Výrobce pronikl i do oblastí tak specifických, jako jsou domácnosti, pro které nabízí např. „In Home displej“ pro snadné zobrazení spotřeb, aniž by bylo nutné jít k samotnému vodoměru.

K dispozici jsou, díky pokročilé technologii, vyspělé vodoměry, které měří nejen spotřebu pitné vody, ale nabízí i další, užitečné funkce. Vodoměry tak nabízí jak standardní „drive by“ mód, tak nový mód pro komunikaci v rámci pevné sítě, „Radio Link“. Tam, kde je přesto kvůli místním podmínkám problém s odečtem, nabízí Kamstrup příslušenství jako externí antény a opakovače, které zajistí přenos dat i v těch nejkomplikovanějších podmínkách.

Díky kompaktnímu provedení jsou vodoměry odolné proti dočasnému nebo trvalému zaplavení a lze je instalovat v jakékoli poloze, aniž by tím byla snížena jejich přesnost nebo spolehlivost. Instalace je tak možná i v místech, kde by jinak byla nutná kompletní a mnohdy i nákladná rekonstrukce odběrného místa, například v bytech panelových domů.

Vodoměry měří rovněž teplotu, jak interní, tak sonickou teplotu vody, sledují netěsnosti v distribuční síti, její poruchy, poškození samotného vodoměru atd. V neposlední řadě tyto přístroje identifikují nezákonnou manipulaci. Velké datové úložiště data trvale ukládá a je možno je kdykoli odečíst.

Kamstrup nabízí všechny běžné stavební délky v obvyklých velikostech. Multical® 21 ve velikostech Q3: 1,6; 2,5 a 4 m3/hod. K dispozici jsou rovněž vodoměry flowIQ®3100, které nabízejí zajímavou kombinaci robustního provedení a velkého rozsahu velikostí, od Q3: 1,6 do 40 m3/hod.

Výkonný vodoměr MULTICAL® 62 je potom vhodný pro procesní a sekční měření.

Výrobce se ale neorientuje pouze na přesné a spolehlivé měření, ale i na dálkové odečty a zpracování změřených dat. Systém READy Suite, který je vhodný pro naprostou většinu aplikací ve vodárenství a bytovém fondu, je výkonný a přitom jednoduchý a spolehlivý nástroj. Pro velké aplikace je určena výkonná databáze PcBaseIII Suite, která nabízí kombinaci bezdrátových a kabelových komunikací, výkonné diagnostické nástroje a správu velkého množství odběrných míst.