Jako skutečné zařízení pro dvojité ohyby disponuje Twinmaster 20 dvěma ohýbacími hlavami a dvěma svěracími systémy, které drát během ohýbání bezpečně přidržují. Dva rovnací přípravky zajišťují perfektní vyrovnání, stejně jako provedení čistých a uzavřených třmenů a provedení dvoj ohybu s paralelními rameny.
Rám stroje tvoří stabilní svařovaná ocelová konstrukce se třemi dveřmi na zadní straně.
Plochý velký pracovní prostor pro výrobu kvalitních třmenů a pro jednoduchou manipulaci s velkými třmeny.
Použitá je technika osvědčených servo pohonů, průměrná spotřeba je 6 – 10 kW (např. při výrobě 2x průměr 10 mm). Vysoká rychlost dopravy, posuvu i ohýbání je dosahována využitím počítačem řízené regulace rychlosti pomocí systému CAN-Bus.

Zásobník drátu
Stroj je standardně vybaven jedním automatickým zásobníkem pro výměnu drátu pro tři průměry drátu, a to 12, 16 a 20 mm. Zásobník je dimenzován pro dvě varianty osazení:

Varianta 1:
Dva dráty s průměrem 12 mm
nebo 16 mm + 1 drát s průměrem 20 mm
Varianta 2:
Dva dráty s průměrem 12 mm
+ 2 dráty s průměrem 16 mm

Twinmaster 20 má dvě nastavitelné rovnací jednotky, obě rovnací sestavy se nastavují pomocí elektromotorů. Menší korektury nastavení se provádějí pomocí joysticku, a to buď pro kompletní rovnací jednotku, anebo pro každou dvojici rovnacích rolen jednotlivě. To umožňuje dosáhnout optimálních výsledků rovnání. Takové nastavení se dá uložit do paměti a pak ho kdykoliv reprodukovat. K dispozici je zobrazení na obrazovce s 12 předem nastavenými hodnotami pro každý průměr drátu.
Rovnací rolny uspořádané v řadě ve standardním rovnacím nástroji mohou být pomocí rovnacího systému VLNA ustaveny do vlnitého tvaru. ­Díky tomu se dají snadno rovnat i obtížné dráty, protože jsou bezpečně upnuté a protože jsou ­vyloučena axiál­ní zkroucení.

Jednotka posuvu a odměřovací systém
Jednotka posuvu, umístěná mezi předrovnací jednotkou a rovnací sestavou 2, se skládá ze 4 rolen, které jsou poháněné pomocí dvou servomotorů.
Odměřování se provádí s vysokou přesností pomocí dvou měřicích rolen, které jsou umístěny za stanicí pohonu.

Stanice odtahování
Před vysoce výkonným přípravkem ke stříhání se nachází stanice odtahování (označená XFU, „extracling feeding unit“), jejíž pomocí konce drátů snadno vyjíždí z oblasti stříhání, pak můžou být snadno odstraněny.

Systém stříhání
Mimořádně stabilní systém stříhání je poháněn elektricky, je vybaven integrovaným vedením drátu pro jednotlivý i zdvojený drát.

Přípravek Anti-Twist
Je integrován v rovnací sestavě, obsluhuje se jednoduše z přední strany. Pomocí otočného přepínače (viz dolní přepínač) je možné některý váleček posunout dopředu nebo dozadu, aby se neutralizovalo přirozené zkroucení drátu. Tím je zaručené vytvoření čistého uzavřeného třmenu.
Patentováno pod číslem patentu 2000 00180.

Dvě ohýbací hlavy
Jsou určeny k provádění ohybů ve směru i protisměru chodu hodin a rovněž k protisměrnému ohýbání u velkých tvarů. Kromě toho jsou vhodné k válcování třmenů, kruhů a spirál až do průměru drátu 1x 16 mm. Ohýbací hlavy jsou vybaveny dvěma servomotory, jeden je určen k ohýbání a druhý pro nastavení polohy ohýbací hlavy.
Mezi první a druhou ohýbací hlavou jsou instalovány dvě jednotky k vedení drátu, které zajišťují, že oba dráty budou správně přesunuty do druhé ohýbací hlavy, což je důležité v případě, když mají být vyrobeny velké tvary zdvojených ohybů.
Mezi oběma jednotkami vedení drátu se nachází druhá jednotka posuvu, která zajišťuje přesné odměření při druhém ohybu. Tato jednotka posuvu se skládá ze čtyř rolen a integrovaného měřicího systému.

Ohýbací nástroje
K rozsahu dodávky patří ke každému ohýbacímu přípravku vždy tři ohýbací hlavy a rovněž ohýbací trny pro průměry drátu 10 – 12 (14) – 16 a 20 mm.
Nástroje jsou vyrobeny a dodávány podle norem specifických pro zemi zákazníka.

Místo k odkládání prutů
Odkládací místo v samonosném provedení je dimenzované pro standardní délky 6, 9 nebo 12 metrů.
Toto místo umožňuje využívat prostor pod strojem. Po celé délce tohoto odkládacího místa jsou instalovány výkyvné vzpěry, které zachytávají na­ohýbané tvary a předávají je ke kontrole v jiných systémech.

Ovládání a obsluha
Používá se standardní PC s pracovní plochou Logic-Soft, která umožňuje intuitivní obsluhu všech funkcí.

Ovládání se skládá z následujícího:
•    monitor 19“ s plochou obrazovkou,
•    kompatibilní procesor
Pentium 4/Celeron,
•    harddisk min. 120 GB,
•    klávesnice Pedax
s jednoduchou obsluhou,
•    rozhraní RS 232 x 4,
•    min. 2 GB RAM.
Přenosné i pevně instalované prvky pro obsluhu všech manuálně ovládaných funkcí stroje se nacházejí na panelu pro obsluhu. Tento panel pro obsluhu, ruční ovládání všech funkcí a rovněž software byly vyvinuty ve spolupráci se zákazníky a se společností průmyslového designu.

Uživatelské informace na obrazovce, orientované na výrobní proces
Informace na obrazovce orientované na pracovní postup se dají ovládat zcela intuitivně. Obsluha je mimořádně jednoduchá a dá se naučit za velmi krátkou dobu. Obsluha je vedena jasnými a logickými příkazy, a to v takovém pořadí, jak probíhá výroba.
Hlavní funkce jsou uspořádány na levé straně monitoru LCD, podřízené funkce jsou umístěny na pravé straně. Pro každou funkci je k dispozici jedna funkční klávesa.
Aby nebylo nutné stále měnit tvary ohybů, platí až do vložení nového průměru drátu vždy ten posledně zvolený průměr drátu. Korektury jsou přebírány automaticky.
Je možné volit mezi 99 tvary ohybů.
Program diagnostiky ohlašuje chyby v elektrických, mechanických i hydraulických systémech a současně podává na monitoru doporučení jejich odstranění. Na monitoru se rovněž zobrazují hlášení o nezbytnosti provedení určité údržby, jako třeba mazání nebo výměna oleje.

 

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, fax: 241 444 400
e-mail: jami@jamipraha.cz
www.jamipraha.cz