Hospodářský výsledek před zdaněním činil v loňském roce 657 mil. Kč. „Máme radost, že jsme i přes složitou situaci na trhu udrželi rentabilitu. Sledujeme nárůst zakázek od krajů a obcí především na opravách regionálních komunikací. Podílíme se rovněž na modernizaci dálnice D1 a železničních koridorů v ČR. V oblasti dopravní infrastruktury zaznamenáváme pokles investiční výstavby. Důvodem je především to, že řada projektů není dotažena do fáze výstavby. Ať kvůli nedostatečné projektové přípravě, nezískaní stavebního povolení nebo výkupu pozemků,“ říká Martin Borovka, předseda představenstva EUROVIA CS.

Stavební skupina EUROVIA CS v roce 2016 realizovala řadu větších i menších projektů. S tím také souvisí investice do modernizace strojů a provozů, která dosáhla částky 500 mil. Kč. Před koncem roku firma úspěšně otevřela poslední úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice. Zásadní byla také modernizace dálnice D1 konkrétně na úseku Měřín – Velké Meziříčí a Velká Bíteš – Devět křížů. „V následujícím roce nás čeká několik zajímavých staveb. Na již zmiňované dálnici D1 zahájíme modernizaci dalšího úseku, tentokrát Hořice – Koberovice. Rozšířili jsme své aktivity za hranicemi získáním další zakázky v Litvě. Zahájili jsme práce na dalším úseku dálnice D3 na trase Ševětín – Borek a čeká nás i dokončení dálnice D11 v úseku Osičky – Hradec Králové, na železnici nás čeká především optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr, na Slovensku pak dokončení stavby obchvatu Žiliny,“ dodává Martin Borovka.

Velkou výhodou, kterou skupina EUROVIA CS disponuje, je kvalitní surovinová základna napříč Českou i Slovenskou republikou. Do portfolia společnosti patří celkem 31 lomů, 28 obaloven a tři pískovny na území České i Slovenské republiky. Firma také provozuje jeden recyklační dvůr a v rámci rekultivace vytěžené pískovny i skládku inertních odpadů. V roce 2016 se ve všech obalovnách (vlastních i společných) Skupiny EUROVIA CS v ČR i SR vyrobilo 1 990 tis. tun asfaltových směsí, v lomech a pískovnách se vytěžilo 7 864 tis. tun kameniva.


Stavební skupina EUROVIA CS je společensky odpovědná firma, která si zakládá na dodržování důsledného, odborného a odpovědného přístupu ke svým partnerům, zákazníkům a veřejnosti, stejně jako na svém vztahu k životnímu prostředí. Mezi klíčové projekty, jimiž skupina EUROVIA CS přispívá ke zlepšení kvality života, patří soubor vzdělávacích aktivit s názvem „Rozhlédni se!“ Nadačního fondu Kolečko. Na konci roku 2016 tento projekt završil svou sedmou sezónu počtem 10 500 proškolených dětí a pokračuje úspěšně dále.

Vybrané referenční stavby za rok 2016:

Silnice a dálnice:
• Dálnice D8, úsek Lovosice – Řehlovice
• I/20 Vodňany – přeložka
• I/49 Vizovice – Lhotsko
• I/77 Bardejov, jihozápadní obchvat (SK)

Železniční a tramvajové tratě:
• TT Palkovského, Ostrava
• Revitalizace trati Bludov – Jeseník
• Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
• Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha Hostivař

Ostatní:
• TJ Slovan Spoje náhradní hřiště
• Letiště M. R. Štefánika - výměna cementobetonového krytu (SK)
• Cyklostezka v Rybníkové ulici v Trnavě