Lino, vinyl, PVC
To, co bylo českému spotřebiteli ještě před několika lety známo jako nejběžnější podlahová krytina ve formě tepelně svařených pásů, nejčastěji z dvoumetrových rolí s více či méně popraskanými spoji (klasický vzhled a podoba notoricky známého slangově nazývaného „lina“), je v současnosti díky moderním výrobním postupům doslova fenoménem doby minulé. Ačkoliv základní surovina je v obou případech totožná, a sice polyvinylchlorid, neboli PVC, vinylové podlahy v dílcích – LVT představují zcela odlišnou materiálovou skladbu. Každá taková lamela vinylové podlahy je lisovaný šestivrstvý produkt. Na nosné podložce je nanesena fotofólie dekoru přírodního nebo designově vytvořeného materiálu, která je zalita vrstvou čirého vinylu a finální povrch je pro dosažení vysoké odolnosti zpravidla ještě vytvrzen ochrannou PU vrstvou.

Účelem tohoto článku není detailně Vám představit jednotlivé vlastnosti vinylových podlah, kterých je na trhu nepřeberné množství značek, jejich kolekcí a dekorů, ale představit Vám postup jejich bezpečného a celoplošného přilepení, který Vám zajistí bezpečnost pohybu a dlouhodobé užívání podlahy bez vad.

Instalaci vinylové podlahy svěřte odborné podlahářské firmě!
Co platí pro jakoukoliv značku vinylu bez omezení, je doporučení instalaci svěřit odborné podlahářské firmě. Tato jednak odborně posoudí kvalitu podkladu, kdy zkontroluje například výskyt trhlin, zbytkovou vlhkost, přeměří rovinnost, přesvědčí se o výškovém uspořádání řešeného prostoru vůči ostatním místnostem, stejně jako následně vypracuje cenovou nabídku jak pro uvedení podkladu do stavu vhodného pro celoplošné lepení vinylové podlahoviny, tak pro montáž-lepení, kladení, řezání podlahoviny a lištování kolem stěn.

 

Samonivelační stěrka je základ
Nezbytným podkladem, na který se vinylová podlahovina může lepit, je samonivelační stěrkou dokonale vyhlazený povrch. Takový podklad musí být dále samozřejmě suchý, bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a bez nečistot nebo mastnoty.

Disperzní lepidla značky Bostik - přední světový výrobce prémiových lepidel a tmelů
Na takto připravený podklad se následně jemně ozubenou stěrkou nanáší pro instalaci vinylových podlah vhodné disperzní lepidlo, kdy dlouhodobé znalosti v této oblasti nabízí přední světový výrobce prémiových lepidel a tmelů s tradicí delší než 125 let, globálně působící značka Bostik.

Z bohaté nabídky sortimentu si profesionální řemeslník/podlahář, kromě lepidel na instalaci podlahových krytin, vybere i vhodné penetrace a samonivelační stěrky. Celá materiálová skladba je pak tímto způsobem řešena systémově, jednotlivé produkty na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený systém. To zajistí, při doporučeném postupu instalace, ideální „uzavření podkladu“ proti vlhkosti či izolaci v koupelně, krásný hladký a celistvý povrch pro nalepení LVT. Vyhnete se tak zejména budoucím problémům s případnými trhlinami, separací vrstev podkladu vlivem vlhkosti, apod.

Řešíme-li dlouhodobě esteticky působící pokládku vinylové podlahoviny, doporučujeme volit disperzní lepidlo s tzv. tvrdým žebrem, které brání podlahové krytině v jejím smrštění, čímž eliminuje riziko tvorby spár ve spojích. Lepidla s tzv. tvrdým žebrem představují výrobky Bostik Power Elastic nebo Bostik Fiber Force, které je navíc zesíleno i jemnými vlákny a reprezentuje to nejlepší z nabídky.

 

Lepidla a tmely z obnovitelných zdrojů - Bostik Nibofloor Eco+ Elastic
Naprostou novinku v nabídce lepidel na vinylové podlahy představuje Bostik Nibofloor Eco+ Elastic, který reprezentuje trend Bostik, jakožto společensky odpovědné firmy, vývoje lepidel a tmelů z obnovitelných zdrojů, které propaguje a zavádí jako standard sociálních a ekologických měřítek do každodenních firemních aktivit.

Lepidlo Bostik Nibofloor Eco+ Elastic je kromě instalace a pokládky vinylových (LVT) podlahovin určeno i k lepení homogenních i heterogenních PVC podlahovin v pásech i ve čtvercích, CV podlahovin, přírodního linolea a pryžových podlahovin s hladkým povrchem a hladkou nebo broušenou spodní stranou, přičemž se vyznačuje rychlým tahem vláken, krátkým odvětráním, vysokou pevností spoje a příznivě dlouhou otevřenou dobou pro pokládku.

 

Věřte, že ať zvolíte pro instalaci své vinylové podlahy kterékoliv z lepidel Bostik, tak jste ve správných rukou. Chcete-li mít poté svou podlahu dlouhodobě v pořádku a pod kontrolou, poptávejte u svých podlahářů zpracování stavební chemie značky Bostik, která Vám zajistí „pevnou půdu pod nohama“!

Pro bližší informace kontaktujte náš bezplatný poradenský servis.

Nebo nám napište a doporučíme vám profesionální podlaháře z místa vašeho bydliště.

ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
tel.: +420 271 096 610
www.anvitrade.cz