Funkcionalistické pojetí architektury, které bylo ve 30. letech 20. století zcela netradiční, přineslo řadu nových konstrukčních prvků. Mezi nejvýraznější a zásadní změny patří přechod od šikmých střech k plochým střechám a terasám, které však byly v té době „jednou velkou neznámou“. Nebyly k dispozici ani kvalitní materiály pro ploché střechy, ani tyto konstrukce nebyly zvládnuty teoreticky po stránce stavební fyziky.

Nutnost „rekonstrukce rekonstrukce“

Z původních střešních skladeb vily Tugendhat z 30. let se do dnešní doby zachovaly prakticky pouze nosné konstrukce, neboť v letech 1981 až 1985 proběhla obnova a rekonstrukce vily. Během této rekonstrukce byla vytvořena i nová střešní skladba, která byla tepelně izolována pěnovým sklem Spumavit (výroba ČSSR) v pískovém loži, opatřena horní spádovou železobetonovou deskou a hydroizolací z asfaltových pásů.

Bohužel ani v osmdesátých letech minulého století nebyly technologie a materiály na izolování střech a teras na příliš vysoké úrovni, a proto bylo nutné při současné rekonstrukci plášť střechy znovu kompletně sejmout až na nosnou konstrukci. Pěnové sklo Spumavit bylo vyráběné z recyklovaného odpadního skla (výrazný rozptyl vlastností, částečně otevřená buněčná struktura), ale především bylo uloženo na sucho do pískového lože, což je v rozporu se všemi současnými doporučeními a přitížena spádovou železobetonovou deskou. Proto není divu, že byly střešní skladby výrazně poškozeny a bylo nutné je kompletně odstranit.

Koncept Kompaktní skladby

Při tvorbě nových skladeb střechy a teras pro současnou rekonstrukci vycházeli odborníci z VUT Brno spolupracující s kolektivem autorů projektu z konceptu tzv. „kompaktní skladby z pěnového skla FOAMGLAS® “ spojené s vysoce odolnou fólií ESHA universal a ESHA flex plain. V této střešní skladbě je klíčové právě důsledné dodržování principu kompaktnosti (slepení všech vrstev střechy horkým asfaltem), a izolační vrstva tak sdružuje současně funkce nejen spádové vrstvy, ale i dokonalé parotěsné zábrany. Deskové pěnové sklo FOAMGLAS® je vyráběné z vysoce kvalitního (nově vyráběného) skla, jeho skleněná buněčná struktura je parotěsně uzavřená, a proto je zcela neprodyšné a objemově nenasákavé. V projektu rekonstrukce byla vrstva tepelné izolace rozdělena na spodní spádovou vrstvu ze spádových klínů a horní vrstvu v konstantní tloušťce.

Hledání vhodné technologie

I po osmdesáti letech však ve střeše čekalo ukryté „překvapení“. Po odstranění střešního pláště vytvořeného při rekonstrukci v osmdesátých letech se kompletně obnažila nosná konstrukce tvořená částečně betonem v různých výškových úrovních a částečně ocelovými prvky z něho vyčnívajícími. Zde se opět projevila nezkušenost pionýrů v oboru plochých střech – ač se jedná o střechu plochou, povrch nosné konstrukce připomínal spíše rozbouřené moře s výškovými rozdíly přes 20 cm. Tyto nerovnosti bohužel nemohly sondy před zahájením rekonstrukce odhalit. Vzhledem k ochraně interiéru bylo nutné okamžitě po odstranění staré střešní skladby natavit na nerovnou konstrukci dočasnou hydroizolaci z asfaltových pásů. Na takto křivý povrch není možné využít standardně dodávaný systém spádových klínů z izolace FOAMGLAS®. Zjištěná realita, která neodpovídala předpokladům v projektu, zahájila období zkoumání „Cimrmanových slepých uliček“.

Hledání technologie, respektive materiálu, který by dokázal splnit všechny požadavky stavební fyziky bylo dlouhé a náročné. Provedení spádových vrstev z lehčeného betonu nebylo možné z důvodů nemožnosti vložení „mokrého procesu“ mezi dvě parotěsné vrstvy (dočasnou hydroizolaci a kompaktní skladbu). Technologie na bázi asfaltových vyrovnávacích materiálů typu Derbifill, Grigilin nebo Bituverm „skončily“ na požadovaných tloušťkách nutných pro vytvoření spádů střechy. Cestu z výše uvedených slepých uliček nakonec našla dodavatelská střechařská firma MÜPO, spol. s r. o., která rekonstrukce střech vily Tugendhat prováděla. Po zkušenostech s vytvářením oblých a zborcených ploch z desek pěnového skla při izolování střechy na bazénu v Brně Kohoutovicích vymysleli technici společnosti MÜPO, spol. s r. o. technologii, jak na nerovném podkladu vytvořit rovné plochy v předepsaných spádech na celých cca 400 m2 střechy – to vše ze zcela tuhých desek FOAMGLAS® konstantních tlouštěk.

Náročné řešení spádování

Toto řešení však nebylo ani jednoduché, ani rychlé. V ploše střechy byla místa, kde se na jednom čtverečním metru měnila tloušťka pěnového skla i z 50 na 260 mm! Pracovníci společnosti MÜPO museli skoro každou z desek nejprve přizpůsobit na jejím spodním líci tvaru konstrukce střechy. Z desek různých konstantních tlouštěk vyskládali doslova „puzzle“, které poté celoplošně nalepili do horkého asfaltu nebo studeného asfaltového lepidla PC® 500 – to vše včetně slepení všech spár. Desky po nalepení výškově mírně přesahovaly roviny spádů, a proto bylo nutné je ručně zbrousit do roviny, respektive do požadovaných spádů. Povrch takto vytvořených spádových klínů byl opět zatřen horkým asfaltem, aby byla skladba průběžně chráněna proti povětrnosti.

Po dokončení spádových vrstev byla znovu do horkého asfaltu nalepena druhá vrstva desek již konstantní tloušťky 100 mm. Celá kompaktní skladba byla ukončena celoplošně nalepenou fólií ESHA Universal a ESHA Flex plain, obě vrstvy byly opět celoplošně lepeny do horkého asfaltu. Dokončená kompaktní skladba horní střechy byla následně pokryta vrstvou kačírku. O rok později proběhla rekonstrukce všech teras v obou nižších podlažích vily. Navržená kompaktní skladba a složitost jejich provádění byla zcela srovnatelná se střechou horní. Jako pochozí vrstva teras byla navrácena repasovaná kamenná dlažba uložená do pískového lože.

Ve znamení kvalitní práce a materiálů

Na rozdíl od skladeb střech vytvořených při rekonstrukci na počátku devadesátých let minulého století byly při nedávné rekonstrukci vily Tugendhat použity špičkové materiály ve vysoce spolehlivém systému kompaktní skladby. Protože se materiálová kvalita na této střeše spojila s profesionální řemeslnou prací, dostala vila Tugendhat ke svým osmdesátým narozeninám střechu té nejvyšší kvality. Na řadě referenčních staveb po celé Evropě se již prokázala životnost pěnového skla ­FOAMGLAS® v plochých střechách přes 50 let, a to bez sebemenšího zhoršení vlastností. Doslova tak lze konstatovat, že vila Tugendhat je nyní nejen pod ochranou organizace UNESCO, ale i pod ochranou kompaktní skladby FOAMGLAS®.