Jednou z oblastí, kde se slovo "úspory" skloňuje ve všech pádech již řadu let, je spotřeba energií. Vždyť náklady za vytápění výraznou měrou ovlivňují rozpočet každé domácnosti.
Dosažení úspor je možné za podmínky splnění několika předpokladů. Jedním z nich je využití nejmodernějších topných agregátů, případně alternativních zdrojů energie. Největším dodavatelem systémů pro řešení vytápění a ohřevu teplé vody v Evropě je pak firma Bosch Thermotechnik GmbH. Ta má silné zastoupení také na českém trhu. Na aktuální témata jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s ředitelem firmy v ČR, panem Helmutem Weinwurmem.

Skupina Bosch Termotechnik v současné době sdružuje pro český trh klíčové značky v oblasti tepelné techniky. Můžete je v krátkosti představit a charakterizovat jejich výhody, popř. odlišnosti?

Bosch je na českém trhu reprezentován více značkami. Jsou jimi Buderus, Junkers, Dakon, Geminox, IVT a Loos. Naše společnost Bosch Termotechnika s.r.o. z těchto značek zastřešuje tři a to Buderus, Dakon a Junkers. Prodej a distribuci ostatních zajišťují nezávislí importéři (IVT, Geminox) nebo mají vlastní obchodní zastoupení. V rámci krátkého představení jednotlivých značek bych rád začal Junkersem. Tato firma byla koupena společností Bosch již v roce 1932. Její výrobní program je zaměřen na produkci kondenzačních kotlů a solárních zařízení. Pro tuto značku jsou jejími klíčovými zákazníky především velkoobchody a regionální obchodní partneři. Výrobky Junkers jsou určeny pro dvě oblasti. První z nich je individuální výstavba rodinných domů a bytů, druhou jsou pak větší objekty jak bytového, tak i veřejného charakteru. U značky Junkers se chceme v příštím období soustředit na vývoj obnovitelných zdrojů energie. V následujícím roce chceme pod touto značkou uvést na trh nová tepelná čerpadla. Dále se zde chceme soustředit na kombinaci solárních systémů, tepelných čerpadel a kondenzačních kotlů. Junkers by měl v tomto ohledu dále představovat silnou mezinárodní značku pro velkoobchod.
Značka Buderus byla získána do rodiny Bosch před pěti lety. Buderus dodává své výrobky přímo montážním firmám. Značkou Buderus pokrýváme jak oblast bytové výstavby, tak také sféru komerční a průmyslovou. Co je velmi důležité Buderus je také speciálním velkoobchodem pro tyto tři oblasti. Zde zároveň vystupuje jako systémový dodavatel.
Již dnes s pomocí vyspělých regulací kombinuje tato značka plynové zdroje, solární systémy i tepelná čerpadla a spolu s topnými tělesy a dalšími montážními prvky nabízí kompletní systémová řešení topných soustav. Co je však velmi důležité, naše společnost disponuje veškerým technickým know how, takže dokážeme našim klientům pomoci i se zpracováním projektové dokumentace.

Značka Dakon je silnou domácí značkou. Jak jsme zjistili v průzkumech zjišťujících povědoo značce Dakon, dosahuje u obyvatel ČR až úrovně 50 %. Bosch koupil Dakon v roce 2003 a my pohlížíme na Dakon jako na národní značku pro velkoobchod s využitím pro bydlení a komerční objekty. Silnou stránkou Dakonu je jeho orientace na spalování pevných paliv. Počátkem letošního srpna jsme zavedli do prodeje nový kondenzační kotel a nový design nese i Dakonem vyráběný elektrokotel. Do budoucna předpokládáme, že budeme kombinovat topné systémy Dakonu i s obnovitelnými zdroji energie. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že k Bosch Termotechnika patří i výrobní závody v Krnově a Albrechticích. Do výrobního zázemí těchto závodů jsme v posledních dvou letech masivně investovali a zároveň zde proběhla reorganizace, jejímž smyslem bylo připravit prostory v Krnově na vznik světového vývojového centra pro tuhá paliva. Do budoucna u všech třech značek bude vývoj ještě více směřován na obnovitelné zdroje energie, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy. Závěrem bych rád podtrhl, že jsme i významným zaměstnavatelem s celkem 440 zaměstnanci.

Došlo ve vaší společnosti v poslední době k nějakým významným organizačním změnám?

Ano. Do naší budovy na Průmyslové ulici jsme sloučili tři značky. Buderus, Junkers a Dakon. Výhody tohoto kroku není jistě potřeba zdůrazňovat. Připomenu jen některé. Jsou jimi například jednotné účetnictví, kontrola, rychlejší tok informací a nižší provozní náklady. Velkou výhodou je snazší komunikace se zaměstnanci. Jednotlivé značky přitom zůstávají odděleny. Každá značka má svůj tým prodejců, marketingových specialistů i techniků. Dle mého názoru by to ani jinak nešlo. Výrobky jednotlivých značek jsou jinak technicky koncipovány a mají i odlišné využití. Co však považuji za nesmírně důležité, je zastřešení všech značek pod hlavičku firmy Bosch. Jsem přesvědčen o tom, že i když jsou všechny zmíněné značky dobře známé, Bosch je přeci jen známější. Domnívám se také, že v období hospodářské krize je silné finanční zázemí mateřské společnosti velkou výhodou. Je to jistota jak pro zákazníky, tak i pro zaměstnance. Hezký příklad je Dakon, kdy značka získala možnost vyrábět i pro jiné koncernové značky a distribuovat své výrobky na další, nové trhy.

