K jejím významným obchodní m partnerům v oblasti automatických dveří patří firmy record Türautomation AG a v oblasti radarové a senzorové techniky belgická firma BEA. Právě řada zdařilých realizací spolu s příznivými referencemi o odbornosti firmy A.T.A. technik se staly impulsem pro nabídku německé firmy BLASI GmbH k exluzivní obchodní spolupráci, resp. k zastupování této firmy na českém trhu v segmentu karuselových dveří a speciálních konstrukcí. V roce 2007 byla tato exkluzivní smlouva mezi Peterem Blasi (Blasi) a Michaelem Jílkem (A.T.A. technik) podepsána.

Firma BLASI GmbH byla založena v roce 1972, postupně se vypracovala a její výrobky a služby vyhledávají architekti zvučných jmen jako Foster & Partners, Renzo Piano, Richard Rogers Partnership, Zaha Hadid, Eva Jiřičná či Murphy Jahn. Firma BLASI realizovala zakázky pro sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, parlamenty v Londýně či Lucemburku, Reichstag v Berlíně, ale i pro řadu bankovních domů a hotelů. Firma řeší nejsložitější zakázky v oblasti vstupních prostorů, s vysokými nároky na individuálnost, kvalitu, originálnost a inovaci a je schopna vyprojektovat a realizovat i speciální konstrukce odolné vůči extrémním klimatickým jevům. Příkladem jsou karuselové dveře o průměru 4,80 m instalované na letišti v Reykjavíku, které odolávají větrům o rychlosti 250 km/hod. Dalším příkladem je skleněný vstupní portál německé ambasády v Římě, který odolá i protitankovým střelám či bombovému útoku. Díky exkluzivní smlouvě mezi firmami A.T.A. technik a BLASI GmbH se českým investorům a architektům otevřely další možnosti ztvárnění vstupních prostorů budov. Za zmínku stojí např. společná realizace karuselových dveří pro administrativní budovu ­City Green Court v Praze 4–Pankráci dle projektu významného amerického architekta Richarda Meiera. V roce 2008 byla firma A. T. A. technik s. r. o. oslovena architektonickou kanceláří Cigler Marani Architects poptávkou pro dodávku speciálních vstupních karuselů do připravovaného polyfunkčního objektu Quadrio firmy CPI Property Group (ještě pod názvem Copa Centrum) nad stanicí metra Národní. Inspirací pro řešení vstupu do kancelářského objektu byla firmou Blasi v Londýně realizovaná dvojice vstupních celoskleněných karuselů vedle sebe stojících s posuvnými obloukovými stěnami válců a sklopnými křídly otočných dveřních křížů, jejichž přestavěním vzniká volný transportní a únikový prostor. V Londýně bylo však přestavování karuselů do transportní polohy řešeno pouze manuálně.

Jednoznačným požadavkem pro objekt Quadrio Praha však bylo provedení karuselů ve všech funkcích plnoautomatické, tzn. jak automatický provoz karuselů standardní, tak i automatické přestavění karuselů do únikové resp. transportní polohy na základě signálu EPS, nebo i paralelně manuálním přepínačem z centrální recepce. Současným požadavkem projektu bylo provedení karuselů celoskleněné, se skleněnými stropy a s pokud možno subtilními profily nezbytného orámování. Podle podmínek uvedených v zadání bylo navrženo karuselové zařízení sestávající ze 2 ks 4-křídlých karuselových dveří K41-V/SU, které jsou poháněny pohony umístěnými v montážních šachtách pod podlahou karuselů. Karuselové dveře K41-V/SU obsahují plně automatický mikroprocesorem řízený pohonný systém, který může být používán v různých provozních režimech. Integrovaný analyzátor chyb rozezná poruchy provozu, stejně tak jako bezpečnostních senzorů.

Karusely ve standardním provozu mohou pracovat v režimech: „Automatický provoz“, „Trvalé otáčení“, „Ruční provoz“, „Automatické uzamčení“. V režimu „Automatický provoz“ a „Trvalé otáčení“ lze dále použít funkci zpomalení pohybu pro vstup osoby s omezením tělesného pohybu.

