Můžete krátce charakterizovat historii Vaší společnosti?

Pokud bych měl hovořit o historii naší firmy AsAlu s.r.o., byl by tento rozhovor velice krátký, protože vznikla v prosinci minulého roku. Byla založena za účelem odkoupení střediska "111 - výroba hliníkových konstrukcí" společnosti Průmstav a.s., kde jsem pracoval jako hlavní manažer tohoto střediska. Po vstupu francouzské stavební společnosti Vinci do Průmstavu došlo k jeho transformaci a jedním z mnoha kroků, které byly učiněny, bylo i rozhodnutí o prodeji několika středisek. Když jsem na konci loňského roku dostal nabídku k odkupu střediska hliníkových konstrukcí, stál jsem před rozhodnutím, zdali pokračovat dál v práci v zajímavém oboru s lidmi, které znám nebo odejít. Neváhal jsem ani minutu a rozhodl jsem se, že středisko Al konstrukcí převezmu a budu pokračovat ve výrobním programu.
Samotný převod střediska na novou společnost probíhal v několika fázích a k 1.5.2009 došlo k definitivnímu osamostatnění. Dnes je veškerá činnost plně v režii naší společnosti. S ohledem na skutečnost, že výroba hliníkových konstrukcí byla zahájena v Průmstavu již v roce 1994, lze říci, že její historie je bohatá a máme na co navázat.

Podařilo se Vám přesvědčit zaměstnance, aby s Vámi pod Vaším vedením dále spolupracovali v nově založené firmě?

Prvním krokem, který jsem učinil, když jsem se rozhodoval o odkupu střediska, bylo, že jsem si promluvil se všemi zaměstnanci a seznámil je s danou situací a mou představou o budoucnosti. Po získání jejich podpory bylo definitivně rozhodnuto. Budovat novou firmu v tomto oboru a v době "krize" by bylo velice obtížné bez kolektivu pracovníků, jejich zkušeností a odbornosti. Náš tým pracovníků byl ještě posílen o specialisty z oblasti dodávek a montáží opláštění halových objektů sendvičovými panely. Tímto krokem byla zajištěna potřebná struktura zaměstnanců s odpovídající kvalifikací, která nám umožňuje nabídnout všem zákazníkům profesionální služby.

Jaká je hlavní náplň Vaší činnosti?

Naším hlavním výrobním programem je výroba a montáž prosklených hliníkových konstrukcí (okna, dveře, prosklené fasády, požární prosklené konstrukce, zimní zahrady a vnitřní příčky). Pro tyto konstrukce používáme především hliníkové systémy společnosti Schüco a také spolupracujeme s firmou Hueck-Hartmann.
V zásadě se snažíme naplňovat výrobu prací, která souvisí s opláštěním budov. Podílíme se na přípravách projektové dokumentace, provádíme poradenskou činnost především pro architektonické a projekční kanceláře, poskytujeme konzultace investorům. Aktivně se účastníme práce v komoře LOP.

Zabýváte se i dalšími aktivitami, které doplňují Váš nosný program?

Ano. V současné době jsme již rozšířili svou činnost o dodávky a montáže provětrávaných fasád, kde je naším dodavatelem holandská společnost Fydro. Navázali jsme na spolupráci se společností Seccosistemi, která je předním výrobcem profilů z oceli, nerezi, mosazi a Cor-ten. Její široký výrobní program nám poskytuje možnost ucházet se o řadu velice zajímavých projektů a účastnit se rekonstrukcí památkově chráněných objektů. Momentálně jsme před uzavřením dohody o spolupráci s italskou firmou zabývající se výrobou interiérových mobilních příček.

Jak jste uvedl, společnost AsAlu je velmi mladá, nicméně její činnost navazuje na letité zkušenosti střediska výroby hliníkových konstrukcí firmy Průmstav a.s. Můžete uvést nejzajímavější projekty, které jste doposud realizovali?

V cca 14 leté historii střediska Al konstrukcí v rámci společnosti Průmstav a.s. jsme realizovali několik významných projektů:

- Autocentrum Klokočka, Praha 6
- Al konstrukce
- MŠ Velká Chuchle - Al konstrukce
- VBD Petržílkova, Praha 5 - Al konstrukce, opláštění bondem
- AB Phoenix-Zeppelin, Modletice
- Al konstrukce
- Vodní svět Beroun - Al konstrukce
- Generální ředitelství cel, Praha
- Al konstrukce a oplštění TRIMO panely
- BD Vráž, Černošice - Al konstrukce
- EastBulding Antala Staška, Praha 4
- opláštění HunterDouglass
- Hotel Ankora, Kateřinská, Praha 2
- Al konstrukce, provětrávaná fasáda Cembrit a Fydro
- AB Kačerov - Al konstrukce
- AB Explora - Al konstrukce,
opláštění HunterDouglass
- ČVUT objekt D, Praha 6
- Al konstrukce, opláštění Bencore

Na jaké typy staveb se zaměřujete v současné době a realizujete nyní nějakou z Vašeho pohledu výjimečnou stavbu?

V současné době, kdy ubylo velkých projektů, jsme se zaměřili na středně velké stavby a především na privátní sféru, kde realizace probíhají nepřetržitě. Dále se podílíme na přípravě projektu výstavby výrobní haly v nově vznikající průmyslové zóně. Momentálně jsme dokončili zakázku, která byla předána společnosti Orco. Jedním z projektů, které právě realizujeme, je II. etapa BD Vráž v Černošicích. Objemově se zakázky pohybují v rozmezí 0,5 - 20 mil. korun.

Rýsují se do budoucna nějaké zajímavé projekty, pod které se podepíše firma AsAlu?

Do budoucnosti se díváme s jistým optimismem, protože již dnes se projekčně podílíme na několika velice zajímavých projektech. Doufáme, že se investorům podaří zabezpečit bezproblémové financování, aby se tyto projekty mohly v příštím roce uskutečnit. Rádi bychom na nich uplatnili veškeré naše dosavadní zkušenosti. Bohužel z důvodů obchodních dohod Vám nemohu prozatím sdělit bližší informace k těmto projektům.

Za rozhovor děkuje a hodně úspěchů přeje
Ing. Jiří Zahradnický


AsAlu s.r.o.
Za Zastávkou 373, 109 03 Praha 10 - Dolní Měcholupy

tel.: 272 011 973 - 77, fax: 272 704 813
e-mail: v.fiala@asalu.cz, ales.suchomel@asalu.cz, www.asalu.cz