Nejoblíbenější mříž našich zákazníků M 105 R je děrována otvory o rozměru 140 x 70 mm, což zaručuje průvzdušnost 62 %. Tento typ je tak vhodný pro vjezdy do společných garáží, kde je požadována větší průvzdušnost. Vzhledem k velikosti otvorů lamely však lze otvorem prostrčit ruku, a toto bylo pro některé zákazníky nepřijatelné.

Proto jsme vyhověli požadavku našich zákazníků a vytvořili nový produkt Rolovací mříž MAXIROL M 105 RA. Tato mříž je perforována otvory s průvzdušností 42 %. Menší okénka v krásném designu tak vylučují nevýhodu prostrčení ruky otvorem.

Vlevo starý typ mříže M 105 R, vpravo nový typ M 105 RA


Vzhledově i funkčně je M 105 RA předurčena především pro zabezpečení obchodů v nákupních centrech, zabezpečení barů a recepcí. Mříž je vyrobena na míru podle přání zákazníka s navíjením do vytvořeného podhledu, nebo do krycího boxu. Extrudovaná lamela M 105 se dá lakovat do délky 8 m podle požadavku na RAL.

Mříž je certifikována dle ČSN EN. Motorické ovládání s trubkovým, nebo průmyslovým motorem zajišťuje komfort obsluhy spolu se způsobem ovládání.

Naše firma je jediným výrobcem a dodavatelem lamelové mříže všech typů M 105.

ALUPRA, spol. s r. o.
Pražská 323, 267 12 Loděnice
tel.: 776 075 711, 311 671 143
e-mail: alupra@alupra.cz
www.alupra.cz