Co tyto změny přinesou vašim zákazníkům?

Pokud se nám podaří optimalizovat všechny procesy, pak to bude hlavně rychlost. Díky standardizovaným procesům se dále zvýší i kvalita jednotlivých procesů. Pro zákazníka je důležité také to, že Bosch může nabídnout nejširší sortiment produktů a služeb počínaje technickou podporou, přes produkty pro vytápění a další sortiment. Zákazník má také jistotu, že se vždy dostane k inovativním výrobkům. Proč? Bosch investuje do inovací a výzkumu značné prostředky. Posledními akvizicemi firmy byly investice do solárních technologií, firma ersol, nyní pod názvem Bosch Solar, nebo tepelných čerpadel, firma Florida heat pumps. Velkou výhodou je také to, že náš zákazník od nás dostane celý topný systém z jedné ruky a nemusí mít na vybudování topné soustavy tři nebo čtyři dodavatele. Výhody plynoucí z takové možnosti jsou zřejmé. snazší vyřizování případných reklamací, jednoduchý servis zařízení.

Jaké je postavení skupiny BT na českém trhu tepelné techniky a jak si stojí v evropském kontextu?

Český trh bych v tomto ohledu srovnal s jinými vyspělými trhy, například s Německem. Co se týče počtu prodaných kotlů v přepočtu na obyvatele, jsme v ČR na úrovni Německa. Prodáváme zde obdobné výrobky. Celosvětoobrat v prodeji všech značek v divizi Bosch Thermotechnik GmbH činí 3 mld. eur. V Česku je to pak 55 mil. eur u všech značek. Při uvádění čísel je důležité srovnávat obdobné výrobky. Vezmu-li tedy celkový trh tepelné techniky v ČR, pak náš tržní podíl činí 36  %. Ale například v tepelných čerpadlech je to pouze 23 %.

V současné době se stavební trh v České republice potýká s dopady ekonomické krize. Jak se tato situace promítá do výsledků činnosti BT?

Samozřejmě, že krize nám obchod neusnadňuje. Zjišťujeme ale, že dopad v Česku není tak silný jako například v Rumunsku či Litvě. Jen tím chci říci, že v Česku zaznamenáváme krizi, ale ne tak výraznou. Dobře zde funguje fiskální politika i banky jsou zdravé. Není takový podíl zadlužení obyvatel hypotékami i zadluženost v cizích měnách je nižší. Samozřejmě, že dopady krize pociťujeme v oblasti poklesu průmyslové výstavby i velkých komerčních projektů. Další problémy nám asi přinese vyšší nezaměstnanost, kdy lidé nebudou investovat do rekonstrukcí vytápění, ale budou se snažit uspokojit jen ty nejnutnější potřeby. Určitě nám pomůže program státních subvencí Zelená úsporám, který funguje od dubna. V čem vidíme naději, jsou obnovitelné zdroje energie. Noví stavebníci chtějí tepelná čerpadla, soláry, fotovol­taické systémy. Zde trh roste i nyní. Škoda, že do programu Zelená úsporám nebyla přijata i vyspělá plynová zařízení, např. kondenzační kotle, které bych tam já rád osobně viděl. Ke zlepšení životního prostředí by určitě přispělo, pokud by si lidé koupili moderní, výkonnější kondenzační kotle, které produkují mnohem menší emise CO2.

Znamená to, že vaše společnost spatřuje ve vývoji alternativních zdrojů vytápění budoucnost oboru?

Ano. Určitě je to pro nás výzva do budoucnosti. Již v současné době ale nabízíme ucelenou paletu výrobků z oblasti alternativních zdrojů. Nabízíme systémová řešení, která nás postupně odvedou od spalování fosilních paliv. Osobně očekávám rozvoj fotovoltaických systémů s propojením na pohon tepelných čerpadel a s podporou solárních systémů.

Jaké novinky ve výrobním sortimentu připravuje vaše společnost a její jednotlivé značky pro nejbližší období?

Junkers koncem minulého roku uvedl na trh novou řadu kondenzačních kotlů, které budeme v ČR poprvé nabízet před touto topnou sezónou. Značka Buderus uvedla na trh nová tepelná čerpadla a v létě jsme u Dakonu zavedli novou řadu kondenzačních kotlů spolu s inovovanou řadou elektrokotlů. V příštím roce bude našim zákazníkům představena nová řada kondenzačních kotlů Buderus, nová řada tepelných čerpadel Junkers a společnost Dakon pak poprvé bude prezentovat solární techniku ve svých systémech. Doufáme, že v roce 2010 představíme novinky i ve fotovoltaice. Takže naši zákazníci se mají skutečně na co těšit.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek


Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: +420 272 191 111
www.buderus.cz, www.dakon.cz, www.junkers.cz