V provozu „Noc” zabrání blokování neoprávněnému otevření dveří. U tohoto druhu provozu neexistuje žádná funkce únikové a záchranné cesty. Tuto variantu lze realizovat pomocí následujících typů pohonu: Slimdrive SL NT-FR, ECdrive FR a Powerdrive PL-FR.

Nouzové otevření pomocí otočných křídel a bočních dílů. (BO)

Posuvné dveře GEZE s funkcí vylomení  Break-Out se používají na únikových a záchranných cestách. Funkce BO umožňuje otočení křídel ve směru úniku - do určité míry zařízení posuvných dveří s otočným kováním. Posuvné dveře s funkcí BO mají otočné boční díly a jsou k dostání pro 1- nebo 2-křídlé dveřní systémy. Dveře s požadavkem únikové cesty se používají v oblastech, v nichž nejsou uznány standardní automatické pohony. Posuvné dveře BO se používají ve vstupních prostorách, v nichž je potřebná velká šířka otevření, např. v prodejnách automobilů.

Tuto variantu lze realizovat pomocí následujícího typu pohonu: Slimdrive BO.
Všechny automatické systémy posuvných dveří GEZE odpovídají požadavkům normy ČSN EN 16005.
Vybrané produkty GEZE odpovídají dodatečným požadavkům pro dveře na únikových cestách a nouzových východech (Slimdrive SL NT-FR, ECdrive FR a Powerdrive PL-FR)

Norma  ČSN EN 16005 účinná od 1.6.2013, bod  4.7.2 definuje dodatečné požadavky pro dveře na únikových cestách a nouzových východech .

Posuvné dveře na únikových cestách a nouzových východech se dají řešit dvěma způsoby:
a)    Motoricky ovládané dveře s funkcí vylomení, bod 4.7.2.2 – (funkce Break-Out)
b)    Motoricky ovládané posuvné dveře bez funkce vylomení, bod  4.7.2.3 -  tato varianta je pro požadavky na posuvné automatické dveře na únikových cestách používaná nejčastěji. 

Těmto dodatečným požadavkům odpovídají produkty GEZE ECdrive FR, Slimdrive SL NT-FR a Powerdrive PL- FR.