V letošním roce oslavila již 20. výročí od svého založení, což si jistě zaslouží zvýšenou pozornost. Zajímalo nás, jak vypadala pouť časem této společnosti, a navštívili jsme proto jednatele společnosti, Ing. Tomáše  Bürgermeistera, abychom jej požádali o krátké bilancování i výhledy do budoucna.

Pane řediteli, řekněte nám, prosím, něco o začátcích společnosti.

Spolupráci s německou společností REMKO jsme započali již v roce 1993, kdy jsme zde začali prodávat jejich teplovzdušné agregáty. V roce 1995 jsme vznikli jako samostatná REMKO s. r. o. s tím, že naše logo i náš název se odvíjí od firmy německé. Znamená to, že produkty prezentujeme pod stejnou značkou a logem. Organizačně nejsme dceřinou společností německé firmy Remko, jsme tedy českou firmou specializující se na kvalitní německé výrobky. Začínali jsme prakticky z nuly a s pouhými třemi zaměstnanci se v začátcích věnovali pouze nákupu a prodeji. Velice brzy jsme si ale uvědomili, že na trhu nemůžeme spolehlivě fungovat, dokud nebudeme mít zajištěn také servis. Ruku v ruce s rozvojem firmy a s novými kontakty na zákazníky jsme se proto snažili vybudovat servisní středisko, do kterého jsme nabrali nové zaměstnance a investovali do jejich zařízení a vybavení. Nyní již dlouhá léta fungujeme tak, že pokud si u nás zákazník objedná třeba tepelné čerpadlo, naší zaměstnanci mu ho namontují, uvedou do provozu a následně zajišťují záruční i pozáruční servis. Tento servis přitom zajišťujeme na všechna zařízení, která na trh dodáváme, ať již jsme byli zároveň i montážní firmou nebo pouhými prodejci. Na území celé České i Slovenské republiky, kde jsme v průběhu let také expandovali, máme své obchodní partnery, ale veškeré montáže a uvádění zařízení do provozu zajišťují naši montéři z Prahy.

Jak se vyvíjel obrat společnosti?

Dá se říct, že od roku 1995 náš obrat kontinuálně narůstal až do roku 2012. V roce 2013 se i u naší firmy projevil dopad hospodářské krize, neboť naše činnost je orientována na stavební průmysl a jeho problémy se u nás nutně musely projevit. Letos se zdá, že se nám podařilo tento propad zastavit a měli bychom se opět dostat na úroveň obratu z roku 2012. S letošním rokem jsme proto relativně spokojeni a věříme, že příští rok bude ještě lepší. V této souvislosti je ale třeba podotknout, že naše činnost je silně závislá na povětrnostních podmínkách. Samozřejmě vítáme, když jsou extrémní zimy, kdy dodáváme teplo a prodáváme teplovzdušné agregáty. Zrovna tak nám vyhovují extrémní léta, kdy dodáváme klimatizace. Poslední dvě zimy i léta pro nás nebyly příliš příznivé. Letošní léto již bylo dobré a snad nás ani letošní zima nezklame a budeme moci své služby nabídnout v plném rozsahu.

Jaké je hlavní zaměření a činnost společnosti?

Z hlediska produktů funguje naše společnost v pěti hlavních rovinách. Zabýváme se teplovzdušnými agregáty, klimatizacemi, odvlhčovači, zdroji studené vody a špičkou techniky, kterou nabízíme, jsou tepelná čerpadla vzduch-voda. Teplovzdušné agregáty, klimatizace i odvlhčovače přitom nabízíme ve stacionárním i mobilním provedení. Mimo tohoto technického rozsahu nabízíme našim zákazníkům mimo přímý prodej i navazující montáže a servis jak záruční, tak pozáruční. U mobilních zařízení poskytujeme dále pronájem a s možností u teplovzdušných jednotek speciální službu, což je dodávka tepla. Tyto dodávky jsou orientovány na stavební firmy v zimních měsících, které je využívají pro temperaci rozestavěných staveb. Tato služba se skládá z pronájmu potřebných technologických zařízení, čili teplovzdušných agregátů, jejich instalace, zajištění provozu včetně dodávky paliva. Zákazníkovi ale neúčtujeme pronájem agregátů, topný olej a další služby zvlášť, ale účtujeme finální produkt tzv. dodávky tepla.

Kde všude bychom mohli vaše výrobky najít?

Těch staveb je celá řada a nelze všechny vyjmenovat. Tepelná čerpadla jsme dodávali třeba do bytového domu v Jesenici. V tomto objektu jsou decentralizované bytové jednotky, ve kterých není centrální topení. Každá bytová jednotka se proto vytápí nebo klimatizuje samostatně pomocí našich tepelných čerpadel. Zajímavou stavbou byly např. částečné dodávky tepla pro Palladium, SACRE COUER na Smíchově nebo sídliště Hvězdárna nad Chuchlí. Teplovzdušnými agregáty jsme vybavili, mimo jiné, novou halu firmy Walter, když se stěhovala z Prahy 5 do Letňan. Teplem pak zásobujeme velké stavební firmy jako třeba BAK, Metrostav, Skanska, PSJ a další.

