Zpočátku se zabývala především prodejem komponentů pro podlahové vytápění, ale tento výrobní program dlouho nevydržel. V letech 1993 - 1994 byla do provozu uvedena linka na výrobu zahradních hadic a sortiment byl rozšířen o výrobu plastů vstřikováním. V roce 1995 došlo k rozšíření výroby o ochranné trubky optických kabelů (OPTOHARD) a v roce 1998 byla z Francie zakoupena linka pro výrobu ochranných korugovaných trubek. Od roku 2002 se výroba rozšířila také o výrobu plastových stavebních profilů. Rok 2001 znamenal zatím poslední transformaci společnosti MATEICIUC a. s., která se v tomto roce stala součástí společenství sesterských firem GASCON­TROL Group. Od roku 2007 se veškeré výrobky úspěšně prodávají pod značkou MAT. Letos slaví tato společnost již 25. výročí. Zajímalo nás, jak proplula hospodářskou krizí a co se zde za posledních 5 let, od našeho posledního rozhovoru, událo nového. Navštívili jsme proto předsedu představenstva Ing. Romana Buryjana, který nás velice přátelsky přivítal v sídle společnosti, rekonstruované budově z předminulého století v Odrách, kde na nás z každého zákoutí dýchala špetka historie.

Pane řediteli, jak byste hodnotil výsledky loňského roku a kde všude se vaše výrobky prodávají?

S výsledky loňského roku jsme byli velice spokojeni. V posledních několika letech jsme se vždy pohybovali s obraty v rozmezí 230-250 miliónů korun a vloni se nám poprvé podařilo překonat hranici 300 miliónů. Samozřejmě to s sebou přineslo spoustu stresu ve výrobním procesu, kde jsme se nestačili otáčet. Dlouhodobě jsme mívali kolem 70 zaměstnanců, ale díky velkému množství práce jsme byli nuceni tento počet zvýšit a dostali jsme se až na 100 zaměstnanců. Působnost naší společnosti se čím dál více posouvá do zahraničí. Česká ekonomika je velice nestabilní a pro nás, jako pro soukromý subjekt, je stabilita tím nejdůležitějším prvkem. Druhým důvodem, proč se stále více orientujeme na zahraničí, je i to, že české investice do stavebnictví jsou nízké. Nové výrobky se na českém trhu moc neočekávají a pokud je vyvineme a vyrobíme, nebývají do staveb příliš často implemento­vány. Bohužel. V loňském roce šlo proto již 70 % naší produkce do zahraničí, což je oproti roku 2010 o 20 % více. V letošním roce by to mělo být již 80 %. Většinu výrobků vyvážíme napřímo do států EU, nepřímo ale směřuje mnoho našich produktů také do USA, Mexika a arabsky mluvících zemí.

Jak je možné, že i v této nelehké době se právě vám tak daří?

Mně hesla jako krize, nenastartovaná ekonomika a recese nic neříkají. Podle mě jsou to jen žurnalistické pojmy, kterými chce někdo zakrýt svou neschopnost. Pokud má firma výrobek, který je konkurenceschopný, poslouchá trh a průběžně investuje do lidí, strojů a vývoje, tak prostě musí fungovat. Samozřejmě, že jsou různé etapy tohoto fungování a ne vždy je posvícení. Lze udělat špatnou investici nebo špatné rozhodnutí, které zabolí, ale obecně se dá ze všeho dostat a pokud firma místo investic nevyvádí prostředky ven ze společnosti, tak funguje. Po celou dobu historie firmy se proto maximálně snažíme orientovat na své zaměstnance, protože jsme si vědomi toho, že oni jsou tím největším bohatstvím firmy. Když má firma dobré zaměstnance, má také dobré výrobky a má i trhy, kam je může prodat. Mám pocit, že v některých firmách a institucích je dnes již více manažerů než lidí ve výrobě. Těch lídrů, kteří ale opravdu dokáží lidi vést, těch je velmi málo. Mnohdy také kdejaká kopírka mívá lepší údržbu než zaměstnanec, který firmě přináší hodnoty. Dáváme si moc velký pozor, aby se to nestalo i nám a našich zaměstnanců si opravdu vážíme.

Jak je společnost členěna a co vše vyrábí?

Společnost je členěna do 4 divizí. Máme divizi stavebních profilů – plastové a kovové, divizi trubek, divizi hadic a divizi zakázkové výroby. Celý náš výrobní program se ale točí pouze a jen kolem vytlačování a vstřikování plastů.
Divize plastových a kovových profilů a lišt je naším nosným programem a ročně zde vyvineme a vyrobíme zhruba 20 nových výrobků, které lze použít pro zateplování, obklady, sádrokartóny.

