Stavební výtahy jsou rozděleny v souladu s legislativou EU na tři základní kategorie:
1.    Stavební zdvihací zařízení na přechodnou dobu s nosností od 60 kg do 3 500 kg.
2.    Stálá zdvihací zařízení jako součást technologických celků stavebních objektů a budov.
3.    Speciální zdvihací zařízení.

Dále se ještě dělí vyráběný sortiment stavebních výtahů na výtahy lanové a výtahy s ozubením. Lanové výtahy a vrátky do nosnosti 250 kg, jako první v Čechách na 220 V, se brzy staly naprosto uznávaným pojmem pro malou mechanizaci pro všechny pokrývačské a lešenářské firmy v Čechách a na Moravě.

Výtahy s ozubením jsou některé též na 220 V, ale pouze s nosností do 300 kg a výškou do 35 m. Všechny ostatní jsou již na 380 V a vyrábějí se v různém provedení od uvedené nosnosti 300 kg až do 3 200 kg, přičemž jsou schopny jezdit standardně do výšek od 100 až do 400 m.

Všechny tyto výtahy dopravují na stavbách všeho druhu materiál a některé z nich jsou navíc uzpůsobeny na přepravu příslušného stavebního personálu, takže zejména při rekonstrukcích a větších opravách objektů je možné se vhodně vyhnout obtěžování obyvatel dot­čených objektů. V Čechách zatím největší oblibu získal typ ­GEDA 500 Z/ZP, který uveze standardně do výšky 100 m náklad do 850 kg nebo 5 pracovníků. Také se velmi často používá plošina s ozubením GEDA 1500 Z/ZP, která se úspěšně uplatňuje při dopravě materiálu na paletách o hmotnosti do 2 000 kg a nebo též například při rekonstrukcích statiky železobetonových skeletů. Dalšími, ještě pokročilejšími typy výtahů jsou GEDA Multilift a GEDA PH série. Tyto výtahy jsou konstruovány především pro bezpečnou dopravu osob a samozřejmě také materiálů do velkých výšek s odpovídající vhodnou rychlostí. GEDA Multilift se vyrábí ve třech provedeních s označením podle množství přepravovaných osob. Výtahy typu GEDA PH série již nepoužívají trojboký sloup, který je typický pro převážnou většinu výtahů firmy GEDA s ozubením, ale tyto stavební výtahy jezdí po ozubení čtyřbokého sloupu, který umožňuje přepravní výšku prodloužit až do 400 m.
Dalšími typy oblíbených stavebních výtahů jsou velmi často používané stavební lávky. Lávky se vyrábějí buď klasicky jako lanové, nebo lávky s ozubením. Lanové lávky jsou k dispozici v nosnostech od 450 kg do 1 500 kg.

Z výše uvedeného vyplývá, že ač se ještě zdaleka nejedná o celkový výčet všech výrobků firmy GEDA, tak prakticky každý stavebník nebo investor je schopen s naším pracovním kolektivem firmy ASTA vyřešit jakýkoliv problém, který se týká přepravy materiálu nebo osob při výstavbě, rekonstrukcích a opravách všech stavebních i průmyslových (technologických) objektů.

Ing. Tomáš Teissing
jednatel

ASTA spol. s r.o.
Milady Horákové 28, 170 00  Praha 7
tel.: 233 374 542, fax: 233 375 386
e-mail: info@asta-geda.cz

prodej: 602 296 775, 602 296 776
půjčovna: 233 378 366, 603 460 324, 602 309 370, 602 544 256