Náročnost této rekonstrukce spočívala mj. v tom, že střešní izolace i stavební materiál byly dopravovány do místa stavby pomocí vrtulníku.

Důvody rekonstrukce
Vzhledem k velkému zatížení větrem 120 - 200 km/hod a také zatížení sněhem v rozmezí do 300 mm došlo k porušení stávajícího měděného opláštění střechy horské chaty. Kvůli působení vlhkosti byla izolace z minerální vlny mezi krokvemi provlhlá a tedy již nefunkční. Z tohoto důvodu musely být měděná střešní krytina, dřevěné bednění a minerální izolace odstraněny.

Sanační řešení
V rámci sanačního řešení bylo navrženo použití nové parotěsné fólie na krokve, tepelná izolace puren® s nejvyšším tepelným odporem při minimální tloušťce o tloušťce = 120 mm s integrovanou OSB deskou jako horní bednění, systémové kotevní vruty k zajištění statického zatížení střechy, pojistná hydroizolace – samolepicí SBS pás, strukturní dělicí rohož a plechová střešní krytina RHEINZINK prePATINA.

Jak již bylo uvedeno, přeprava PIR izolace puren® probíhala pomocí vrtulníku, přičemž hlavní výhodou je velice nízká hmotnost PIR izolací puren®.

Součinitel prostupu tepla střešního pláště U = 0,18 W/(m²·K)
Technický poradce z firmy Puren Ing. Luděk Kovář k této zajímavé rekonstrukci dodává: „Tuto zakázku jsme získali, protože jsme dokázali nabídnout optimální technickou podporu s vysokou úrovní poradenských služeb, přestože konkurence byla cenově příznivější.“