Důvodů pro růst cen bytů, zejména pak v Praze, je hned několik. V první řadě je to značný pokles nové bytové výstavby. Pro ilustraci, například ještě v roce 2009 u nás bylo rozestavěno více než 37 tis. nových bytových jednotek a dokončeno jich bylo dokonce 38,5 tisíce. Zatímco v roce 2015 u nás byla zahájena výstavba 26 tis. nových bytů a 25,5 tisíc jich bylo dokončeno. Tento trend přetrvával i v roce 2016 a nic nenasvědčuje tomu, že rok 2017 bude v tomto ohledu přelomový.

Dalším důvodem růstu cen bytů je nízké úročení hypoték. Zde řada zájemců o vlastní bydlení jako by nechtěla vzít v potaz, že zatímco růst mezd se pohybuje v řádech jednotek procent, či v některých sférách dokonce stagnuje, přehlíží nárůst cen bytů v řádech desítek procent a vrhají se bezhlavě do splácení hypoték na desítky let.

Zájem o nové byty bezesporu vyvolal také nedostatek investičních příležitostí na trhu. Úrokové sazby z vkladů se již řadu měsíců drží na téměř nulových hodnotách a řada investorů s volnými prostředky se proto rozhodla investovat do bytů za účelem jejich budoucího pronájmu.

Své sehrává i zájem o Prahu, coby atraktivní pracovní trh, který generuje desítky tisíc lidí stěhujících se do města za prací s logickým požadavkem na bydlení.

Ceny bytů již prorazily strop

Z výše uvedeného je zřejmé, že ceny bytů vzhledem k platovým možnostem v České republice, cenám hypoték i investičním příležitostem již dávno nenarazily, ale „prorazily“ strop. Důvody jsou jednoduché. Investoři o drahé byty ztrácí zájem, pro plátce hypoték se závazky dostávají za rozumnou hranici a pár zájemců ze zahraničí trh nespasí.

Sebemenší výkyv pracovního trhu pak bude znamenat problém u splácení hypoték jak pro samotné plátce, tak i pro banky. I to je důvod, proč si již není možné vzít hypotéku na celých 100 % hodnoty nemovitosti, ale jen na 95 %. Od dubna letošního roku to má být již pouze 90 % hodnoty nemovitosti. A vezmeme-li navíc v úvahu fakt, že podle nových právních norem platí daň z převodu nemovitosti (nově daň z nabytí nemovitosti) kupující (například u bytu za 4 mil. Kč je to 160 tis. Kč), pak bez potřebného základního kapitálu se bude sen o vlastním bydlení rychle ztrácet stále většímu počtu zájemců.

Ivo Románek