozemních komunikacích, tak také při práci v režimu s kočkou. S druhým prodloužením výložníku lze zvýšit dosah až na 65 m. Při tomto vyložení dosahuje nový jeřáb MK 140 nosnost 1 000 kg na konci výložníku. S výškami háku a vyložením dosahovaným v režimu sklápění položil jeřáb MK 140 nový standard v segmentu mobilních stavebních jeřábů.
Jednostranné podepření umožňuje bezproblémové nasazení jeřábu MK 140 i v omezených prostorových podmínkách. Mobilní stavební jeřáb disponuje plnou nosností na straně úplně vysunutých podpěrných patek a přitom z druhé strany může stát v těsné blízkosti budovy. Neomezeně využitelný provozní poloměr činí 210°.Automatická detekce použitého příslušenství pro vyšší bezpečnost

Další novinkou jeřábu Liebherr MK 140 je automatická detekce použitého příslušenství. Inteligentní ovládání kontroluje bezpečnostní aspekty konfigurace jeřábu, jako je šířka podepření, přídavné závaží, přídavný výložník nebo provozní režim. Jeřábníkovi se na displeji zobrazí návrh aktuální konfigurace jeřábu, který stačí pouze potvrdit. Díky tomu je vyloučeno zadání nesprávných konfiguračních údajů, což přispívá k vyšší bezpečnosti na staveništi.

Nová zvedací kabina pro vyšší komfort

Nová ergonomická zvedací kabina skýtá optimální výhled na staveniště a podstatně vyšší komfort. Kombinovaný systém topení a klimatizace umožňuje optimální regulaci teploty v kabině. Díky novému profilu kabiny má jeřábník mnohem větší prostor na nohy. Přídavné vybavení, jako handsfree nebo sluneční clony, činí každodenní práci ještě příjemnější.

www.liebherr.cz