Divize trubek vyrábí dvoustěnné - dvouplášťové ochranné trubky DUOHARD a DUOFLEX, které se nazývají také korugované trubky nebo kabelové chráničky. Jsou určeny především pro mechanickou ochranu kabelů uložených ve výkopech a kabelovodech a využívají se především při průchodu kabelové trasy problémovými úseky, jako jsou například vodní toky a železniční přejezdy. Ochranné trubky lze také použít v případě nutnosti zvýšené ochrany vodovodních a plynovodních inženýrských sítí, odvodnění nebo spádové kanalizace. Jednostěnné - jednoplášťové ochranné trubky OPTOHARD slouží především jako mechanická ochrana pro optické a koaxiální kabely uložené ve výkopech a kabelovodech při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících přenosových sítí. Dalším produktem jsou mikrotrubičky MIKROHARD, které slouží pro instalaci optických mikrokabelů a svazků optických vláken zafukováním proudem vzduchu, popř. jejich zatahováním do PE-HD trubek OPTOHARD. Zároveň mohou být volně loženy do výkopů i městských kolektorů.

Divize hadic vyrábí hadice průmyslové a zahradní z měkčeného PVC, hadice speciální z jiných materiálů. Mezi největší přednosti našich hadic patří jejich tvarová stálost a tlaková odolnost, takže hadice nepraskají a nelámou se. Navíc umíme provádět přesné krátké a kolmé řezy PVC hadic.

Divize zakázkové výroby se zabývá vstřikováním a lisování plastů na zakázku, kdy zpracováváme různé plastové materiály jako PP, PE, PA, PS, ABS, EVA, PMMA a PV. Vstřikujeme jak do vlastních forem, tak i do forem dodaných zákazníkem. Konečným výrobkem jsou pak různé plastové krabičky, obalový materiál, otvíráky, patky k žebříkům, dodatky ledniček, podložky atd.

Kdo jsou vaši největší odběratelé?

Těch je samozřejmě mnoho, takže bych nerad jmenoval. Pro nás je nejdůležitějším úkolem budování dlouhodobých vztahů s odběrateli, na které je spolehnutí. Základem dobrého prodeje je totiž vztah. Většinou spolupracujeme s firmami, které jsou na stejné výši jako my nebo o jeden stupeň výš či níž. Nechceme a nedodáváme výrobky velkým subjektům, kde bychom přestali být partnerem a stali se pouhým sluhou. Neradi bychom se dostali do stavu, kdy by nám někdo jiný diktoval podmínky a jednostranně předkládal smlouvy k podpisu.

Jak vidíte výhled tohoto roku?

Zatím to vypadá velice dobře. V lednu i v únoru jsme měli stejné tržby jako vloni, přestože tato zima byla podstatně chladnější. Začátek roku vnímám velice pozitivně. Máme spoustu nových výrobků, které jsou kvalitní a zákazníci již na ně čekají. S dlouhodobými odběrateli máme určité nepsané dohody, které by se pravděpodobně mělo podařit naplnit. Stavebnictví u nás i v okolních státech slibuje oživení, takže je předpoklad, že bychom měli obrat udržet minimálně na loňských hodnotách a možná jej mírně vylepšit.

Na vašich stránkách jsem se dočetl, že chcete přispívat k ochraně životního prostředí produkcí výrobků šetřících energie. Jakým způsobem se to projevuje?

V několika rovinách. Většina našich stavebních profilů najde uplatnění při zateplování objektů, což přispívá k šetření energií. Fosilní paliva jsou jenom jedny a zaizolováním domu se jich spálí mnohem méně. Druhou rovinou jsou naše výrobní procesy, které máme nastaveny jako čisté. Nemáme žádné škodlivé ani nebezpečné odpady. Naopak. Voda z našich chladících zařízení je natolik čistá, že v odpadních trubkách žijí raci. Teplo, které potřebujeme pro chlazení výrobků, následně rekuperujeme a používáme pro otop objektů. Plánem pro nejbližší období je postavit u nás CNG stanici, aby naše vysokozdvižné vozíky mohly používat jako palivo zemní plyn místo nafty, což opět pomůže životnímu prostředí. Stejně tak postupujeme při nákupu nových vozidel a vloni jsme zakoupili dvě nové Octavie na zemní plyn. Zaizolovali jsme naše objekty a místo dvojskel jsme do oken dali trojskla. Používáme materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí, tzn. z velké části i recykláty, které tak neskončí na skládce. Jsme schopni je použít a máme technologie, které je umí přepracovat. Nechceme si hrát na ekology za každou cenu, ale snažíme se životnímu prostředí pomoci takovým normálním, rozumným způsobem.

Jistě máte také nějaké dlouhodobé cíle a vize….

Naší dlouhodobou vizí je patřit mezi přední evropské výrobce plastových stavebních profilů. Přebíráme nejnovější technologie ze zámoří a chceme být odborníky, kteří budou pro zákazníky na trhu stavebních profilů první volbou. To je náš cíl. Tímto směrem jdeme a investujeme spoustu financí do zavádění nových technologií i do vývoje nových výrobků. Snažíme se také držet stabilitu z hlediska našich dodavatelů i odběratelů a být pro ně seriózním partnerem. Ctíme dohody a chceme, aby dané slovo platilo. Jsme vůči nim silně loajální, dlouhodobých vztahů si velice vážíme, ošetřujeme je a věříme, že jsou zárukou naší dobré budoucnosti.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz