V ČR je v současnosti více jak 4,5 mil. bytových jednotek. Drtivá většina z nich je napojena na dálkové zásobování teplem. Cena tepla každo­ročně stoupá a to je fakt, který je nezvratný a pro velkou část obyvatel těchto bytů velice nepříjemný.

V grafu vpravo je ukázka růstu cen tepla z centrálního zásobování teplem (CZT) ve vybraných lokalitách. Vzorek ukazuje tendenci za poslední tři roky. K tomuto růstu, který je v průměru (v celé ČR) cca 6 % se letos přidalo ještě zvýšení sazby DPH o 4 %.

Proto se na nás obrací stále více bytových družstev či sdružení vlastníků s dotazem, zda by bylo možné snížit náklady za vytápění a ohřev TUV v jejich domě. Na to máme samozřejmě jasnou a krátkou odpověď. ANO!
Jako vzorovému příkladu se zde chceme věnovat konkrétnímu porovnání vytápění jednoho bytového domu v severních Čechách. Tento dům má 28 bytových jednotek, 4 nadzemní podlaží a 2 vchody. Tepelná ztráta po zateplení je spočítána dle auditu na 50 kW a denní spotřeba TUV činí necelých 2000 litrů. Roční spotřeba tepelné energie činí tedy cca 400 GJ na vytápění a cca 160 GJ na ohřev TUV.

Podle vyúčtování z posledního roku před instalací technologie tepelných čerpadel, kdy již bylo provedeno zateplení pláště a výměna oken, vycházela spotřeba tepla na vytápění 430 GJ a 190 GJ pro ohřev TUV. Celková cena za dodané teplo činila 316 000,- Kč. Po instalaci tepelných čerpadel je v současnosti spotřeba tepla v jednom kalendářním roce na vytápění 350 GJ a na ohřev TUV 168 GJ. Celková spotřeba elektřiny celé technologie (tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, elektrický ohřev zásobníků TUV pro desinfekční sanitaci, záložní elektrokotle) činila 65 MWe. Kompletní náklady na provoz takové kotelny byly 160 000,- Kč, což jsou již veškeré náklady na teplo pro panelový bytový dům těchto parametrů!

Z výše uvedených skutečností vyplývá fakt, že pokud má bytový dům autonomní výtopnu, spotřebuje méně energie, než bylo v předchozím roce fakturováno od CZT. Úspora za vytápění neleží jen ve snížené ceně za vyrobený GJ, ale také ve skutečnosti, že bytový dům je zcela samostatná jednotka a platí pouze skutečně spotřebovanou energii. Veškeré teplo, které systém vyrobí, zůstává v domě a pouze správce systému může zasáhnout nebo ovlivnit množství dodávaného tepla. Systémy AC ­Heating s regulací xCC navíc umožňují dálkovou správu a stálou optimalizaci na základě automatického sledování dat z provozu každého jednotlivého zdroje.

Bytový dům je ve své podstatě obětí finanční politiky daného dodavatele tepla a nemůže s tím dělat vůbec nic. Jak bylo již řečeno, ceny energií stále rostou. Roste cena tepla z dálkových výtopen, roste cena plynu, ale roste i elektřina, která je nezbytnou součástí pro chod každé výtopny. Pokud se zamyslíme nad faktem, že tepelné čerpadlo spotřebovává pouze 1/3 energie z elektrické sítě a zbylou část (2/3) dodává z okolního prostředí, zdražování se pak dotkne spotřebitele pouze z menší části (1/3). Pokud stoupne cena za teplo z CZT např. o 30 %, pak o 30 % vzrostou i náklady na provoz domu. Stoupne-li plyn o 30 %, opět vzrostou náklady o 30 %. Ale zdraží-li elektřinu o 30 % (protože růst cen energií je svázaný), cena za teplo vyrobené tepelným čerpadlem stoupne pouze o 10 %. Názorněji je to vidět na následujícím grafu, který počítá s každoročním navýšením cen energií o 6 % (dlouhodobý průměr).

Stálá eskalace cen energií se instalováním tepelného čerpadla projeví u bytového domu jen částečně. Návratnost takových systémů bývá obvykle 4 roky až 7 let (záleží na stávající ceně tepla).
Jeví-li se v dnešní době, že návratnost systému s tepelným čerpadlem je zajímavá, v následujících letech bude výrazně zajímavější. Vždyť už dnes jsou v České republice lokality, kde se cena 1 GJ tepla blíží hranici 1000 Kč! Každý si potom sám spočítá, kolik by ročně mohl ušetřit, kdyby uměl 1 GJ tepla vyrobit za 330,- Kč s DPH 21%.

Aktuálně jsou instalována tepelná čerpadla v Brně na dva bytové domy, kde se jedná se o revitalizovaný panelový dům a novostavbu. Podobné projekty jsou nyní připravovány také v severních Čechách, kde už instalace máme a rádi je prezentujeme dalším zájemcům. Ve středních Čechách můžete vidět instalaci na bytovém domě v Kladně. Také v Plzni je několik objektů z oblasti bytového fondu, které jsou vytápěny již několik let tepelnými čerpadly AC Heating. Jejich majitelé Vám mohou referovat o svých zkušenostech z provozu tohoto topného zdroje. Další projekty jsou připravovány v Ostravě.

Jsme připraveni Vám pomoci uspořit náklady na vytápění
Pokud budete mít zájem o další informace z této oblasti, neváhejte se obrátit na náš tým. V případě zájmu Vám uděláme konkrétní cenový návrh na instalaci výtopny s tepelným čerpadlem ve Vašem bytovém domě. Součástí návrhu je také podrobná ekonomická analýza, kde jasně uvidíte návratnost a úspory na jednotlivé byty nebo m2 bytového prostoru. Rozhodnutí je třeba učinit na základě skutečných čísel a jasných podkladů. Nabízíme proto prezentaci našeho řešení přímo na místě. Samozřejmostí je i ukázka podobné instalace s referencemi stávajících uživatelů.

www.omlux.cz