Vláda však vydala Národní akční plán SmartGrid a ten zmiňuje jak využití obnovitelných zdrojů energie, tak zavádění akumulace elektřiny i její finanční podporu. Uvolnění pravidel pro bezlicenční instalaci 10kWp fotovoltaické elektrárny na odběrném místě za podmínky nulového přetoku do sítě je jasným signálem reálného vykročení tímto směrem.
Jak to změní instalace v domě? Změní se něco v zaběhnuté praxi elektrikářů? Bude potřeba se něco nového naučit? To už byly první otázky pro Ing. Jaromíra Klabana, obchodního ředitele kolínské firmy Teco. Ten v úvodu říká:

V tomto rozhovoru bych čtenáře rád seznámil s konceptem, se kterým nyní přichází firma Teco. Ten je založen, jak jinak, než na systému Tecomat Foxtrot, který je již široce etablován v tzv. chytrých domech.

Jak vnímáte domácí automatizaci jako celek a jak byste ji případně rozdělil?

Dosud je vnímána domácí automatizace jako ovládání světel, žaluzií, teploty v místnostech nebo ovládání audia a videa. To můžeme nazvat jakousi „měkkou“ automatizací. Fotovoltaika, baterie, střídače, bojlery, termické solární panely to už je „tvrdší“ automatizace, tam již běhají větší proudy a výkony a peníze za energie. S tímto vybavením se dům stává vůči distribuční síti jednou zdrojem, jednou spotřebičem, jindy akumulátorem a je tedy potřeba dodržovat aktuálně platné připojovací podmínky. Takový subjekt začíná být označován jako prosumer (producer + consumer). V případě výpadku sítě některá zapojení mohou přejít i do tzv. ostrovního režimu a pak v malém je třeba řešit stabilitu vlastní sítě, což je v jádru stejná úloha, jakou ve velkém řeší provozovatel distribuční soustavy. Je tedy zřejmé, že bez řízení se tato část domu už neobejde vůbec.

S jakými novinkami přichází vaše společnost ve vztahu vašeho zařízení Foxtrot a fotovoltaiky resp. nasazení baterií do provozu domácí energetiky?

Na základě zkušeností z realizací zákazníků, kteří z nejrůznějších příčin a pohnutek již baterie a fotovoltaiku nasadili a našli ve Foxtrotu nástroj schopný uřídit nejrůznější sestavy a kombinace, přichází nyní firma Teco s novinkami v HW a SW, které usnadní a zkvalitní nasazení baterií do provozu nejen domácí energetiky, ale v podstatě jakéhokoliv poloostrovní nebo ostrovního „odběrního“ místa. Na obrázku je naznačen celý koncept jako maximalistická verze, ze které lze ubírat, podle rozsahu řešeného nasazení. Vlevo je distribuční síť, v budoucnu transformovaná na Smart Grid, vpravo je vlastní dům - typické místo pro zmiňovanou měkkou automatizaci a tam míří i dvouvodičová univerzální instalační sběrnice CIB Common Installation Bus®.

Jaké nové prvky obsahuje sběrnice CIB?

Na sběrnici CIB jsou tu „pověšeny“ tři novinky očíslované 1, 2, 3. Pod číslem 1 je to rychlý pracovní elektroměr s integrovaným bezpečnostním relé realizujícím funkci napěťové a frekvenční ochrany. Umí měřit 3 fázovou instalaci. Má vstup i pro čtvrtou fázi, což může být využito pro informativní měření další vybrané větve. Novinkou č. 2 je tzv. Battery Managemet System (BMS) pro správu každého článku libovolné sestavy lithiových baterií. Lze tak k Foxtrotu připojovat kromě celých bateriových bloků od třetích stran také komplety sestavené z jednotlivých článků. Je naznačen koncept připojení baterií pod hybridní měnič, zde konkrétně Studer, který je schopen pracovat i v ostrovním režimu, tedy udržovat frekvenci a koncept s odděleným nabíječem a měničem. Pod číslem 3 je modul proporcionálního řízení odporové zátěže. To je typicky 2kW patrona v akumulační nádrži, která tak umožňuje přesně balancovat spotřebu tj. odebírat tolik proudu ze solárních panelů, aby nepřetekl do distribuční sítě.

Jsou nezbytné ještě nějaké další prvky?

Posledním, čtvrtým elementem nutným pro kompletní řízení jsou komunikace s fotovoltaickými měniči klasickými, ale hlavně hybridními, s bateriovými systémy jako jsou Savebox Home ­firmy Fitcraft Energy nebo Homegrid firmy Solární Panely.CZ, pomocí kterých se opět proporcionálně řídí jejich výkon resp. ukládání přebytků a jejich následné využití. Sem také patří komunikace s tepelnými čerpadly a klimatizacemi, které jsou významnými hráči v celkové energetické bilanci domu.

Jakým způsobem hodláte komunikovat tuto novou část domácí energetiky?

Tak jako je nasazení systému Foxtrot do domácí automatizace podporováno školeními a podrobnou příručkou projektanta, bude i tato část nové univerzální domovní energetiky předmětem nadcházejících školení a nových vydání příručky. Změn a novinek v elektrikářské praxi, které zanedlouho přinesou změny v energetickém konceptu celonárodní i evropské sítě, se elektrikáři s Foxtrotem nemusí obávat. Tedy především ti, kteří jsou zvídaví, kteří na sobě pracují a jsou ochotni na školeních i samostudiem Příručky projektanta Foxtrotu novinky v této oblasti sledovat.

Mohl byste shrnout výhody vašeho systému Foxtrot oproti jiným inteligentním elektroinstalacím? V čem hlavně vyniká?

Výchází ze zkušeností průmyslových řídicích systémů, je volně programovatelný, neomezuje se jenom na domácí automatizaci, má volně programovatelné i komunikační kanály a interaktivní webové stránky.

Děkuji za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Teco a. s.
Havlíčkova 260, 280 02 Kolín
tel.: +420 321 737 611
e-mail: teco@tecomat.cz , www.tecomat.cz