Prostřednictvím svých obchodních zástupců dodává své výrobky do šestcti měst v celé České republice a část i do zahraničí. Počátky činnosti této rodinné firmy sahají až do roku 1924 a nyní se již třetí generace Honů hrdě hlásí k odkazu svých předků.
Láska ke dřevu, jako k přírodnímu materiálu, je proto cítit takřka z každé věty, která plyne z úst jejího současného jednatele, Karla Hona, a dýchá na s z každého koutku jeho útulné kanceláře.

Pane Hone, vloni investovala Vaše firma spoustu peněz do nových technologií. Mohl byste, prosím, připomenout, čeho se týkaly, jak se osvědčily a jak to dopadlo s dotacemi na tyto investice z fondů EU?

Jednalo se o souhrn nových technologií v celkové hodnotě 12 miliónů Kč a jsem přesvědčen, že naše výrobní linka je v současnosti nejmodernější linkou na výrobu eurooken v České republice. Nejvýznamnějšími částmi této investice byl CNC stroj, automatická lakovna a sušící tunel. Zbytek investic pokrývaly přístroje ke zjednodušení a zkomfortnění práce našich zaměstnanců. U CNC stroje se jednalo o speciální konfiguraci osazenou jedním tříosým a jedním pětiosým vřetenem. Každé vřeteno má přitom svůj zásobník a navíc mají společný zásobník na stroje. Tento stroj má maximální možnou produktivitu práce a umí vyrobit prakticky vše, co je v produkci oken, dveří, schodů, madel i jakýchkoliv atypů potřeba. Nová automatická lakovna provádí impregnaci na bázi tzv. flutovacího zařízení. Je to ve své podstatě tunel, který má po obou strach trysky, které polévají okno stále stejným množstvím hmoty, která pak z okna volně steče. Jeho součástí je motorizova dráha s kontinuální rychlostí pohybu a automatickým otáčením dílů, takže produktivita práce je podstatně vyšší než u ručního máčení a navíc je zaručeno, že každé okno je smočeno naprosto stejně, čímž se eliminují možné chyby vzniklé vlivem nedokonalého lidského faktoru. Sušící tunel pracuje na kondenzačním principu, což zname, že je do něj vháněn suchý vzduch o teplotě do 30 °C, který je na konci tunelu jako vlhký vzduch odebírán, vysušen a po ohřátí na 30 °C vracen zpět. Je zřejmé, že na rozdíl od klasického sušení při teplotách 40-50 °C zde dochází k výrazné energetické úspoře.
Na dotace z fondů EU jsme však bohužel nedosáhli. Ty důvody, proč jsme na ně nedosáhli, byly způsobeny spíše byrokratickým přístupem úředníka, který o nich rozhodoval než důvody faktickými. A to vždy zamrzí. Přesto jsme rádi, že jsme se do těchto investicí pustili. Bylo to za 5 minut 12, protože v dnešní době už bychom na tento projekt úvěr z banky v žádném případě nezískali. Není sice jednoduché tento úvěr splácet, nicméně se m to daří a dnes již tuto investici hodnotím pouze jako jednoznačný krok vpřed. Veškeré systémy nyní pracují na plný výkon a už si víceméně nedokážu představit, že bychom pracovali bez nich.

Jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku, jak probíhal a co říkáte na první polovinu toho letošního?

