MZK - mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton) je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek v závislosti na třídě dopravního zatížení.

Charakteristika zařízení
Míchací zařízení pro výrobu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) míchá v určitém poměru podle předem navolených receptur různé frakce přírodního nebo umělého kameniva a dodává směsi optimální vlhkost. Celé zařízení je semimobilní, snadno ovladatelné a schopné samostatného provozu.

Výrobní řada míchacích zařízení společnosti Strojírny Podzimek vychází z požadavků zákazníků a pokrývá výkonový rozsah od 100 t/hod do 350 t/hod vyrobeného MZK na výstupu.

Vstupní část zařízení s násypkami pro různé frakce, pásovými podavači a vynášecím dopravníkem může separátně sloužit i jako vstupní zařízení pro obalovny a betonárky.

Přeprava a instalace
Míchací zařízení pro výrobu MZK společnosti Strojírny Podzimek jsou navržena jako semimobilní. Umožňují přemístění a zprovoznění přímo v místě použití (na stavbě), nebo v místě surovinové základny (kamenolom, pískovna).
Pro vlastní instalaci zařízení není potřeba budovat pevné základy, postačí rovná zpevněná plocha s únosností pro průjezd nákladního vozidla.

Ovládání
Řídicí systém zařízení MZK je od základu vyvinut firmou Engas s. r. o., se kterou společnost Strojírny Podzimek v této oblasti dlouhodobě spolupracuje. Celý systém je postaven na ověřených a spolehlivých komponentech. Zařízení je monitorováno a ovládáno automatickým řídicím systémem s možností tvorby a výběru receptur. Volba a výběr receptur se provádí pomocí panelu operátora z prostoru velínu. Po nastavení receptury a spuštění zařízení již vše funguje automaticky. V případě potřeby řídicí systém upozorní obsluhu na možný problém a zabrání tak výrobě nekvalitního produktu. Obsluhu celé linky zvládne jeden pracovník.

Příslušenství
Místnost velínu, odkud je možno ovládat chod linky, je umístěna v prefabrikované buňce. Součástí buňky může být i vybavení laboratoře pro možnost vlastních rozborů vlastností vstupních materiálů i výstupních směsí.
V případě potřeby je součástí dodávky i samostatný zásobník technologické vody, případně dieselagregát pro výrobu a dodávku elektrické energie.

Závěrem
Míchací zařízení mechanicky zpevněného kameniva společnosti Strojírny Podzimek splňují všechny kvalitativní požadavky, spokojenost stávajících zákazníků je toho přímým důkazem. Výsledný produkt - mechanicky zpevněné kamenivo - je čistě ekologický produkt moderního dopravního stavitelství s širokým použitím, od klasických podkladních vrstev silnic a dálnic, přes vrchní vrstvy lesních cest, cyklostezek a sportovišť, až po použití jako architektonického prvku při úpravách cest v parcích a zahradách.
Míchací zařízení bylo oceněno zvláštní cenou Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Ing. Pavel Wiesner


Strojírny Podzimek, s.r.o.
Čenkovská 1060, 589 01 Třešť
tel.: +420 567 214 550
fax: +420 567 214 040
e-mail: strojirny@podzimek.cz, www.podzimek.cz/machinery