Kromě standardních funkcí jsou karusely vybaveny funkcí pro rozšířené otevření do tzv. únikové pozice (viz obrázky).

Na exteriérové straně karuselových dveří jsou jednokřídlé obloukové stěny válce opatřeny pohonem s vedením v montážní šachtě. Při signálu EPS, nebo přepnutí režimu obsluhou přepínačem v recepci se tyto obloukové tubusy přesunou do krajních poloh. Aby se dosáhlo většího průchodu, je vybaveno jedno křídlo každého otočného kříže v montážní šachtě pohonem pro automatické sklopení. Také toto křídlo otočného kříže se sklopí automaticky po signálu EPS. Přesunutím obloukových segmentů do krajních poloh a sklopením křídel otočných křížů se vytvoří volný průchod šířky 2125 mm. Přestavění karuselů do této pozice je provázeno akustickou signalizací.

Daným konstrukčním řešením nelze zabránit průniku vlhkosti ani případnému vniknutí vody z podrážek procházejících osob do montážních šachet přes čistící podlahovou zónu. Z toho důvodu jsou montážní šachty napojeny na kanalizační odpad.

Prostory pohonů jsou proti nepovolaným osobám nepřístupně uzavřeny (přístup je umožněn pouze odborným servisním pracovníkům firmy A. T. A. technik). Veškeré elektrorozvody pracují v rozsahu bezpečného jednosměrného napětí v rozsahu 24 – 48 V (bezpečné napětí u stejnosměrného proudu je do 120 V). Elektrorozvodnice a motory jsou proti případným kapkám vody opatřeny plastovými kryty. Bezpečnost zařízení je zajištěna ve smyslu ČSN 332000-4-41ed.2: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, odstavec 414 Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV. Karusely jsou jsou určeny do rozsahu teplot -15 až + 50 °C a do prostředí s vlhkostí do 85 %. Motorové prostory jsou opatřeny vyhřívacími odporovými prvky řízenými termostatem, k vyhřívání prostoru (současně i vysoušení) nepřímo dochází i pracovním zahříváním síťových traf. Všechny svorkovnice a kontaktní místa vodičů jsou opatřeny konzervačním nástřikem, který se při předepsaných servisních prohlídkách (požadavek ČSN 2x ročně) musí obnovovat.

Dokončením montáže a uvedením do provozu se tento karuselový uzávěr v objektu Quadrio Praha stal skutečným unikátem a v plněautomatickém vybavení je jediným v Evropě.

Technické informace
Údaje o elektrickém připojení – posuvné stěny:
Napájecí napětí 220 – 230 V
Příkon max. 500 VA
Frekvence 50-60 Hz
Provozní řídící napětí 24V DC (minimální jistící napětí)
Motorové napětí 58V DC pulsní
Síťová pojistka 4 A
Třída ochrany 1
Krytí IP 20

Elektrická data vnitřního křídla otočného kříže:
Napájecí napětí 220 – 230 V
Jmenovitý výkon max. 67 W
Otočný moment 50 Nm
Úhel otevření nastavitelný od 70° - 115°
Doba otevření nastavitelná od 0 – 60 sec.
Rychlost otevírání nastavitelná od 3 – 20 sec.
Rychlost zavírání nastavitelná od 5 – 20 sec.
Hlučnost 18 dB

Pracovní podmínky:
Teplota -15° až + 50°C
Vlhkost do 85% relativní vlhkosti (bez orosení)
Zasklení: neizolační
Tubus karuselu:
obloukové bezpečnostní sklo lepené VSG o síle 10 mm
Dveřní křídla: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo ESG o síle 10 mm

A.T.A. technik s.r.o. - špičkový dodavatel automatických dveřních systémů v ČR
Turnovská 7/379, 180 00 Praha 8 - Libeň
tel.: 284 827 338, 284 827 339 , fax: 284 827 340
e-mail: info@ata-technik.cz, www.ata-technik.cz