Nabytých zkušeností bylo využito k vývoji a zavedení výroby prvního českého celohliníkového světlíkového systému Makrotherm®. Za tímto účelem byla v roce 1996 založena firma Makrotherm s.r.o., která doplnila náš trh o původní systém Makrotherm®, jenž v mnohých směrech předčil do té doby dovážené systémy. Začátkem roku 2002 se Makrotherm s.r.o. stává součástí své mateřské firmy Zenit, spol. s r.o. Produkce divize dnes představuje několik desítek tisíc m2 světlíků za rok

Světlíkový systém Makrotherm® je navržen, vyvinut a vyráběn tak, aby vykazoval vlastnosti kvalitního a spolehlivého výrobku s příjemným vzhledem, čistými detaily, nízkou hmotností, snadnou paletizací a přepravitelností, jakož i rychlou a jednoduchou montáží.
Konstrukce systému Makrotherm® se pyšní výraznou pevností, tuhostí a stabilitou, která vychází ze statických výpočtů pro mezní stavy zatížení v našich klimatických podmínkách. Tomu odpovídá tvar a velikost nosných profilů oblouků a použitá tvrzená slitina hliníku, ze které je celá konstrukce vyrobena.
V závislosti na rozpětí konstrukce a daném zatížení se pak používají tři typy nosných profilů o velikostech 60/35, 60/55 a 70/70, tvoří s odpovídajícími konstrukčními prvky tři typy systému, označované jako Makrotherm® 035, Makrotherm® 055 a Makrotherm® 070.
Vlastní konstrukce světlíku je tvořena oblouky zakružených nosných profilů, které jsou fixovány k základovým obvodovým profilům, jež jsou ukotveny k horní ploše obruby střešního otvoru. Na takto vzniklou konstrukci jsou uloženy prosklívací polykarbonátové desky, jež jsou za studena ohnuty podle tvaru oblouku a upevněny k ní pomocí přítlačných lišt opatřených drážkami s těsnící pryží. Přítlak lišt je vyvozen jejich napnutím pomocí patek vůči obvodovému profilu. Tento způsob s sebou přináší výhodu rovnoměrného přítlaku prosklení po celé délce oblouku, který též umožňuje plynulejší dilatační pohyb polykarbonátového prosklení. Zároveň nedochází k narušení celého systému vrtáním otvorů pro spojovací materiál po obvodu nosného oblouku
S postupujícím globálním oteplováním naší planety dochází nejen k postupným změnám podnebí v jednotlivých klimatických pásmech, ale i k dramatickým výkyvům v charakteru počasí. Extrémní charakter počasí se stává normou. Mění se cirkulace vzduchu nad střední Evropou. Přílivy chladného proudění ze severozápadu jsou v posledních letech stále častější. Zima 2006 byla nejdelší od počátku měření v roce 1926 a nesla s sebou přívaly sněhu bořící mnoho střešních konstrukcí. Následující dvě mírnější zimy s sebou přinesly dravé vichřice včetně orkánů Kiryl a Emma, které poničily mnoho staveb, zejména jejich střešní pláště.
V těchto podmínkách na sebe stále více upozorňují a uplatňují se kvalitativní parametry světlíků Makrotherm®, kterými jsou zejména pevnost, tuhost a stabilita konstrukce, jenž jenž byly prověřeny nejen v klimatických podmínkách posledních let, ale které úspěšně odolávají působení času a rozmarů počasí na mnoha realizovaných stavbách uplynulého desetiletí.

V roce 2007 bylo toto praktické poznání ověřeno i přísnými testy provedenými v německém zkušebním ústavu KUNTSTOFFPRÜFSTELLE FRANKEN. Bylo prokázáno, že mezní hodnoty spolehlivě převyšují požadavky na únosnost kompletního světlíku v našich podmínkách, a to i při zahrnutí koeficientu výjimečného zatížení.
Díky svým vlastnostem jako je dlouhá životnost, dokonalý vzhled, variabilita, výborná tepelná izolace, nízká hmotnost, tuhost a stabilita, se světlíky Makrotherm® staly oblíbenou značkou investorů, projektových manažerů a architektů. Stavebnicový způsob dodávky, rychlá a efektivní montáž a propracovaná technická dokumentace činí ze světlíků Makrotherm® atraktivní součást subdodávek pro realizace či rekonstrukce střešních plášťů.