Vývoj a aplikace moderních stavebních materiálů a prosazování nejnovějších poznatků stavební chemie přispívají ke stále dynamičtější a efektivnější výstavbě. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., patří mezi významné středoevropské dodavatele surovin, stavebních materiálů a stavební chemie pro velké průmyslové stavby stejně jako pro rodinné domy a objekty bytové výstavby. Stavebním firmám, drobným řemeslníkům, ale i kutilům nabízí například sanační systém, balkonový systém, koupelnový systém, omítky a omítkové barvy, zateplovací systém obvodového pláště budov a prostředky stavební chemie. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008. Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., jsou také držitelem certifikátu zavedení environmentálního managementu a dodržování standardů podle ISO 14001:2004.

Na interiérové podlahy jinak

Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., zavedly výrobu litých anhydritových potěrů, které vytlačují používání klasického betonu při lití podlah. Anhydritový potěr se uplatňuje výhradně v interiéru při výstavbě rodinných domů, bytových domů, v obchodních a administrativních prostorách, nebo v objektech lehkého průmyslu. Nehodí se do vnějšího prostředí a prostor, které jsou dlouhodobě zatíženy zvýšenou vlhkostí, jako jsou například sauny, bazény či velkokuchyně.
Anhydritová podlahová deska může být díky své homogenní struktuře a vyšší pevnosti v tlaku a za ohybu až o 25 % tenčí než deska betonová. Tím méně zatěžuje nosné konstrukce, takže se anhydritové podlahy uplatňují při rekonstrukcích starších staveb. KVK Anhydritový potěr ve dvou variantách se vyrábí a testuje podle ČSN EN 13813. Potěr CA-F4-C20 garantuje pevnost v tlaku 20 MPa a pevnost v tahu za ohybu 4 MPa, potěr CA-F4-C30 vykazuje dokonce pevnost v tlaku 30 MPa a pevnost v tahu za ohybu 6 MPa. Oba výrobky nesou značku CE a je na ně vydáno ES prohlášení o shodě.
Další vynikající vlastností KVK Anhydritového potěru je samonivelační schopnost. Po nalití během tříhodinové doby zpracovatelnosti provedou aplikační technici odvzdušnění anhydritu, přičemž se hladina nalité hmoty rychle sama srovná do dokonalé horizontální roviny. Správným postupem lze dodržet rovinnost do 2 mm / 2 m délky, takže před instalací podlahové krytiny není třeba srovnávat rovinu drahými stěrkovými hmotami. Povrch je hladký, nedrolivý a bez bublin.
Anhydritové potěry urychlují proces výstavby nejen samotnou aplikací, ale i zkrácením technologické přestávky. Při lití podlah se osvědčilo použití mobilního zařízení TRANSMIX, které rychle a operativně připravuje anhydritovou směs v přesně potřebném objemu. Lití všech podlah rodinného domu se tak dá zvládnout během jediného dne. Rovněž proces tuhnutí je velice rychlý - podle panujících podmínek je povrch anhydritové desky obvykle lehce zatížitelný již po dvou dnech po odlití, plně zatížitelný bývá po pěti dnech. Vyzrálost povrchu se určuje podle zbytkové vlhkosti potěru, jejíž předepsaná hodnota se liší podle charakteru zvolené podlahové krytiny.
Anhydritová deska nabízí menší technologická omezení ve srovnání s betonem. Potěr s nízkým koeficientem tepelné roztažnosti (0,012 mm.m-1K-1) je prostorově stabilní a vykazuje výrazně menší změnu rozměrů se změnou teploty, což umožňuje snížit množství dilatačních spár a lépe volit jejich rozložení. Kladení podlahové krytiny není tolik omezováno návazností dilatačních spár a instalací přechodových a dilatačních profilů, což se projeví nejen v atraktivnějším vzhledu podlahových krytin, ale i v rychlosti práce obkladačů a podlahářů.
Dalšími přednostmi jsou viskozita v tekutém stavu a tepelná vodivost (λ = 1,2 W.m-1K-1), díky nimž je KVK Anhy­dritový potěr ideální k instalaci podlahového elektrického nebo teplovodního vytápění. Řídká směs dobře obtéká elektrické kabely nebo plastové potrubí, takže vždy dochází k maximálnímu kontaktu s topným povrchem. Anhydritová deska po vytvrzení dobře přenáší teplo.

Příprava potěru přesně na míru

Revolucí v aplikaci anhydritových potěrů je dodávka surovin přímo na staveniště a příprava potěru v množství přesně na míru pomocí mobilního zařízení TRANSMIX. Tahač s návěsem a technologickým zařízením pro přípravu směsi míchá potěr a pomocí čerpadla jej vytlačuje hadicemi až do místnosti. TRANSMIX je energeticky nezávislý, k činnosti potřebuje pouze zdroj vody. Čerpadlo dopraví hmotu do výšky až 30 m, anebo do vzdálenosti až 150 m.
Osádka vozu připraví až 1000 m2 podlah denně. Jeden závoz vystačí na cca 300 m2 při tloušťce vrstvy kolem 40 mm. Krátký pracovní čas a minimální nároky na pracovní sílu redukují náklady na stavbu a snižují pracnost. Zákazník také platí pouze množství směsi, které bylo použito. Zbytek surovin si odváží vozidlo zpět. Přípravu směsi, čerpání, odlití desky a čištění stroje si zajišťuje posádka vozu sama. Několik vozidel TRANSMIX obsluhuje zákazníky v Čechách i na Moravě.


Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Kunčice nad Labem 150
543 61 Kunčice nad Labem
tel.: +420 499 455 212, -208, fax: +420 499 455 112
e-mail: obchod@kvk.cz, infolinka: 800 158 527, www.kvk.cz