Tato společnost si za pouhých 40 let vybudovala postavení jednoho z předních světových výtahových společností a s více než 50 000 vysoce kvalifikovanými zaměstnanci po celém světě nabízí inteligentní a inovativní produkty a služby určené pro splnění individuálních požadavků zákazníků. Mezi její absolutní novinky patří testovací věž v Rottweilu, nová výtahová koncepce MULTI,  pohyblivý chodník ACCEL nebo speciální servisní zařízení HoloLens.

Rottweil Test Tower

Zpráva od McKinsey Global Institute odhaduje, že města budou muset do roku 2025 postavit podlahovou plochu, která odpovídá 85 % všech dnešních obytných a komerčních budov, což je jedním z největších problémů naší doby. Jak můžeme lidi z bodu A co nejrychleji, nejefektivněji, nejbezpečněji a nejpohodlněji přesunout do bodu B? Testovací věž thyssenkrupp v Rottweilu poskuje od roku 2017 řešení tohoto problému. Ve 12 různých šachtách se testují a ověřují budoucí výtahová řešení s maximální rychlostí 64,8 km/h ve zkušebních podmínkách, které nejsou k dispozici nikde jinde. Pro systém MULTI jsou přitom vyhrazeny tři šachty. Část šachet končí v polovině výšky věže. Vzniklý objem v horní polovině se používá jako vzduchová buňka, což znamená, že veškeré teplo generované zařízeními, jako jsou motory a počítače, je tam uloženo a poté přenášeno přes výměníky tepla do místností, které vyžadují vytápění. Ve výšce 220 metrů se nachází konferenční úroveň. Nejvyšší veřejná vyhlídková plošina v Německu (232 metrů) poskytne návštěvníkům panoramatický výhled až do švýcarských Alp. Cestování ve skleněném výtahu patří mezi nezapomenutelné zážitky.

Fakta a podrobnosti o Rottweil Test Tower:
-    S výškou 246 metrů je testovací věž v Rottweilu nejvyšší budovou v Bádensku-Württembersku. Na druhém místě je s 217 metry televizní věž ve Stuttgartu.
-    S výškou 232 metrů je nejvyšší vyhlídkovou plošinou v Německu a je těsně následována nejvyšší evropskou vyhlídkovou věží ve Frankfurtu nad Mohanem s výškou 224 metrů.
-    Celkově investuje společnost thyssenkrupp Elevator do této výzkumné instituce 40 milionů eur.
-    Zkušební šachty testovací věže výtahů mají v součtu délku 2,1 km, takže pokud by věž měla pouze jednu šachtu této délky, měla by osminásobek její skutečné výšky, a byla by tak dvakrát vyšší než současně nejvyšší budova světa ve výstavbě (Jeddah Tower, Saúdská Arábie, 1 007 metrů).
-    Celá věž váží 40 000 tun – to je až 8 000 afrických slonů.
-    Celkem bylo použito 15 000 m3 betonu a 2 500 tun oceli. Množství oceli odpovídá každodenní výrobě modernizované pece thyssenkrupp v Duisburgu.
-    Od položení základního kamene až po slavnostní dokončení hrubé stavby uplynulo méně než deset měsíců. Jinými slovy: Za pouhých 245 dní se věž dostala z nuly na -32 a zpět na 232 metrů.
-    V některých dnech stoupala věž o 5 metrů denně. Její růst byl pětkrát rychlejší než růst některých druhů bambusu. V průměru věž rostla zhruba rychlostí 3,5 metrů denně.
-    Opláštění má celkovou plochu 17 000 metrů čtverečních, což odpovídá dvěma fotbalovým hřištím.
-    Věž umožňuje exkluzivní zkušební prostředí pro systém MULTI – první výtahový systém na světě bez vodicích lan. Tři propojené šachty umožňují tomuto geniálnímu výtahu pohybovat se ve věži horizontálně.
-    Nejrychlejší výtahy ve zkušební věži se budou pohybovat šachtou rychlostí až 18 m/s (65 km/h), tedy dvakrát rychleji než byla rychlost Usain Bolta během jeho světového rekordního běhu.
-    Schodiště má více než 1 500 schodů. Neoficiální rekord v běhu do schodů v testovací věži (začátek ve výšce -32 metrů, konec v 232 metrech) dosud činí 15 minut.

