Materiály pro výrobu oken a jejich přednosti

Plastová okna

Nejběžnějším materiálem, který je dnes používán pro výrobu oken, je plast. Okna jsou vyráběna z kvalitních plastových profilových systémů. Mezi hlavní přednosti plastových oken patří dlouhodobá životnost, bezúdržbovost a také jejich nižší cena ve srovnání s ostatními materiály. Nevýhodami plastů obecně jsou pak menší statická únosnost materiálu, nižší odolnost proti UV záření a větší náchylnost vůči dotvarování materiálu v budoucnu. Při výběru plastových oken je nutné dbát zejména na osvědčeného dodavatele (značku) plastového profilu a výběr montážní firmy. Ta totiž nese odpovědnost a záruky za okna, která budete mít v domě zabudována. Vyplatí se proto sázet na firmy, které působí na trhu plastových oken dlouhodobě a na svém kontě mají řadu úspěšných referenčních staveb. Často diskutovaným tématem u plastových oken je také počet komor. Dnes již je zřejmé, že nadměrný počet komor má na lepší tepelně-technické vlastnosti plastového okna minimální vliv. Důležitějším kritériem je stavební hloubka rámu okna (dnes se jako optimální jeví hloubka 80 mm) a způsob zasklení buď izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Trojsklo samozřejmě izoluje lépe. Pro stavitele domu je pak z hlediska úniku tepla rozhodující zejména hodnota prostupu tepla celým oknem směrem zevnitř ven. Čím je tedy u okna nižší hodnota součinitele prostupu tepla na 1 m2, tím méně protopíme.

Dřevěná okna

Obecné výhody dřeva jsou stavitelům známy po staletí. Jsou jimi velmi dobré statické vlastnosti, dobré tepelně-izolační vlastnosti a samozřejmě nenapodobi­telná krása přírodního materiálu. Nevýhodami jsou zvýšené nároky na údržbu oken.
Dřevěná okna jsou dnes vyráběna převážně z kvalitních dřevěných europrofilů na moderních obráběcích centrech řízených výpočetní technikou. Moderní okna bývají nabízena ve dvou základních variantách buď v profilech ­Euro IV-78 mm nebo s větší stavební hloubkou Euro IV-92 mm. U profilu 78 mm bývají okna certifikována na vnitřní povrchovou teplotu T = 11,2 °C, prostup tepla celkovým oknem U = 1,2 W/m2K a hodnotu útlumu zvuku Rw,p = 36 dB.
U profilů se stavební hloubkou 92 mm je toto okno primárně určeno zejména pro pasivní domy. Bývají proto standardně dodávána s izolačním trojsklem. Hodnota prostupu tepla takto koncipovaného okna je U = 0,69 W/m2K. Dřevěné okno této skladby je určeno všem těm, kteří chtějí dosáhnout výrazných finančních úspor na topné energie.Hliníková okna

K základním výhodám oken z hliníkových profilů patří velká únosnost a stabilita materiálu, jeho bezúdržbovost a dlouhodobá životnost při stále pěkném vzhledu. Nevýhodou je pak vyšší cena materiálu.
Hliníkové systémy jsou dnes často využívány pro realizaci nadrozměrných oken ­nadstandardně řešených rodinných domů, kde jsou mnohde extrémně zvýšeny nároky právě na stabilitu, únosnost a přesnost prosklených prvků. Z těchto důvodů jsou z nich velmi často vyráběny posuvné dveřní okenní systémy (tzv. HS portály), které výše uvedené vlastnosti materiálu pro zachování dlouhodobé bezproblémové funkce vyžadují. Dalším významným benefitem hliníkových oken je exkluzivní vzhled a snadná údržba. Rámy je možné navíc upravit celou řadou barevných úprav, což atraktivitu hliníkových oken ještě více umocňuje.

Okna z kompozitu

Hitem současného trhu s okny jsou okna vyrobená z šestikomorových kompozitových profilů. Průkopníkem v této oblasti je kompozitový okenní profil Geneo s konstrukční hloubkou 86 mm. Mezi hlavní přednosti oken z těchto profilů patří jejich vysoká stabilita, kdy v 90 % běžných aplikací není nutné použití dodatečné výztuhy okna, dále dosažení nejnižšího možného součinitele prostupu tepla až na úrovni Uf do 0,86 W/m2K a také mnohem nižší hmotnost, která je ve srovnání s jinými běžnými plastovými okny nižší až o 40 %. To činí manipulaci s oknem mnohem snazší a příjemnější. Díky povrchové úpravě HDF je také mimořádně hladký a kvalitní povrch okna, což minimalizuje nároky na jejich údržbu. Široká zasklívací drážka (66 mm) je ideální pro instalaci izolačních trojskel různých provedení. Díky mimořádné únosnosti a stabilitě profilů Geneo jsou tyto přímo předurčeny pro realizaci nadrozměrných posuvně zdvižných dveřních systémů (HS portálů), kdy s jejich pomocí lze překlenout stavební otvory délky až 10 m. Poslední novinkou je také možnost integrace rekuperace (řízeného větrání s rekuperací tepla) do okenních profilů Geneo. To je možné právě díky absenci ocelové výztuhy v rámu okna a vysoké stabilitě i únosnosti profilů Geneo. Neomezené barevné ztvárnění oken lze docílit jak s pomocí kašírovacích fólií, tak i lakování nebo hliníkových rámů. Okna je tudíž možné přizpůsobit jakémukoliv barevnému návrhu fasády.
Okna z profilů Geneo tedy jak z hlediska únosnosti, designu, údržby i tepelně technických vlastností představují ideální řešení výplní otvorů moderních nízkoenergetických až pasivních rodinných domů