Rozhodující část jejich obchodního programu tvoří prodej a servis strojů anglické značky JCB. V rámci neustálého rozšiřování a zkvalitňování svých služeb zákazníkům pořádá firma tradičně mnoho akcí, mezi které patří například dny otevřených dveří, předváděcí akce po celém území ČR, společenské akce pro klienty nebo pravidelná účast na výstavách a veletrzích doma i v zahraničí. Zcela novou aktivitou, kterou firma Terramet nyní zařadila do svého portfolia podpory značky JCB na našem území, je Mistrovství ČR posádek strojů JCB. Člověkem, který stál v Terrametu u zrodu akce a byl zodpovědný za její organizaci a zdárný průběh, je pan Luděk Axman. Jaké důvody vedly firmu Terramet k uspořádání této akce a co bylo jejím cílem, to byla první otázka, kterou jsme panu Axmanovi položili. Ten nám v úvodu řekl:

Soutěže posádek strojníků probíhají v zemi původu strojů JCB - Anglii - řadu let. Bylo proto cílem přenést tuto akci také do pevninské Evropy, kde v řadě zemí včetně ČR značka JCB úspěšně působí. Letošní rok se tak stal prvním zahajovacím ročníkem, kdy se v řadě zemí uskutečnila nebo ještě uskuteční soutěž posádek strojů JCB. Smyslem a posláním akce bylo seznámit co nejširší okruh strojníků s novým joystickovým typem řízení - easy control a také budovat dobré jméno značky mezi strojníky.

Kde se akce uskutečnila?

Akce proběhla v areálu nově vybudovaného střediska společnosti Terramet v Brně-Modřicích. Přihlášeno bylo celkem 91 soutěžících. Na jejich výkony se však přišlo podívat na 400 dalších zvědavců z okruhu našich zákazníků a rodinných příslušníků.

Jaké úkoly na soutěžící čekaly?

Soutěž obsahovala prokázání dovedností na čtyřech pracovištích. Úkolem na prvním stanovišti bylo uchopení dvou trubek menšího průměru (postupně) a jejich zasunutí do trubek většího průměru. Časový limit na každou soutěž byl max 5 min. Druhý úkol spočíval v nalévání vody do připravených šálků z lahve umístěné na lopatě stroje. Třetí úkol bylo uchopení koule která stála na podstavci mezi zuby a její přemístění na druhý podstavec. Tyto soutěže byly určeny pro rýpadlo-nakladače. Čtvrtá soutěž byla organizovaná pro teleskopické manipulátory a rovněž spočívala v uchopení koule a přemístění z podstavce na podstavec.

Jaké byly výsledky soutěže?

Na prvním místě se umístil pan Vlastimil Závora z firmy autodoprava Pešek ze Suchomast, na 2. místě skončil pan Dušan Michl ze Žatčan a na třetím místě se umístil pan Marek Štoudek ze společnosti MIKO Tech Letovice.
Nejlepší, tzn. vítězný, čas zdolání všech disciplín byl 190 s. Zajímavostí soutěže bylo, že rozdíl mezi prvním a druhým místem činil pouhou 1 s.

Na jaké ceny se mohli vítězové těšit?

Celkový vítěz získal více než třídenní pobyt v Anglii pro 2 osoby obsahující návštěvu výrobního závodu JCB a víkendový pobyt v Londýně. Druhý a třetí v pořadí získali víkendový pobyt pro 2 osoby ve vybraném hotelu sítě De Luxe v Evropě.
Součástí programu byla také soutěž pro nejmenší návštěvníky na minirýpadle JCB a své umění návštěvníkům akce předvedl také několikanásobný mistr republiky ve free style na motocyklech pan Lisý. Velký úspěch mělo také občerstvení, jehož součástí byly tradiční domácí moravské speciality.

Jak hodnotíte přínos akce pro Vaši společnost Terramet?

Bezesporu došlo ze strany účastníků a soutěžících k dalšímu upevnění jejich vztahu ke značce JCB i k nám, jako prodejní a servisní organizaci působící po celém území ČR. Akce se setkala se zcela mimořádným ohlasem. To je důvod, proč bychom chtěli v příštím roce na úspěch prvního ročníku navázat a soutěž znovu uspořádat.

Na jakou další akci se mohou Vaši zákazníci těšit?

Další akcí, kterou plánujeme na 10.9.2009, je Den otevřených dveří v našem nově vybudovaném středisku v Brně Modřicích. Již nyní se těšíme na hojnou účast našich partnerů.

Za rozhovor a srdečné přijetí
děkuje
Ivo Románek


Terramet, spol. s r.o.
Obchodní 131, 251 70 Čestlice
tel.: 272 084 730, fax: 272 084 711
e-mail: terramet@terramet.cz, http://www.terramet.cz