...atypických kovových konstrukcí a protipožárních sekcí. Naše redakce požádala jednatele a spolumajitele společnosti RETRE pana Marcela Theera o krátký rozhovor.

Vážený pane Theere, jaká je vaše obchodní vize a strategie?
Od svého počátku společnost podnikala jako zpracovatel skla a montážní firma pro stavební výrobu. Postupné budování výrobní základny, rozšiřování a modernizace technologie, budování oboustranně výhodných výrobně-obchodních partnerství s předními stavebními firmami, posilování kapitálové struktury a v neposlední řadě upevňování kádru spolupracovníků firmy, stojí za trvalým růstem počtu spokojených zákazníků firmy, stabilním vývojem tržeb, zisku a ostatních ekonomických ukazatelů, zvyšováním podílu v sekci skleněných konstrukcí a protipožárních uzávěrů na trhu stavební výroby a v neposlední řadě – dobrého pocitu z naplňování dlouhodobých rozvojových plánů společnosti.

Máte za sebou řadu realizací v ČR. Mohl byste našim čtenářům některé konkretizovat?
Za poslední období, kromě desítky menších realizací, bych se rád zmínil o stavbě nové administrativní budovy Delta, kde se do modulové fasády zasazovaly velkoplošné požární elementy, které musely splňovat jak estetickou tak požární náročnost. Dále stojí za zmínku rekonstrukce stadionu AC Sparta Praha, kde jsme museli uspokojit veškeré náročné požadavky architekta, směřující nejen k razantnímu zvýšení komfortu svých návštěvníků, ale především ke splnění veškerých požadavků pro odehrání důležitých zápasů pod hlavičkou UEFA. V neposlední řadě jde o stavbu Quadrio, které tvoří rozsáhlé centrum a představuje soubor šesti budov nad stanicí metra Národní třída v centru Prahy.

Vaše společnost je významným dodavatelem hliníkových systémů pro realizaci prosklených protipožárních příček, hliníkových profilů, systémů pro výrobu oken, dveří, prosklených příček i fasád v běžném i protipožárním provedení. Když bychom se zaměřili na konkrétní stavbu v poslední době, která by to byla?
Momentálně vyrábíme a dodáváme interiérové požární a nepožární stěny na stavbu Enterprise na Pankráci v Praze, která je svým interiérovým řešením hodně atypická a řekněme, že je to určitá výzva pro řešení tohoto projektu. Jde o nové administrativní centrum s půdorysem připomínajícím písmeno „V“ a je navrženo jako moderní objekt s důrazem na energetickou úspornost v systému BREEAM. Vyšší budova s délkou 130 metrů a výškou 50 metrů bude mít 13 nadzemních podlaží a kopíruje tvar pražské magistrály.

Kdy byl spuštěn začátek realizace této stavby a jaké systémy na této zakázce byly konkrétně použity?
Z jara tohoto roku jsme museli jako firma, která tento projekt získala, řešit dodavatele AL profilu. Výsledkem rozhodnutí byla skutečnost, že dodavatelem AL profilu se stane společnost Hueck. Výroba prvních požárních uzávěrů, mimochodem v nově postavené a moderně zařízené výrobní hale, proběhla koncem června. Začátkem července se uskutečnila montáž prvních elementů na stavbě.

Jaké výhody mají tyto systémy z pohledu instalace a technických parametrů?
Systém Hueck od významného německého výrobce s dlouholetou tradicí na trhu hliníkových konstrukcí má ve svém sortimentu kromě klasických konstrukcí i ucelený systém na protipožární konstrukce, které jsme na objektu ENTERPRISE Praha Pankrác použili pro jeho variabilitu a především jednoduchost opracování, což je při tak velkém rozsahu této zakázky významné. Variabilita tkví především v tom, že jedním druhem profilu LAVA 77 - 60 pokryjeme celou požadovanou paletu požární odolnosti v rozsahu EI 15 až EI 60. Pro konstrukce v provedení EW15 a EW30 jsme použili sérii LAVA 65 - 30, která se vyznačuje především svou ekonomičností konstrukce při zachování jednoduchosti opracování při výrobě a montáži na stavbě. U této zakázky se jedná o vnitřní požární konstrukce až do výšky 3 000 mm, což série LAVA 65-30, ale i LAVA77-60 umožňují (LAVA 77-60 až do výše 5 000 mm). Jsou zde rovněž protipožární konstrukce požadované s ohledem na pohledové šířky profilů z požární fasády Hueck BSC -VF 50 RR.

Jaký byl postup prací na této zakázce?
Každá stavba je vždy velký kompromis všech zúčastněných stran, ne jinak tomu bylo i v tomto případě. Jelikož se jedná o moderní objekt nabízející budoucím nájemcům vysoký standard moderních kanceláří, došlo i u již odsouhlasených konstrukcí ze strany generálního dodavatele stavby na základě požadavku budoucího nájemce ke změnám konstrukcí. Tak tomu často bývá a je na dodavateli stavebních elementů, aby vyhověl změnám za pochodu. My jsme ve spolupráci s generálním dodavatelem tyto změny akceptovali a jejich úpravou jsme uspokojili nároky budoucích významných nájemců z řad předních firem zastoupených v ČR a s budoucím sídlem v tomto objektu. Pro naši firmu RETRE s. r. o. je to další úspěšný projekt, další zkušenost v naší činnosti v oblasti protipožárních konstrukcí, ale i konstrukcích nepožárních. Součástí úspěchu byla i stoprocentní podpora firmy Hueck a skvěle fungující dodávky materiálu. Do budoucna si lze jen přát, aby bylo více takových zajímavých projektů, kde bychom uplatnili své zkušenosti ke spokojenosti zákazníka.

Jak byste stavbu charakterizoval, kdy bude stavba ukončena a předána investorovi?
Dle mého názoru se jedná o stavbu, která je svým vzhledem a umístěním srdcem administrativních center v hlavním městě Praze. Dle informací má být stavba předána na přelomu roku 2015/2016.

Jaký důraz a význam z vašeho pohledu kladete na tuto zakázku?
Významem a cílem musí být spokojený zákazník. Hlavní důraz klademe, přes veškeré překážky, které se objeví a které s sebou každá stavba přináší, na včasnou a kvalitně odvedenou práci.Tyto dva pilíře upevňují obchodní vztahy a vzájemnou důvěru pro další projekty.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

www.retre.cz