Správa a rozvoj vozového parku ve společnostech, pro které doprava nepředstavuje hlavní obor podnikání, obvykle nebývá předmětem prezentací. V případě společnosti Česká voda tvoří obrat ze služeb spojených s dopravou významnou část celkových příjmů a je tedy v popředí zájmu managementu.

Výsledkem průběžných investic do rozvoje provozování dopravy je kromě jiných oblastí zavedení nových podpůrných systémů, které zvyšují efektivitu dopravy. Jedná se o projekty, mezi které patří rozvoj monitorovacích systémů, pravidelného vyhodnocování a optimalizace provozu.

Monitorování vozidel pomocí GPS dnes slouží nejen ke sledování pohybu a poloh v reálném čase, ale také umožňuje sledování pohybu pohonných hmot, činnosti technologických zařízení a nástaveb vozidel. Ze získaných dat jsou tvořeny přehledy využití vozidel, statistiky a reporty pro vedení společnosti jako podklad pro řízení a stanovení dalšího směřování služeb. Využíváním těchto opatření se podařilo snížit provozní náklady vozového parku.

Všechna vozidla v majetku společnosti jsou od roku 2014 osazena monitorovacím systémem GPS, který je nově doplněn o elektronický terminál pro tvorbu výkazů jízd o provozu vozidla. Dříve byly výkazy, které v informačním systému společnosti slouží jako podklady pro fakturaci, pořizovány „papírovou“ formou.

V současné době je ve společnosti Česká voda – Czech Water, a. s., vybaveno elektronickými terminály 310 referentských vozidel. Do konce roku 2016 budou terminály dovybavena všechna zbylá vozidla. K „elektronizaci“ nedílně patří schvalování elektronických výkazů jízd, které je před vyfakturováním nutné věcně odsouhlasit dle organizační struktury zaměstnanců nadřízeným pracovníkem. Velká výhoda tohoto provedení spočívá především v rychlosti pořízení, zpracování prvotních dokladů a zpřesnění jízdních výkazů.

Část vozidel v majetku společnosti zajišťuje rozvoz pitné vody na území hl. m. Prahy a okolí v případě havárií a poruch na vodovodních sítích. Pro tyto zakázky je vyhrazeno 8 spe­ciálních cisternových vozidel, které mohou být doplněny o cisternové přívěsy. Ty jsou vybaveny pomocným elektronickým zařízením, na základě kterého je možné určit jejich přesnou pozici. Zařízení pracuje v součinnosti s připojením elektroniky přívěsu, díky kterému je monitorován. Tato informace je ve chvíli výluky, havárie nebo poruchy přenášena do mapového podkladu webových stránek ­www.pvk.cz.

V případě odstávky pitné vody slouží k lepší orientaci koncovému uživateli. U cisternových vozidel byl elektronický terminál nahrazen speciálním tabletem, který řidiči umožňuje přijímat a odesílat potřebné provozní informace. Tablet kombinuje funkce elektronického terminálu, navigace a současně couvací kamery.

Novinkou ve společnosti je zavedení sofistikovaného rezervačního systému vozidel, který umožňuje jejich efektivní sdílení mezi řidiči. V prostředí informačního systému si zaměstnanec může pohodlně zarezervovat požadované vozidlo a po schválení nadřízeným pracovníkem, je vozidlo rezervováno na požadované období. Na některých provozních úsecích, kde není mobilita nezbytností a vozidla nejsou využívána pravidelně, se díky tomuto opatření snížil počet vozidel.

Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz, www.cvcw.cz