Loňský rok dopadl standardně, bez velkých výkyvů. Vytvořili jsme zisk, což je pro s klíčové, neboť musíme splácet úvěry z loňských investic a tato položka je pro banku velice důležitým ukazatelem. Jinak první část loňského roku byla ve znamení investic a jejich zavádění do výroby. Sotva se ale výroba rozjela naplno, začaly se na podzim z USA ozývat první informace o krizi, což poznamenalo celou druhou polovinu roku. Přemýšleli jsme proto, co nabídnout zákazníkům na zimní a část jarního období, kdy není odbyt tak silný jako v létě a vsadili jsme na systémy z dřevohliníku. Předchozími investicemi jsme dokázali podstatně zvýšit produktivitu práce a dokázali jsme proto cenu těchto systémů srazit na takovou úroveň, aby se po nich výrazně zvedla poptávka. Našim hlavním záměrem přitom bylo nabídnout zákazníkům luxusní výrobek za přijatelnou cenu. V současnosti jsou okna z dřevohliníku jen asi o 20 % dražší než klasická eurookna a už to tedy není systém jen pro těžké milioře. Z vnitřní strany pokoje je krásné, přírodní dřevo a zvenčí velice odolný hliník, takže celý systém se dostává do kategorie takzvaně bezúdržbových oken (pouze jednou za rok je třeba promazat kování, a to se musí udělat i u oken plastových) a jeho užit hodnota mnohosobně převyšuje okna klasická. Standardně používáme osazení trojsklem, skrytá kování a jsou tam i další vychytávky. š záměr se zdařil, zimní období se m podařilo překlenout a od listopadu, kdy jsme rozjeli propagační kampaň na dřevohliník, se poptávka natolik zvýšila, že z původních 5 % výroby těchto systémů jsme se dostali až na 30 %. Po novém roce ale bohužel, nešťastným přístupem politické reprezentace a médií, došlo k velkému útlumu objedvek, a to hlavně v únoru. Nebylo to přitom zapříčiněno tím, že by lidé neměli peníze, ale spíše tím, že byli každodenně zastrašováni a bombardováni negativními zprávami o krizi, takže bylo velice těžké aspoň nějakou zakázku získat. Naštěstí toto velmi špatné období pro s netrvalo dlouho a od března se trh zase začal hýbat. Nyní již opět jedeme na plný výkon a v podstatě nestíháme vyrábět, což je velká škoda pro spoustu zákazníků, kteří bohužel nevyužili výrazných slev v zimních měsících, kdy jsme měli volné kapacity, a teď musí na svá okna čekat trochu déle, než by si přáli.

Zapojili jste se také do projektu "Zele úsporám"?

Ano, samozřejmě patříme mezi firmy, které se do tohoto projektu zapojily. A tento projekt s taky přivedl na myšlenku vyrábět, kromě klasického profilu IV/78, i eurookna z profilu IV/92. Nyní je již vše připraveno pro jeho výrobu, zmíněný profil je ve zkušebně a na trh ho chceme uvést v letním období. Dlouho jsme se k tomuto kroku nemohli odhodlat, ale opět díky předešlým investicím, se m cena i tohoto profilu podařila stlačit až na hodnoty pro zákazníky velice zajímavé. Okno z profilu IV/78 má, při zasklení trojsklem, hodnoty prostupu tepla oknem
Uw=0,95 W/m2K, profil IV/92 se dostává již na hodnoty Uw 0,72 W/m2K, a to zname, že je vhodné i pro pasivní domy. Rozdíl u ceny obou profilů by neměl být větší než 10 %, což vzhledem ke zmíněným dotacím jistě stojí za úvahu a pořádnou kalkulaci. Navíc ještě připravujeme pro naše zákazníky speciální, zaváděcí ceny, o kterých se dočtou konkrétní informace od půlky července na naších webových stránkách www.okna-dvere.cz. Od letošního roku máme v nabídce také jako naprostou novinku dřevohliníková okna pro pasivní domy s hodnotou prostupu tepla Uw=0,61 W/m2K a do naší nabídky vracíme i špaletová okna pro historické budovy s hodnotou
Uw= 0,9 W/m2K. V dnešní době už památkáři nechtějí ani slyšet o použití imitace eurooken na historické budovy a tato špaletová okna tvrdě vyžadují.

Jaká je působnost společnosti? Které zajímavé stavby se Vám v loňském roce podařilo realizovat a co máte ve výhledu?

