Již o rok později byl společností vyvinut a vyroben první nástěnný plynový kotel o výkonu 17 kW. Každoročně pak přicházeli vývojoví pracovníci společnosti hned s několika produktovými novinkami, ať již v oblasti kondenzačních kotlů, systémů ohřevu TUV či elektrokotlů. Za svou práci získala firma mnoho ocenění odborné veřejnosti. K nim patří několik Zlatých medailí a Čestných uznání výstavy Aquatherm, Pragotherm a SHK.

Ve svém inovačním úsilí pokračuje Thermona také v současné době, kdy od 1. 9. 2009 uvádí na trh novou řadu ekologicky šetrných kotlů, novou řadou elektrokotlů s dotykovým displejem a solární zásobník s možností dohřevu plynovým kondenzačním kotlem.
Ekologické kotle vycházejí ze stávající řady kotlů a nesou známku "Ekologicky šetrný výrobek".
Nové kotle Therm se vyznačují zcela novým designem. Co je však nejdůležitější, emisní hodnoty spalin vypouštěných kotlem do ovzduší splňují normativní požadavky s velkou rezervou.
Mezi vylepšené vlastnosti a funkce inovovaných kotlů patří jejich vybavení novou řídící elektronikou. Ta je konstruována s důrazem na zvýšení uživatelského komfortu. Informační displej je integrován přímo na desce, mechanické přepínače byly nahrazeny softwarovým nastavením zajištěným vstupním kódem. Software obsahuje několik patentových řešení, např. autodiagnostiky a vyhodnocování poruch. Při konstrukci desky byl kladen důraz zejména na spolehlivost obslužných prvků. Obsahuje univerzální svorkovnici pro pokojový termostat i regulátor s komunikací OpenTherm. Elektronika kotle obsahuje jak HW, tak SW vybavení pro řízení kaskády kotlů. Software umožňuje snadné servisní nastavení parametrů pomocí PC. U kotlů se zásobníkem umožňuje software funkci vypnutí ohřevu TUV v levé krajní poloze ovladače. Umožněno je i propojení se solárním systémem.

Opomenout bychom však neměli ani další přednosti kotlů Therm. Patří k nim například potlačení EMC rušení způsobených zapalovací jiskrou a přepínáním kontaktů, řízení činnosti čerpadla a ventilátoru, kontrola odvodu spalin manostatem nebo spalinovým termostatem. Zajištěna je také plynulá modulace výkonu s PWM regulátorem proudu, řízení teploty regulací typu PID či kontrola teploty topení teplotní sondou NTC (pro kotle s průtokovým ohřevem vody). Najdete zde i vstup termostatu teploty. Zajištěna je také komunikace kotlů s externím regulátorem OpenTherm či kaskádním systémem IU04 a IU05. Kotle jsou vybaveny portem pro osobní počítač nebo přenosný počítač pro monitorování funkcí kotle a nastavení jeho pracovních parametrů. Kotle je možné dále doplnit ekvitermní regulací s použitím externího snímače teploty.

Inovované elektrokotle THERM vnášejí do světa kotlů nový rozměr v podobě dotykového ovládacího panelu. To, na co jsme byli doposud zvyklí u mobilních telefonů, bylo přeneseno do ovládání elektrokotle. Pochopitelně kotel netvoří jen ovládání. Jsou to především technické parametry výrobků, které překračují běžné standardy dnešních elektrokotlů. Za zdůraznění stojí možnost volby modulačního kroku 0,5 kW u kotle THERM EL 5 s maximálním výkonem 4,5 kW. Elektrokotle Therm EL 5 a 9 jsou vhodné zejména jako doplňkový stabilní zdroj vytápění a přípravy teplé užitkové vody v kombinaci se solárními panely, tepelným čerpadlem apod., v energeticky pasivních domech případně jiných objektech s nižší tepelnou ztrátou.
Dalšími výhodami inovovaných elektrokotlů jsou menší rozměry vnitřní nádoby i celého kotle. Díky menšímu objemu vody v nádobě je docíleno rychlejšího náběhu teploty a docíleno je pružnější a přesnější regulace. Nový způsob ovládání umožňuje přehlednější zobrazování poruchových hlášení. Jednoduchým propojením svorek lze kotel připojit na jednofázový nebo třífázový rozvod.
Ovládání pomocí dotykového displeje usnadňuje orientaci v menu (nahrazení zkratek textem).
Vzhledem k tomu, že kotle tvoří vývozní artikl, displej dává uživateli možnost jazykových mutací - (česky, slovensky rusky, anglicky, německy).
Vysoký komfort uživateli dává možnost řídit kotel pomocí SMS zpráv a získávat informace o jeho stavu. Toto vybavení je volitelné (doplňkové příslušenství pouze u samostatného kotle). Díky integrovanému hydrobloku je jednoduše řešeno dopouštění vody do systému. Navíc je v jednotce hydrobloku vestavěn i bypass. Kotle je možné zapojit také do inteligentní kaskády. Designově jsou kotle provedeny v imitaci nerezového plechu. Regulace kotlů a dalších připojených zdrojů, například alternativních, umožňují regulace OPENTHERM nebo pokojový termostat atd.

Další zmiňovanou novinkou, se kterou THERMONA přichází, je komplexní řešení kombinující vytápění a ohřev užitkové vody pomocí moderního kondenzačního kotle, solárního systému a zabudovaného 250l zásobníku teplé vody. SOLARTHERM 17, 28 KDZ 25 nabízí energetickou úspornou kondenzační techniku, výkonný ohřev užitkové vody prostřednictvím nabíjejícího zásobníkového systému a solárního zařízení, které je kompletně připraveno na připojení k topnému a solárnímu okruhu. Celé zařízení je integrováno do jednoho opláštění. Součástí Solarthermu je i solární regulátor SRS 3, určený k řízení automatického provozu solárních systémů, vybavených slunečními kolektory pro ohřev kapalin. Typ SRS 3 je určen pro použití se solárními systémy se dvěma nezávislými solárními poli a jedním spotřebičem, nebo s jedním solárním polem a dvěma spotřebiči. Spotřebičem tepla mohou být zásobníky teplé vody (TUV), výměník pro ohřev bazénu a akumulační zásobník pro vytápění. V zásobníku teplé vody je použit bezúdržbový elektronický systém antikorozní ochrany zásobníku TUV.

A co říci závěrem? Nové produkty českého výrobce tepelné techniky, společnosti Thermona, jsou odpovědí na rostoucí požadavky trhu po alternativních zdrojích energií i veřejnému zájmu na snižování vypouštění emisí CO do ovzduší. Lepší technické vlastnosti výrobků, jejich snazší ovládání a možnost zapojení do vícezdrojových topných soustav s pomocí inteligentní regulace plní přesně to, co dnešní, stále náročnější zákazník v této oblasti vyžaduje.

Z podkladů Thermona zpracoval
Ivo Románek


Thermona, spol. s r.o.
Stará osada 258, 664 84 Zastávka
tel.: +420 544 500 511, fax: +420 544 500 506
e-mail: thermona@thermona.cz, http://www.thermona.cz