„Pro plánování a ekonomicky udržitelné hospodaření s vodou jsou obzvlášť důležité tyto tři faktory: zajištění stabilního hygienického zásobování pitnou vodou, centrální kontrola a údržba sanitární techniky a optimalizace spotřeby energie technického zařízení budov,“ vysvětluje manažer společnosti Schell Dirk ­Lückemann. „S novým systémem eSchell je možné bezproblémové splnění všech těchto faktorů.“ Systému eSchell lze svěřit klíčovou roli ve správě hospodaření s vodou v budovách. Cílem je hygienický provoz rozvodů pitné vody i zvýšení efektivity v nakládání se spotřebou vody a energie v komerčních a veřejných budovách. eSchell je postaven na programovacím a diagnostickém softwaru s ethernetovým a WLAN rozhraním, který lze ovládat přes běžný internetový prohlížeč. Je individuálně programovatelný a v síti umožňuje provoz až 64 jednotek – umyvadel, sprchových koutů, WC nebo pisoárů.

Provozní a manipulační zajištění systému je sestaveno strukturovaně a velmi snadno se používá. Řídí, sleduje a dokumentuje důležité hygienické funkce jako je termická desinfekce a pravidelný proplach armatur. Závady jsou detekovány a oznámeny okamžitě. Server je propojen prostřednictvím svého ethernetového rozhraní se sítí v objektu.

Všechny senzorové a dotykové armatury určené pro eSchell (v současné době všechny nejpoužívanější série armatur Schell) mají integrovaný elektronický eSchell modul, který přijímá řídící příkazy a zasílá data. Pomocí softwaru na bázi prohlížeče jsou specifické parametry a údaje (jako například doba a množství průtoku vody) přenášeny prostřednictvím koncových PC nebo mobilních zařízení do jednotlivých armatur. Zapojení i ovládání termické desinfekce a pravidelného proplachu armatur je jednoduché. Vizuální podporu nabízí přehledný grafický plán zapojení armatur v objektu. Termická dezinfekce je řízena centrálně a uskutečňována přes server, ve větších objektech ji lze naprogramovat po jednotlivých sekcích. eSchell vydá signál k ohřevu vody a správce může nastavit potřebné sekvence desinfekčního proplachu jednotlivých armatur.

Použití eSchell je bezpečné, intuitivní a jednoduché, protože celý systém je postavený pouze na několika komponentech. Základní nastavení jsou předávána příslušnému správci budovy nebo objektu. Prostřednictvím grafického znázornění, vyhodnocování a zaznamenávání všech informací obdrží uživatel přehledné informace důležité pro optimální hospodaření s vodou a energií v celém objektu. Případná údržba tak může být provedena rychle a cíleně.

tel.: 602 754 712
www.schell.eu