Stěžejním pro s zůstává i nadále český trh, ale nepomíjíme ani zahraničí. Velice pěknou zakázku jsme dělali v Bratislavě, což byl obytný dům v dřevohliníku. Dost zakázek jsme měli, jak již tradičně, i v USA. Krize v tamní výstavbě se s v podstatě nedotýká, protože naše okna nejdou do levných domů, které jsou financovány přes hypotéky, ale do rezidencí financovaných ze soukromých zdrojů. Realizovali jsme tam několik velice pěkných zakázek, z nichž některé se ještě dodělávají. Největší z nich je velký hotel celý v dřevohliníku, který se má otevírat na podzim. V Česku naše dodávky směřovaly většinou na rodinné domy a nyní chystáme větší zakázku v Ostravě-Porubě v památkové zóně. Památkáři si zde vymínili kyv okna, takže jsme si museli pořídit nové stroje, vše odzkoušet a teď už vyrábíme. Občas děláme v České republice i bytové domy, ale není to příliš časté, protože družstva většinou využívají z levnějších oken z plastů. Stále si ale myslím, že je to škoda, protože mírně vyšší cena dřevěných oken je mnohosobně navýšena jejich užitnou hodnotou. Mož, že tím, že dotace na Zelenou úsporu se rozjíždí docela pomalu, budou mít lidé čas se více zorientovat a začnou i ve větší míře využívat pro tyto účely naši komoditu.

U plastových oken si mnozí zákazníci stěžují, že si objednají okna a po několika letech zjistí, že byly z jiného profilu a v jiné kvalitě než požadovali. Jak je to u dřeva? Je možné to také nějakým způsobem ošidit?

Nakolik se dají ošidit plasty, to já nevím a ani to nechci komentovat. To není můj problém. To je problém zákazníků, kteří si tyto okna objedvají. Investice do oken není malá a zákazník by si měl minimálně vždy prověřit co a od koho kupuje. Nejlepší reference získá od spokojených zákazníků, kteří již okna od zmíněné firmy mají. Další možností je navštívit výrobní závod a podívat se jak a na čem se jejich budoucí okna vyrábějí. Hodně může napovědět i historie firmy. A to platí jak pro plasty, tak i pro eurookna. U dřevěných oken to má ale zákazník mnohem jednodušší, protože eurookna nemají různý počet komor a pokud si zákazník objed smrk, tak mu těžko může firma dodat meranti a naopak, protože je to lehce k pozní. Zaměnit tloušťku profilu taky možné není, jelikož se to dá lehce změřit, takže zákazník má absolutní jistotu, že dostane to, co si objednal. Jediné, nač by si měl dát pozor, je cena a kvalita nabízeného výrobku. Eurookna, srovnatel svou kvalitou, se nemohou lišit v ceně o více než 10 %. Veškeré vstupy do výroby jsou pro všechny firmy takřka identické a nižší cena může být způsobena pouze navýšením produktivity práce. Pokud někdo nabízí eurookna s výrazně nižší cenou než konkurence, mělo by to být pro zákazníka hodně alarmující a mělo by to být něco jako výstražně vztyčený prst.

Jaké jsou Vaše plány a cíle pro letošní rok?

Plánovat za současné situace na delší dobu dopředu je takřka nemožné. Pro s je nejdůležitější tento rok ustát, nebýt ve ztrátě a vytvořit alespoň minimální zisk. Naší prioritou je mít dostatek práce pro své zaměstnance, abychom byli schopni splácet své závazky a abychom nemuseli propouštět lidi, které jsme si pracně zaškolili a vychovali. Zatím se m to daří, a to je pro letošní rok š nejdůležitější a vlastně jediný cíl. Máme zainvestováno a další plánované investice nejsou nutností, takže m bohatě postačí tento rok pouze ve zdraví přežít. Samozřejmě ale situaci na trhus i v zahraničí pozorně sledujeme a jsme připraveni v případě potřeby na ni co nejlépe a co nejrychleji reagovat.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přije
Ing. Miroslav Bindač


HON - okna, dveře, s.r.o.
Jarkovická 7
746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 653 233, fax: 533 793 490
www.okna-dvere.cz