Nechyběla zde ani značka známých japonských stavebních strojů Komatsu. Tu na našem trhu zastupuje společnost Kuhn Bohemia s. r. o. S jejím ředitelem, panem Ing. Danielem Sysem jsme měli možnost krátce hovořit přímo na zdejší výstavní expozici Komatsu.

Ten k naší otázce, jak hodnotí vývoj trhu stavebních strojů v ČR, řekl: „Těší mě, že rok 2015 byl po několika hubených letech úspěšný a vykazoval růst více než 50 %. Celkový počet nových prodaných strojů se v tomto roce v ČR zastavil na čísle 1550 ks.

Jaký tržní podíl z tohoto balíku patří Komatsu?

Tržní podíl Komatsu dosáhl v loňském roce lehce pod 15 %. Je to číslo, které Komatsu na našem trhu vždy patřilo, a osobně jsem rád, že se na něj po několika letech opět vrátilo.

Jsme na největší světové výstavě stavebních strojů. Jaké novinky zde Komatsu představilo?

Logo stánku a motto celé expozice se nese v duchu hesla: Technologie pro Váš úspěch. A jsou to právě nové technologie postavené na hybridním rýpadle a inteligentních strojích, které by k úspěchu našich zákazníků měli výrazně přispět.

Jakými směry jsou inovace strojů Komatsu orientovány nejčastěji?

Hybridní rýpadlo s sebou nese velkou úsporu paliva i emisí. Je to klasické hybridní rýpadlo s kombinací dieselového a elektrického pohonu, kdy přináší až 35% úsporu paliva ve srovnání s klasickými pohony. Inteligence strojů pak vychází z použití nivelací strojů v kooperaci s firmou Topcon.

Kdy budou zde vystavené stroje k dispozici zákazníkům v ČR?

Všechny exponáty, které jsou zde k vidění, jsou aktuálně vyráběny a je možné je v příslušné dodací lhůtě, mírně se lišící model od modelu, dodat.

Jaká další zlepšení připravujete pro zákazníky v ČR?

Vy již od podzimu víte, že dokončujeme výstavbu naší nové pobočky v Brně. Tato pobočka bude v květnu připravena k nastěhování. Po dlouhých letech také napravíme svůj velký dluh vůči našim zákazníkům, a to tím, že budeme mít naši vlastní centrálu v Praze Čestlicích. Staveniště jsme předali již letos v únoru, máme podepsánu smlouvu s dodavatelem díla, kde se zavázal předat nám hotovou stavbu ještě letos před vánočními svátky.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí

Ivo Románek

KUHN BOHEMIA a.s.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 264, 296 376 372, fax: 251 610 211
e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz, www.komatsu.cz