V současné době je tato oblast nejaktuálnější, protože má přispět k co nejvyšší dosažitelné úrovně kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů jejího udržení pro generace budoucí, což se bez kvalitních stavebních výrobků, materiálů a kvalitního provedení neobejde.

Perspektiva a cíle proto musí spočívat zejména:
-    ve snížení energetické náročnosti výstavby a energetické náročnosti budov
-    v maximální míře využívání obnovitelných zdrojů materiálů
-    v postupném dosažení vyspělé evropské úrovně stavebních fondů

Odbornými garanty soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a ÚRS Praha, a.s.  Mediálním partnerem soutěže je Časopis stavebnictví.
Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působících na území České republiky, jejichž závody, provozy a jednotlivé technologické linky splňují výše uvedená hlediska a trendy moderní průmyslové výroby.

Program jednání:
1.    Zahájení /náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Koliba
2.    Nové moderní výrobky a technologie pro stavby a budovy s pozitivní bilancí energie
3.    Prezentace firem (prezentace firmy max. 20 minut)
- Rockwool, a.s.
- Dosting, s.r.o.
- Rigips, s.r.o.
4.    Podmínky a organizace letošní soutěže a přihláška do soutěže /ÚRS Praha
5.    Závěr /vyhlášení 9. ročníku soutěže NVS roku 2015/

Setkání se uskuteční dne 14. dubna 2016 od 10.00 hod. v zasedací místnosti č. 244 v budově MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Předpokládaný závěr jednání: v 12:30 hod.

Z organizačních důvodů (zajištění vstupu do budovy) žádáme o potvrzení vaší účasti na e -mail: malinsky@mpo.cz , případně telefonicky na č. 224 853 373 v termínu do 11. dubna 2016.
Účast na prezentaci je zdarma.