V novém závodě v Jezeřanech - Maršovicích, který v minulosti fungoval pod značkou INCO Brno, navázal Spedos na mnohaleté zkušenosti a soustředil zde výrobu požárních vrat různých typů a variant.

Materiály
Požární uzávěry se vyrábějí z různých nehořlavých materiálů, zaručujících požadovaný stupeň požární odolnosti. Spedos nabízí požární uzávěry vyrobené z oceli, skla, sendvičové konstrukce vyplněné minerální vatou, nebo ekonomicky nenáročné speciální nehořlavé textilie.

Automatizace
V provozech s nízkou frekvencí průjezdu mohou být požární uzávěry ovládané manuálně. U náročných provozů s vysokou četností průjezdu, případně také pro větší rozměry uzávěr, je vhodné zvolit automatickou variantu, vybavenou elektromagnetickým ovládáním nebo elektrickým pohonem.  
Automatická varianta je pro bezpečnost budov samozřejmě výhodnější, protože umožňuje připojení vrat na systém centrální ochrany budovy (EPS), který při vyhlášení požárního poplachu sám řídí požární ochranu objektu.

Rozměry
Největší rozměry nabízejí vrata posuvná, která lze vyrobit až do velikosti 18 x 6 m (š x v).
Maximální velikost požárního roletového uzávěru je 10 x 5 m (š x v), u rolovacích vrat 6 x 6 m (š x v). Požární dveře se místo vrat nasazují zejména z estetických důvodů do veřejných sekcí budov a co do rozměrů jsou velmi variabilní.

Požární odolnost
Požární uzávěry posuvné, výsuvné, otevíravé dodáváme v požární odolnosti EW 15-120, EI 15-90, textilní roletový uzávěr s požární odolností EW 30, pomocí skrápění EW 120, EI 90. Rolovací vrata dosahují požární odolnost EW 45, automatické dveře EW 15-60, EI 15-45.

více na www.spedos.cz