Prvním je zařízení s názvem PREPARER
Úlohou tohoto stroje je čistit dlouhé dráhy od zbytků betonové směsi, která zůstává na dráze po řezání stropů na potřebnou délku.

Stroj při čištění povrchu dlouhé dráhy s přídavným zařízením čistí i uličku mezi dráhami od směsi vody a cementového mléka, které vzniká při řezání panelů. V dalším pracovním cyklu stroj natáhne předepínací lana a uloží je na dráhu. Při jednom chodu podél dráhy stroj může uložit na dráhu až 11 lan. Při posledním pracovním postupu stroj nadzvedne lana uložené na dráze, na dráhu nanese vrstvu formovacího oleje a lana uloží zpět na svoje místo na dráze. Velkou výhodou tohoto postupu je, že lana nemusí být tažena po naolejované dráze, čímž se zabezpečí jejich čistota a podstatně se sníží riziko skluzu lan v hotových výrobcích.

Dalším velkým benefitem tohoto stroje je podstatné snížení nároků na práci při přípravě dráhy na betonování. Stroj obsluhuje jen jeden pracovník. Stroj může být poháněný buď elektrickým kabelem navinutým na bubnu stroje nebo spalovacím motorem na stlačený plyn.

Další novinkou je univerzální stroj MODIFIER
Tento stroj je nasazený za tvarovacím strojem a do čerstvě vyrobeného stropu je schopen vytvořit požadovaný přestup a nakreslit čáry, kde se panel bude dělit pilou na požadované délky. Do panelů vyvrtá odvodňovací otvory. Ovládací software stroje je doladěn tak, aby všechny potřebné údaje o otvorech a čarách byl schopen pomocí wifi připojení převzít z výkresů, které má k dispozici příprava výroby v programu AUTO CAD. Velkou výhodou je také to, že beton, který stroj získá při tvarování otvoru, umí vrátit zpět do tvarovacího stroje.
Na obsluhu stroje není potřebný žádný pracovník, protože práce stroje je řízená podle pořadí výkresů, které sestavila příprava výroby. Obsluha tvarovacího stroje jen kontroluje činnost stroje MODIFIER.

Oba popsané stroje jsou velkým pomocníkem při výrobě předpjatých stropů na dlouhých drahách. Výrazně snižují nároky na manuální práci při výrobě předpjatých stropů, čímž se podstatně zvyšuje efektivita výroby.

JAMI PRAHA s. r. o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, fax: 241 444 400
e-mail: jami@jamipraha.cz, www.jamipraha.cz