Každá ze staveb má však svá specifika a je nutné technologické postupy sanačního zásahu podle konkrétních podmínek modifikovat. Firma BETOSAN s. r. o. pracuje na výzkumu nových materiálů a inovací v jejich použití tak, aby sanační zásah měl delší trvanlivost, větší odolnost a aby celkové použití materiálů bylo snazší.

Problematika koroze
V případě inženýrských staveb je podíl použitého železobetonu ještě vyšší než u staveb jako celku. Právě inženýrské stavby vyžadují častější údržbu i opravy. Současně jsou inženýrské stavby více zatíženy korozními vlivy okolního prostředí. Problematické jsou zejména chloridy, které významným způsobem negativně působí na betonářskou výztuž. Elektrochemická koroze výztuže je jimi urychlena a může probíhat i v alkalickém prostředí, které v obvyklých podmínkách výztuž v betonu pasivuje (chrání).

Pro prodloužení životnosti konstrukce je v takových případech nutné minimalizovat přístup vody do konstrukce, a to pokud možno již v okamžiku realizace stavby. Vhodnými opatřeními jsou hutné betony, betony s použitím krystalizačních přísad (např. XYPEX), sekundární povrchová úprava konstrukcí nátěrem apod. Alternativně je možné provést katodovou ochranu konstrukce a to jak aktivní tak pasivní.

Použití inhibitorů koroze
V případě sanačního zásahu jsou možnosti omezenější a kromě poměrně neoblíbeného odbourání kontaminovaného betonu je prostor úzký. Jednou z možností, kterou je možné využít, je aplikace migrujících inhibitorů koroze (ARMOGUARD N) na konstrukci tak, aby měly možnost vytvořit příznivější podmínky v bezprostředním okolí výztuže. Jejich použití se řídí mírou kontaminace a celkové degradace konstrukce.

Systém UNISAN
Nově firma BETOSAN s. r. o. nabízí systém materiálů UNISAN pro sanaci železobetonu, které obsahují migrující inhibitory koroze. Těmi je možné provést v jednom kroku sanaci železobetonu a vnést migrující inhibitory koroze do podkladu. Tím je prodloužena životnost jak sanačního zásahu, tak konstrukce jako celku. Jak bylo popsáno výše, jedná se zejména o aplikace, kde jsou konstrukce vystaveny zvýšenému koroznímu namáhání a to především chloridovými ionty.
Systém UNISAN zahrnuje adhezní můstek (UNISAN ADH 2K), maltu pro ruční nanášení (UNISAN TH CRETE), malty pro strojní nástřik (UNISAN S ­CRETE – suchý a UNISAN M CRETE – mokrý). Pro egalizaci povrchu je určena dvoukomponentní stěrka UNISAN SF 2K. Tím by měly být pokryty jednotlivé kroky sanačního zásahu a současně odstraněn jeden krok sanačních prací a to nanesení inhibitoru koroze na povrch konstrukce.

Ing. Zdeněk Vávra