Nová výtahová koncepce MULTI

Unikátní řešení, které bude v Rottweilu brzy testováno, je výtahová koncepce MULTI. Technologie magnetické levitace vyvinutá pro vlak Transrapid se používá u lineárních motorových pohonů, což poskytuje řadu výhod. Díky této konstrukci – bez lan – může několik výtahových kabin fungovat v jediné šachtě. To zvyšuje přepravní kapacitu až o 50 % a současně snižuje nároky na prostor výtahové šachty v budově o polovinu. Vzhledem k tomu, že se výtahy mohou pohybovat po stranách a bez omezení výšky, MULTI otevírá nebývalé možnosti architektury a designu budov.
Nová éra vertikální (a horizontální) dopravy sníží výšku výtahu v budovách a zároveň nabízí kreativnější, vyšší a uživatelsky přívětivější řešení architektů. Vícenásobné kabiny v jedné šachtě znamenají, že cestující by nikdy nemuseli čekat na výtah více než 15-30 sekund. Nová éra výtahů začíná a s MULTI ohlašuje thyssenkrupp Elevator konec 160leté vlády lanového výtahu.

Výtahový systém MULTITWIN je první výtahový systém se dvěma nezávislými kabinami v jedné šachtě – se stejnou přepravní kapacitou a s úsporou 25 % prostoru. Tento jedinečný systém otevírá zcela nové dopravní koncepty a nastavuje nové standardy ve vysokém výkonu. TWIN je efektivnější díky nezávislému provozu kabin, a můžete je zaparkovat, pokud nejsou v provozu.

MULTI může dosáhnout až o 50 % vyšší přepravní kapacity a snížit tak konečnou spotřebu energie až o 60 % ve srovnání s konvenčními výtahovými systémy. Tyto dva faktory znamenají výrazné zlepšení pro výškové budovy, a to také proto, že MULTI se může pohybovat jak horizontálně, tak vertikálně, a bez omezení výšky, umožňuje nevídané možnosti architektury a designu budov.

MULTI vyžaduje výrazně nižší výkon, což umožňuje lepší správu energetických potřeb budovy, čímž se snižují investiční náklady v infrastruktuře napájecích zdrojů.
Úplně první MULTI bude instalováno v nové budově OVG Real Estate v Berlíně. OVG je známá svým špičkovým projektem The Edge, který je proslulý po celém světě pro získání titulu „nejvíce udržitelná kancelářská budova na světě“.

Podpora městské mobility pomocí pohyblivého chodníku ACCEL

ACCEL je jedním z nových dopravních systémů, který mění pravidla hry. Inovativní a uživatelsky přívětivý systém urychlující dopravu, který nabízí efektivní řešení pro převládající globální výzvy urbanizace – zmírňuje dopravní zácpy tím, že zlepší přístup ke stanicím metra a přiláká až o 30 % více cestujících.
V letištních terminálech nabízí zkrácení času potřebného pro spojení mezi bránami až o 70 %.
-    Max. rychlost 2 m/s – úspora času až do 70 %.
-    Vysoká kapacita – 7 300 cestující za hodinu a směr.
-    Průběžný pohyb – žádný čekací čas.
-    Jedinečná technologie – Osvědčený paletový systém Trans­rapid.
-    Snadné použití – bezpečná, pohodlná jízda, nevyžaduje žádné pokyny.
Pás překrývajících se palet ACCEL umožňuje každé paletě rozšířit se na trojnásobek původní velikosti. Cestující přepravovaní na ACCEL při běžných rychlostech bezpečně zrychlují až na 12 kilometrů za hodinu. Uživatelé potřebují pouze 140 sekund na pokrytí vzdálenosti 270 metrů, ve srovnání s 415 sekundami s předchozími systémy. To nabízí impozantní úsporu času 70 %. Výkon ACCEL je až 7 300 cestujících za hodinu a směr v trvalém toku, což zcela eliminuje čekací doby.

Pohyblivý chodník ACCELHoloLens


Speciální zařízení se smíšenou realitou je určeno k tomu, aby umožnilo více než 24 000 servisním technikům společnosti ­thyssenkrupp provádět svou práci bezpečněji a efektivněji, a udržovat tak lidi a města v pohybu lépe než dříve.
Pomocí služby HoloLens budou servisní technici schopni vizualizovat a identifikovat problémy s výtahy před samotným zásahem a mít z místa vzdálený, hands-free přístup k technickým a odborným informacím – to vše vede k významným úsporám času a stresu. Počáteční testy v terénu již ukázaly, že zásah servisních techniků lze pomocí tohoto zařízení provést až čtyřikrát rychleji než dříve.

thyssenkrupp Výtahy, s. r. o.
Bucharova 14/2641
158 00 Praha 5
tel.: +420 234 714 910
e-mail: info.tkecz@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-vytahy.cz