Společnost ve vzájemné spolupráci s budoucími uživateli připravila vlastní zařízení, která umožňují snazší, efektivnější a bezpečnou práci s deskovými materiály. Tyto vakuové manipulátory byly původně určeny pro manipulaci pouze se sklem, proto se produktová řada označuje jako Glaslift.

Vakuové manipulátory si našly své zákazníky nejprve na západoevropských trzích. Na českém a slovenském trhu zastupuje značku společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny. V současné době je k dispozici českým a slovenským zákazníkům ucelená řada všech produktů HH-Intellitech. Předvedení nebo zapůjčení techniky je možné z centrály v Praze Horní Počernicích nebo ze střediska v Nitře. Naše společnost zařízení pronajímá včetně obsluhy a za první dva roky činnosti jsme si našli svoje stálé zákazníky.
Obrovským přínosem vakuových manipulátorů je především zvýšení efektivity při manipulaci na hrubých stavbách, významné snížení rizika poškození skel a zvýšení bezpečnosti práce. Řada společností s naší pomocí realizovala zakázky, které by např. bez nasazení jednotky Gerenuk byly velmi obtížně zvládnutelné.
Naše společnost ROTHLEHNER je známá především jako tradiční dodavatel pracovních plošin již od roku 1993. Za 23 let činnosti jsme dodali přes 3000 pracovních plošin a realizovali desetitisíce zakázek pronájmu. Naše dlouholeté know-how tak přenášíme i do oblasti vakuových manipulátorů.


Gerenuk 500

Naše vakuové manipulátory se staly partnery při stavbě velkých budov a center, ale využívány jsou také při výstavbě nových domů a bytů v rámci developerských projektů i při realizaci architektonicky originálních staveb. Unikátní systém Gerenuk 500 je samostatný vakuový manipulátor, který lze osadit na teleskopické nakladače, jeřáby a další zdvihací zařízení. Toto spojení umožní instalace skla a deskových materiálů ve velké montážní výšce. Dvouokruhový vakuový systém zajišťuje bezpečnost celé instalace. Gerenuk je řízen dálkovým ovládáním a jeho kontrolní systém umožnuje i vzdálenou diagnostiku a vzdálené programování na míru. Hlava manipulátoru umožňuje pohyb 360° ve všech směrech.
Současným trendem ve výstavbě rodinných domů a bytů jsou prosklené stěny z izolačního skla, což pro mnoho stavebních firem znamená komplikaci. Rozměrné a hmotné skleněné desky není totiž možné instalovat bez pomoci manipulační techniky. Rodinné domy se často nachází v nedostupném terénu a již samotný transport skleněných tabulí na místo je problematický. Příkladem komplikované instalace byla i stavba moderní vily v Měchenicích s velkým množstvím prosklených ploch bez možnosti transportu skel do prvního patra manuálně. Zde byl využit Gerenuk 500, který ušetřil stavební firmě nejen čas a pracovníky, ale také minimalizoval riziko poškození skla během transportu i během samotného usazení.

Glaslift 550 pro studenty
Nově náš manipulátor pomáhá studentům na středním odborném učilišti a střední odborné škole pro praktickou výuku ve Vyškově. Pro školu bylo podstatné, aby se její žáci naučili pracovat s moderní manipulační technikou. Škola využívá Glaslift 550 k přesunům různých deskových materiálů (žula, překližka, ocelové pláty). Díky vakuovému manipulátoru je výuka efektivnější a minimalizují se bezpečnostní rizika.

Více informací naleznete na
stránkách www.hh-intellitech.cz.