Vraťme se teď ještě k vašim produktům. Říkal jste, že absolutní špičkou jsou tepelná čerpadla. Co byste nám o nich řekl bližšího?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení vyvinuté firmou REMKO přednostně pro potřeby jejich zákazníků v Německu. Cílem byly rodinné domy, kancelářské prostory a haly s možností kombinovat tepelné čerpadlo se solárními a fotovoltaickými panely. Konečným produktem je pak teplá voda, která slouží pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Je zřejmé, že pokud jsou s tímto špičkovým výrobkem spokojeni němečtí zákazníci, mělo by mít stejný ohlas i u nás. Celý systém je opatřen velice přehledným SMART ovladačem, na kterém se zobrazují veškeré potřebné hodnoty. Pro české zákazníky je pak obrovským pozitivem také to, že s tímto SMART ovladačem lze komunikovat v češtině, což jim přináší plný komfort jeho obsluhy. Tento produkt se nachází v mírně vyšší cenové hladině, tomu ale odpovídá také jeho kvalita a servis, který mu poskytujeme.

V čem jsou tato tepelná čerpadla tak výjimečná?

U tepelných čerpadel jsou hlavním ukazatelem koeficienty COP a tyto koeficienty jsou u námi dodávaných tepelných čerpadel na absolutně nejvyšší možné úrovni. Díky invertorové technologii a inteligentní SMART-CONTROL regulaci nabízí naše tepelná čerpadla nejvyšší stupeň účinnosti, vysokou teplotu výstupní vody, nízkou hlučnost, noční režim, možnost chlazení a připojení na různé bivalentní zdroje energie. Konkrétní technické parametry jsou uvedeny v našich katalozích, jako příklad mohu uvést např. tepelné čerpadlo HTS 200 (3-18 kW) při A-7W35 dosahujeme topného faktoru COP 3,4, výstupní teplota 63 °C. Významným signálem pro zákazníka by mohlo být také to, že tato tepelná čerpadla prošla auditem TÜV a mají i pečeť ehpa, což 100% garantuje, že uvedené hodnoty technických parametrů jsou skutečně také dosahovány. V letošním roce jsme na trh přišli s další zajímavou novinkou. To, co může okolí u tepelných čerpadel a klimatizací nejvíce obtěžovat, je hluk venkovní jednotky a její neestetičnost. Naše nová venkovní jednotka proto nevypadá tak, jak je běžné. Ve venkovním prostoru je umístěn pouze kondenzátor v designovém provedení, který absolutně nenarušuje zástavbu a jeho hlavní předností je nehlučnost. Veškerá technologie, čili oběhové čerpadlo, výměník, řízení, ventily, ale i kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce, kterou lze velmi dobře odhlučnit, a hluk tak již neobtěžuje okolí. Je to absolutní novinka a technologie, kterou konkurence nenabízí.

Co byste řekl o vašich dalších produktech?

Společným jmenovatelem všech našich produktů je jejich vysoká kvalita. Teplovzdušné agregáty a klimatizace jsou dostatečně známy a zřejmě není nutné je blíže popisovat. Možná by ale bylo dobré něco říct o našich zdrojích studené vody, které se hojně využívají především v bioelektrárnách. Do České republiky se dostaly jako komplex technologií REMKO z Německa, servis ale německá firma přenechala nám. Kromě pravidelného servisu těchto zařízení se tak staráme také o doplňování a obnovu tohoto technologického parku. S obnovením rozvoje stavebnictví jsou dalším naším zajímavým produktem stacionární odvlhčovače. Své využití najdou všude tam, kde je potřeba snížit relativní vlhkost vzduchu, takže do wellnes nebo fit center. Pracují na principu kondenzace vlhkého vzduchu a následného odvodu tohoto kondenzátu. Jsou to elegantní a jednoduchá technologická zařízení a zájem o ně se nyní zvyšuje. Další, obrovskou výhodou firmy REMKO je i to, že drží náhradní díly také na zařízení, která jsou i 15-20 let stará. V oblasti servisu tak našim zákazníkům můžeme garantovat maximálně možnou kvalitu servisu i tím, že veškerý servis zajišťujeme pouze s originálními náhradními díly.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Ve většině případů dodáváme výrobky z našeho skladu okamžitě. Pokud musíme zboží dovézt z Německa, dodáváme jej do 1 týdne a v případě nutnosti jsme schopni dovoz zajistit do 48 hodin. Tyto termíny platí pro dodávky po území celé České i Slovenské republiky.

Jak vidíte svou další perspektivu a o co chcete do budoucna usilovat?

Myslíme si, že všechny naše výrobky jsou natolik kvalitní, že mají svou perspektivu. Věříme, že zájem o tepelná čerpadla bude neustále růst a svou šanci vidíme i v klimatizacích. Těch mobilních se trh zřejmě brzy nasytí, ale zájem o špičkové, stacionární klimatizace s komplexním servisem by měl do budoucna narůstat. Svého času bylo také velice žádané vytápění hal pomocí teplého vzduchu. Nyní se tento trend vrací a my máme k dispozici stacionární teplovzdušné jednotky, které můžeme nabídnout prakticky pro jakékoliv použití, ať již pro přímé vyhřívání, tak také pro napojení na jakýkoliv rozvod vzduchu. S příslušnou vzduchotechnikou toto zařízení umí vytvořit v hale velice příjemné klima.

A o co usilujeme? V prvé řadě o spokojenost našich zákazníků, od čehož se odvíjí klientela, která je ochotna s námi spolupracovat. Jak naše ­klientela, tak i my jsme ale hodně závislí na počasí. Za ta léta na trhu jsme si již na tyto výkyvy počasí dostatečně navykli a umíme na ně velice pružně reagovat. Naše existence je hodně postavená na operativě a snaze uspokojit zákazníka v ten daný okamžik, kdy to potřebuje. Věříme, že toho naši zákazníci ocení a bude jich stále přibývat.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač

REMKO s. r. o.
Areál Letov, Beranových 65, 199 02 Praha 9
tel.: 283 923 089, 234 313 263, 602 624 240, 602 396 075
e-mail: remko@remko.cz, www.remko.cz