Od vzniku společnosti se průběžně rozšiřuje výroba a zavádí se nové technologie. V současné době disponuje firma například nejmodernějšími CNC technologiemi na zpracování plechu nebo CNC strojem na přesnou výrobu vyzdívky do krbových kamen. Tyto technologie jsou umístěny v prostorách nové haly ve Varnsdorfu. Díky těmto technologiím je firma schopna plnit i ty nejnáročnější požadavky ze strany zákazníků.

ABX Baltik 6 – pískovecDisponujeme vlastní zkušebnou, ve které jsme schopni měřit parametry kamen, které vyžadují i ty nejpřísnější normy států EU, jako je např. Německo a Rakousko apod. Zkušebna je využívána pro měření požadovaných parametrů již při vyvíjení nových typů výrobků a pro kontrolní zkoušky, kde je opětovně zkoušena kvalita již zavedených vyráběných produktů.
Většina vyráběných kamen je konstruována na principu „dvojího spalování“ primárního a sekundárního vzduchu, u řady výrobků je využíván princip „trojího spalování“ s terciárním vzduchem. Navíc u vybraných typů používáme námi patentovanou automatickou regulaci poměru primárního a sekundárního vzduchu. V posledních letech je kladen důraz na jednoduchost ovládání, a proto získává na trhu své místo i systém bez primárního vzduchu, který je zároveň zárukou čistého spalování.
Dnešním trendem jsou nízkoenergetické, či pasivní domy. Pro ně firma nabízí kamna s nízkými výkony od 4 kW, kamna s teplovodními výměníky či akumulační hmotou. Tyto výrobky zaručují co největší využití tepla, které produkují. Všechna krbová kamna osazená teplovodními výměníky navíc splňují emisní limity zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, což zákazníkovi zaručuje možnost jejich používání i po roce 2022.

Detailní informace k jednotlivým produktům, použitým technologiím, informacím k zákonu 201/2012 Sb. a další tipy a rady najdete ne webu společnosti.

ABX s. r. o.
Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk
tel.: +420 412 333 613
e-mail: info@abx.cz
www.abx.cz